50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Tokyo ถึง Osaka โดย รถไฟ

06:00
Tokyo
08:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
06:30
Tokyo
09:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
07:00
Tokyo
09:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
07:30
Tokyo
10:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
08:00
Tokyo
10:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
08:30
Tokyo
11:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
09:00
Tokyo
11:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
09:30
Tokyo
12:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
10:00
Tokyo
12:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
10:30
Tokyo
13:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
11:00
Tokyo
13:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
11:30
Tokyo
14:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
12:00
Tokyo
14:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
12:30
Tokyo
15:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
13:00
Tokyo
15:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
13:30
Tokyo
16:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
14:00
Tokyo
16:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
14:30
Tokyo
17:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
15:00
Tokyo
17:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
15:30
Tokyo
18:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
16:00
Tokyo
18:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
16:30
Tokyo
19:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
17:00
Tokyo
19:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
17:30
Tokyo
20:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
18:00
Tokyo
20:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
18:30
Tokyo
21:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
19:00
Tokyo
21:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
19:30
Tokyo
22:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
20:00
Tokyo
22:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
20:30
Tokyo
23:05
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที
21:00
Tokyo
23:35
Shin Osaka
2ชั่วโมง 35นาที

จาก Haneda Airport ถึง Osaka โดย เที่ยวบิน

06:20
HND Haneda Airport, Tokyo
07:30
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:30
HND Haneda Airport, Tokyo
07:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:00
HND Haneda Airport, Tokyo
08:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:30
HND Haneda Airport, Tokyo
08:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
HND Haneda Airport, Tokyo
09:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:30
HND Haneda Airport, Tokyo
09:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:00
HND Haneda Airport, Tokyo
10:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:30
HND Haneda Airport, Tokyo
10:40
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
HND Haneda Airport, Tokyo
11:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:30
HND Haneda Airport, Tokyo
11:40
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:00
HND Haneda Airport, Tokyo
12:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:30
HND Haneda Airport, Tokyo
12:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:00
HND Haneda Airport, Tokyo
13:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:30
HND Haneda Airport, Tokyo
13:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:00
HND Haneda Airport, Tokyo
14:05
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:30
HND Haneda Airport, Tokyo
14:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:00
HND Haneda Airport, Tokyo
15:05
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:30
HND Haneda Airport, Tokyo
15:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:00
HND Haneda Airport, Tokyo
16:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:30
HND Haneda Airport, Tokyo
16:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:00
HND Haneda Airport, Tokyo
17:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:30
HND Haneda Airport, Tokyo
17:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:00
HND Haneda Airport, Tokyo
18:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:30
HND Haneda Airport, Tokyo
18:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:00
HND Haneda Airport, Tokyo
19:10
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:25
HND Haneda Airport, Tokyo
19:30
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
HND Haneda Airport, Tokyo
20:05
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
HND Haneda Airport, Tokyo
20:15
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:20
HND Haneda Airport, Tokyo
20:35
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:25
HND Haneda Airport, Tokyo
20:40
ITM Itami Airport, Osaka
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก Shinagawa ถึง Osaka โดย รถไฟ

06:00
Shinagawa, Tokyo
08:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
06:30
Shinagawa, Tokyo
09:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
07:00
Shinagawa, Tokyo
09:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
07:30
Shinagawa, Tokyo
10:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
08:00
Shinagawa, Tokyo
10:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
08:30
Shinagawa, Tokyo
11:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
09:00
Shinagawa, Tokyo
11:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
09:30
Shinagawa, Tokyo
12:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
10:00
Shinagawa, Tokyo
12:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
10:30
Shinagawa, Tokyo
13:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
11:00
Shinagawa, Tokyo
13:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
11:30
Shinagawa, Tokyo
14:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
12:00
Shinagawa, Tokyo
14:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
12:30
Shinagawa, Tokyo
15:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
13:00
Shinagawa, Tokyo
15:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
13:30
Shinagawa, Tokyo
16:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
14:00
Shinagawa, Tokyo
16:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
14:30
Shinagawa, Tokyo
17:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
15:00
Shinagawa, Tokyo
17:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
15:30
Shinagawa, Tokyo
18:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
16:00
Shinagawa, Tokyo
18:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
16:30
Shinagawa, Tokyo
19:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
17:00
Shinagawa, Tokyo
19:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
17:30
Shinagawa, Tokyo
20:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
18:00
Shinagawa, Tokyo
20:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
18:30
Shinagawa, Tokyo
21:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
19:00
Shinagawa, Tokyo
21:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
19:30
Shinagawa, Tokyo
22:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
20:00
Shinagawa, Tokyo
22:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
20:30
Shinagawa, Tokyo
23:00
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที
21:00
Shinagawa, Tokyo
23:30
Shin Osaka
2ชั่วโมง 30นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

จะเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ JPY 34,296 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ JPY 14,126 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Tokyo ถึง Osaka?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 81 ไมล์ (130 กิโลเมตร) จาก Tokyo ไปยัง Osaka. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 298 ไมล์ (478 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Tokyo ไป Osaka?

ถ้าคุณเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Japan Airlines: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ JPY 14,126 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ JPY 34,296 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Osaka:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ JPY 14,126 บาท จนถึง JPY 34,296 บาท;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ JPY 18,107 บาท จนถึง JPY 18,107 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Tokyo ไปที่ Osaka กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 62 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Tokyo ไปยัง Osaka มีไฟลท์ประมาณ 30 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Tokyo ไปยัง Osaka มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Tokyo ไปยัง Osaka มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Osaka ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก Tokyo ไป Osaka ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ JPY 14,126 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก Tokyo ไปยัง Osaka
All Nippon Airways, Japan Airlines

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Osaka

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Tokyo ไปยัง Osaka แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.