ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
Tiara Mas
ทันที รายการแนะนำ
19:00
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
14:10
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Pahala Kencana
ทันที รายการแนะนำ
13:30
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:15
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที รายการแนะนำ
15:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7531 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา

จาก สถานีเมงวี ถึง จาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Bus Lorena Cab Denpasar Bus Lorena Cab Denpasar
ทันที
06:15
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
01:25
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Pahala Kencana
ทันที
06:15
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:45
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Bus Lorena Cab Denpasar Bus Lorena Cab Denpasar
ทันที
07:00
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:10
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Bus Lorena Cab Denpasar Bus Lorena Cab Denpasar
ทันที
13:15
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
08:25
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Pahala Kencana
ทันที รายการแนะนำ
13:30
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:15
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Bus Lorena Cab Denpasar Bus Lorena Cab Denpasar
ทันที
15:00
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:10
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
Tiara Mas
ทันที รายการแนะนำ
19:00
สถานีเมงวี, บาหลี
ใช้เวลา 20ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
14:10
+1
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา

จาก สนามบินงูระห์ไร ถึง จาการ์ตา โดย เครื่องบิน

Lion Air Lion Air
ทันที
07:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT929 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
06:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
07:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #JT11 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
07:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Citilink
ทันที
07:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QG193 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
08:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Citilink
ทันที
07:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #QG663 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
07:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT561 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
08:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT35 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
08:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7511 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
09:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT658 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
09:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7517 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
5
10:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที
09:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #ID6501 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
09:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QZ933 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
09:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #QZ937 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Citilink
ทันที
10:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QG9681 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Citilink
ทันที
10:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QG9664 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
11:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
10:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT828 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที
10:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #ID6507 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
11:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
11:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT746 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
11:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT924 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
11:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT29 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
11:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #QZ941 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Citilink
ทันที
12:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QG195 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
13:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
12:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #QZ7521 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
13:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที
12:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
ใช้เวลา 55นาที ด้วยไฟลท์ #JT923 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา

ประเภทขนส่งระหว่าง บาหลี และ จาการ์ตา

เวลา บาหลี ถึง จาการ์ตา

เวลา บาหลี ถึง จาการ์ตา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air ชั้นประหยัด #JT92907:00 - 06:55IDR 920,881
Lion Air ชั้นประหยัด #JT3508:00 - 08:55IDR 1,207,488
Citilink ชั้นประหยัด #QG968110:00 - 11:00IDR 926,828
Citilink ชั้นประหยัด #QG19512:15 - 13:15IDR 926,828
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ752112:50 - 13:50IDR 1,045,155
Sriwijaya Air ชั้นประหยัด #SJ27513:25 - 14:05IDR 1,070,102
Pahala Kencana ด่วน 13:30 - 11:15IDR 541,862
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ93915:00 - 15:50IDR 899,165
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ752717:45 - 19:00IDR 1,045,155
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ752319:45 - 20:45IDR 899,166
Lion Air ชั้นประหยัด #JT91920:00 - 19:55IDR 920,881
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ751922:45 - 23:50IDR 899,166

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก บาหลี ถึง จาการ์ตา

5.0
1 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
RK
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Indonesia AirAsia, 12 ก.ค. 2019
thanks a lod

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

จะเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ IDR 1,818,885 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ IDR 435,060 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก บาหลี ถึง จาการ์ตา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 793 ไมล์ (1275 กิโลเมตร) จาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 602 ไมล์ (968 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก บาหลี ไป จาการ์ตา?

ถ้าคุณเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 26 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Bus Lorena Cab Denpasar (Lorena Denpasar): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ IDR 435,060 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ IDR 1,818,885 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ตา:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ IDR 435,060 บาท จนถึง IDR 541,862 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ IDR 920,880 บาท จนถึง IDR 1,818,885 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก บาหลี ไปที่ จาการ์ตา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา มีไฟลท์ประมาณ 60 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 7 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก บาหลี ไป จาการ์ตา ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ IDR 920,880 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา Batik Air Indonesia, Citilink, Indonesia AirAsia, Lion Air, Sriwijaya Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก บาหลี ไปยัง จาการ์ตา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส