พระวิหาร ปลายทาง สะตึงเตรง @ รถบัส 27 พ.ย. 2017

จาก Preah Vihear City ถึง สะตึงเตรง โดย รถบัส

AVT
11:15
Preah Vihear City
13:15
Stung Treng AVT
2h
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ