วางแผนการเดินทางและสำรองที่นั่ง จองตั๋วรถไฟ รถบัส เรือเฟอร์รี่ รถโดยสารและเที่ยวบิน ในทวีปเอเชียและยุโรป

ปัจจุบันนี้ 12Go มีมากกว่า 2,778 ผู้ประกอบการ 162,441 จุดหมายปลายทาง 165,448 ความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือ

ประเทศไทย

มาเลเซีย

กัมพูชา

เวียดนาม

พม่า

ฟิลิปปินส์

ประเทศลาว

อินเดีย

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

ศรีลังกา

นิวซีแลนด์

จีน

ฮ่องกง

ออสเตรเลีย