จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง Pakse @ รถบัส 28 ต.ค. 2017

จาก Siem Reap AVT ถึง Pakse โดย รถบัส

AVT
08:00
Siem Reap AVT
17:30
Pakse AVT
9h 30m
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ