50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4 ถึง เซบู โดย เรือเฟอร์รี่

2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
07:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
09:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
08:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
10:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
10:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
10:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
10:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
12:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
12:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
12:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
12:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
11:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
16:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
14:30
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
18:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
18:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
18:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
20:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
CEB สะพานท่าเรือเซบู 1
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
21:00
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
20:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
2GO
23:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
2GO
23:30
MNL ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23:00
CEB ท่าเรือเซบู 6
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานมะนิลา (MNL) ถึง เซบู (CEB) โดย เที่ยวบิน

00:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
01:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
00:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
01:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
03:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
04:40
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
03:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
04:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 25นาที
 
#5J563
03:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
05:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
04:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
05:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
04:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
05:20
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 10นาที
 
#5J551
04:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
 
04:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 15นาที
 
#5J551
04:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:20
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
05:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
05:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J561
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
06:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 20นาที
 
#5J561
06:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:20
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 45นาที
 
06:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 20นาที
 
#5J567
07:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
 
#5J567
07:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
09:25
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 40นาที
 
08:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
10:10
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
#5J575
08:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
10:20
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
08:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
10:25
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J571
10:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:45
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
 
#5J553
10:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 40นาที
 
10:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
12:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
12:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 15นาที
 
#5J565
11:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
12:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
#5J565
11:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
12:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 40นาที
 
11:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
13:25
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 35นาที
 
12:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
13:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 20นาที
 
12:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
14:10
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J553
13:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
14:45
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 40นาที
 
#5J581
13:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
15:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 40นาที
 
14:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
16:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
 
15:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
16:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 15นาที
 
15:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที