50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟกลางเจนไน ถึง บังกาลอร์ โดย รถไฟ

06:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10:55
Ksr บังกะโล
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10:55
Ksr บังกะโล
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:25
สถานีรถไฟกลางเจนไน
13:10
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:40
สถานีรถไฟกลางเจนไน
13:40
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
20:05
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:35
สถานีรถไฟกลางเจนไน
20:05
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
20:20
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
20:20
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
20:20
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
21:35
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
21:35
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
22:30
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
22:30
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:50
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:50
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:50
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:50
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
03:50
Ksr บังกะโล
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
04:45
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
04:45
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
04:45
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:55
สถานีรถไฟกลางเจนไน
04:45
Ksr บังกะโล
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไน ถึง บังกาลอร์ โดย รถบัส

04:15
เจนไน
09:30
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
05:15
เจนไน
10:55
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:30
เจนไน
14:00
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:30
เจนไน
15:30
บังกาลอร์
8ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:45
เจนไน
15:30
บังกาลอร์
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
เจนไน
16:45
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
เจนไน
19:10
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
เจนไน
20:20
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:15
เจนไน
20:30
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:45
เจนไน
21:30
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
เจนไน
21:35
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:15
เจนไน
22:30
บังกาลอร์
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
เจนไน
22:35
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
เจนไน
23:15
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:00
เจนไน
23:30
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:00
เจนไน
04:30
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
เจนไน
04:10
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:30
เจนไน
04:40
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:45
เจนไน
05:05
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:00
เจนไน
04:45
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:15
เจนไน
04:50
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:30
เจนไน
05:15
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
เจนไน
05:30
บังกาลอร์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:45
เจนไน
06:20
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:55
เจนไน
06:00
บังกาลอร์
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง บังกาลอร์ (BLR) โดย เที่ยวบิน

#6E6427
04:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
05:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
50นาที
ทันที 
 
#AI9509
05:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
06:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#SG3301
06:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6897
06:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#SG1063
07:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#I52392
08:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E271
09:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:05
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#6E271
09:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#SG3408
09:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#SG3073
10:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#UK822 #G8383
10:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
Stop 2h
Chhatrapati Shivaji Airport
16:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E253
11:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
12:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E311 #SG517
11:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
Stop 2h
Pune Airport
17:05
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E253
11:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SG329 #SG3640
12:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
Stop 3h 20m
Shirdi Airport
19:15
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E238
13:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:05
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#G8504 #SG1238
13:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
Stop 2h 35m
Rajiv Gandhi Airport
18:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#I52386
13:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#AI563
13:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
14:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#G8304 #UK865
13:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
Stop 3h 30m
Chhatrapati Shivaji Airport
20:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E6011
14:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
15:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E6011
14:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
15:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I52384
15:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
16:45
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#SG3309
17:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
17:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#6E847
17:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E727
18:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E727
18:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:45
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#6E806
19:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#SG3307
19:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SG3309
19:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E806
20:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:50
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
50นาที
ทันที 
 
#I5347
20:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#6E232
21:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E232
21:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E6217
22:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
55นาที
ทันที 
 
#6E6217
22:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
50นาที
ทันที 
 
#I52380
22:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E574
23:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
00:50
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก Chennai Hotel Transfer ถึง บังกาลอร์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
7ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chennai Hotel Transfer
เวลา
Bangalore Hotel Transfer
7ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เจนไน ถึง บังกาลอร์

เวลา เจนไน ถึง บังกาลอร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van 6pax ตลอดเวลา₹ 16,195
AirAsia India Economy #I5239208:40 – 09:35₹ 3,233

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เจนไน ถึง บังกาลอร์

KS
รถไฟ #12607 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 11 ส.ค. 2019
Train station was fine. Unfortunately our seats were 3/3 facing eachother. Less room for each person. Bring sweater for train I got cold in the a/c. Besides being uncomfortable, it was easy ride to Bangalore. They did not announce train stations so pay very close attention to which station or use app, Google maps /where's my train to track where you are.
AK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Air India, 16 พ.ค. 2019
The service was amazing. I got a bargain ticket from Chennai to Bangalore three days before travel. Everything went flawlessly well. Will use 12GO again.
3.3
6 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
50%
4
0%
3
17%
2
0%
1
33%

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก เจนไน ไป บังกาลอร์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เจนไน ไป บังกาลอร์ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่