50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Thailand

Thailand has closed all borders for the foreigners, except for business visa holders and diplomats.
Please check for the latest updates or contact the Thai embassy in your country.

จาก สุวรรณนที ป้ายรถเมล์ ถึง กรุงเทพฯ โดย รถบัส

10:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
16:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
20:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
04:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
22:00
สุวรรณนที ป้ายรถเมล์
04:20
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก สถานีรถไฟชุมพร ถึง กรุงเทพฯ โดย รถบัส

13:30
สถานีรถไฟชุมพร
21:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร สถานีรถไฟ ถึง กรุงเทพฯ โดย รถตู้+รถไฟ ตั๋วร่วม

01:00
ชุมพร สถานีรถไฟ
16:00
ธนบุรี, กรุงเทพฯ
15ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ชุมพร ถึง กรุงเทพฯ โดย รถไฟ

00:05
ชุมพร
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
00:05
ชุมพร
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
00:44
ชุมพร
09:15
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
00:44
ชุมพร
09:15
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
02:00
ชุมพร
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:00
ชุมพร
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:00
ชุมพร
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:06
ชุมพร
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
8ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
02:34
ชุมพร
10:30
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
02:34
ชุมพร
10:30
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
07:00
ชุมพร
16:00
ธนบุรี, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:45
ชุมพร
19:45
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:45
ชุมพร
19:45
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:30
ชุมพร
04:30
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:30
ชุมพร
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:30
ชุมพร
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:25
ชุมพร
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:25
ชุมพร
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:25
ชุมพร
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
21:10
ชุมพร
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:10
ชุมพร
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:35
ชุมพร
06:40
ธนบุรี, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:45
ชุมพร
05:55
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:51
ชุมพร
05:55
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
22:51
ชุมพร
05:55
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 4นาที
คืนเงิน 
23:15
ชุมพร
09:00
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:15
ชุมพร
09:00
หัวลำโพง, กรุงเทพฯ
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก สนามบินชุมพร (CJM) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย เที่ยวบิน

09:10
CJM สนามบินชุมพร
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:05
CJM สนามบินชุมพร
11:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
18:40
CJM สนามบินชุมพร
20:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
20:40
CJM สนามบินชุมพร
21:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก โรงแรมชุมพรทาวน์ ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมชุมพรทาวน์
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โรงแรมชุมพรทาวน์
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ชุมพร ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ชุมพร ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ชุมพร ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าเรือมาทาพน ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าเรือมาทาพน, ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก อ่าวทุ่งมะขาม ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก อ่าวทุ่งมะขาม ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก อ่าวทุ่งมะขาม ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อ่าวทุ่งมะขาม, ชุมพร
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ชุมพร ถึง กรุงเทพฯ

เวลา ชุมพร ถึง กรุงเทพฯ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Railways VIP Sleeper 00:05 – 08:35฿ 1,357
Axara Travel Economy ตลอดเวลา฿ 7,150
Glassflower Premium ตลอดเวลา฿ 8,168
KP Tripadvisor Class III Fan 07:00 – 16:00฿ 180
Thai AirAsia Economy #FD314909:10 – 10:30฿ 723
KP Tripadvisor Night Ferry 13:30 – 21:00฿ 500
Suwannatee Express 14:00 – 20:30฿ 860
Thai Railways Class II Sleeper AC 19:30 – 04:30฿ 800

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถไฟ
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 11,550 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 180 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ชุมพร ถึง กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 301 ไมล์ (484 กิโลเมตร) จาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 243 ไมล์ (390 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 6 จนถึง 10 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก KP Tripadvisor (บริษัท เคพี ทริปแอดไวเซอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 180 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 11,550 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 180 บาท จนถึง THB 1,444 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 392 บาท จนถึง THB 500 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : THB 650 - THB 650;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 6,050 บาท ไปจนถึง THB 11,550 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ชุมพร ไปที่ กรุงเทพฯ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 28 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 10:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 5 เที่ยวต่อวัน.
  • รถตู้จาก ชุมพร ไป กรุงเทพฯ มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 6,050 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ชุมพร ไปยัง กรุงเทพฯ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: