เชียงใหม่ ปลายทาง หลวงพระบาง @ เที่ยวบิน 1 เม.ย. 2017

1 การเดินทาง (THB 4,100)

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง หลวงพระบาง โดย เที่ยวบิน

15:20
สนามบินเชียงใหม่
16:20
Luang Prabang Airport, หลวงพระบาง
1h
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ