วางแผนการเดินทางและสำรองที่นั่งทั้ง รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในทวีปเอเชีย ยุโรป

ปัจจุบันนี้ 12Go มีมากกว่า 3,431 ผู้ประกอบการ 799,914 จุดหมายปลายทาง 158,152 ความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ

ประเทศไทย

มาเลเซีย

กัมพูชา

เวียดนาม

พม่า

ฟิลิปปินส์

ประเทศลาว

อินเดีย

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

ศรีลังกา

นิวซีแลนด์

จีน

ฮ่องกง

ออสเตรเลีย

ไต้หวัน

อินโดนีเซีย

เนปาล