50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ดานังซิน ถึง เว้ โดย รถบัส

08:45
ดานังซิน, ดานัง
12:00
้ซินห์ทัวริสต์ในเว้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:30
ดานังซิน, ดานัง
17:45
้ซินห์ทัวริสต์ในเว้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 

จาก คาเฟ่ดานังฮานห์ ถึง เว้ โดย รถบัส

09:00
คาเฟ่ดานังฮานห์
12:00
เว้ฮานห์คาเฟ่
3ชั่วโมง

จาก Danang HAV Limo ถึง เว้ โดย รถบัส

07:00
Danang HAV Limo, ดานัง
09:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
Danang HAV Limo, ดานัง
09:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:30
Danang HAV Limo, ดานัง
12:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:30
Danang HAV Limo, ดานัง
12:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:30
Danang HAV Limo, ดานัง
13:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:30
Danang HAV Limo, ดานัง
14:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:30
Danang HAV Limo, ดานัง
14:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Danang HAV Limo, ดานัง
16:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
Danang HAV Limo, ดานัง
16:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
Danang HAV Limo, ดานัง
17:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
Danang HAV Limo, ดานัง
18:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
Danang HAV Limo, ดานัง
18:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
Danang HAV Limo, ดานัง
20:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
Danang HAV Limo, ดานัง
20:15
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:30
Danang HAV Limo, ดานัง
20:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:30
Danang HAV Limo, ดานัง
20:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:30
Danang HAV Limo, ดานัง
21:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:30
Danang HAV Limo, ดานัง
21:45
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก ดานัง ถึง เว้ โดย รถไฟ

02:22
ดานัง
04:53
เว้
2ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
02:22
ดานัง
04:53
เว้
2ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
02:22
ดานัง
04:53
เว้
2ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
12:41
ดานัง
15:20
เว้
2ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
12:41
ดานัง
15:20
เว้
2ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
12:41
ดานัง
15:20
เว้
2ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
14:01
ดานัง
16:28
เว้
2ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
14:01
ดานัง
16:28
เว้
2ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
14:01
ดานัง
16:28
เว้
2ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
14:01
ดานัง
16:28
เว้
2ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
23:23
ดานัง
02:04
เว้
2ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 
23:23
ดานัง
02:04
เว้
2ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 
23:23
ดานัง
02:04
เว้
2ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 

จาก Vinh Trung Plaza ถึง เว้ โดย รถบัส

08:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
10:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
08:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
10:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
11:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
11:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
11:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
13:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
11:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
13:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
14:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
14:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
16:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
16:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
16:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
18:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
16:00
Vinh Trung Plaza, ดานัง
18:00
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
17:30
Vinh Trung Plaza, ดานัง
19:30
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 
17:30
Vinh Trung Plaza, ดานัง
19:30
Duy Tan Huong Giang, เว้
2ชั่วโมง
ทันที 

จาก Da Nang Hoang Duc ถึง เว้ โดย รถบัส

06:00
Da Nang Hoang Duc
08:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
06:00
Da Nang Hoang Duc
08:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:00
Da Nang Hoang Duc
09:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:00
Da Nang Hoang Duc
10:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:00
Da Nang Hoang Duc
10:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:00
Da Nang Hoang Duc
11:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:00
Da Nang Hoang Duc
12:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:00
Da Nang Hoang Duc
13:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:00
Da Nang Hoang Duc
13:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:00
Da Nang Hoang Duc
14:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
13:00
Da Nang Hoang Duc
15:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
Da Nang Hoang Duc
16:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:00
Da Nang Hoang Duc
16:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:00
Da Nang Hoang Duc
17:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:00
Da Nang Hoang Duc
18:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
17:00
Da Nang Hoang Duc
19:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
17:00
Da Nang Hoang Duc
19:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
18:00
Da Nang Hoang Duc
20:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
19:00
Da Nang Hoang Duc
21:20
Hue HAV Limo
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก ดานังโฮนง์ลอง ถึง เว้ โดย รถบัส

03:18
ดานังโฮนง์ลอง
06:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
04:18
ดานังโฮนง์ลอง
07:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
05:18
ดานังโฮนง์ลอง
08:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
13:48
ดานังโฮนง์ลอง
17:00
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
14:12
ดานังโฮนง์ลอง
17:24
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
14:18
ดานังโฮนง์ลอง
17:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
14:48
ดานังโฮนง์ลอง
18:00
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
15:48
ดานังโฮนง์ลอง
19:00
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
16:12
ดานังโฮนง์ลอง
19:24
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
16:18
ดานังโฮนง์ลอง
19:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
16:18
ดานังโฮนง์ลอง
19:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
17:18
ดานังโฮนง์ลอง
20:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
3ชั่วโมง 12นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานดานัง (DAD) ถึง เว้ (HUI) โดย เที่ยวบิน

#VN107 #BL502
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 5m
Ho Chi Minh Airport
11:00
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN154 #VN1543
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 1h 5m
Noibai Airport
09:40
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN109 #VN1372
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 45m
Ho Chi Minh Airport
12:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#VN107 #VN1372
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 45m
Ho Chi Minh Airport
12:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BL665 #VN1372
07:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h
Ho Chi Minh Airport
12:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN115 #VN1378
08:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 9h 30m
Ho Chi Minh Airport
20:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN115 #VN1372
08:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 1h 45m
Ho Chi Minh Airport
12:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#VN119 #VN1378
10:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 30m
Ho Chi Minh Airport
15:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN7150 #VN1547
10:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 4h 35m
Noibai Airport
17:20
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#BL677 #VN1378
10:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 5m
Ho Chi Minh Airport
15:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VN168 #VN1547
11:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 3h 45m
Noibai Airport
17:20
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN166 #VN1547
11:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 3h 40m
Noibai Airport
17:15
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN4611 #VN7370
11:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 19h
Ho Chi Minh Airport
09:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
22ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN4611 #VN1378
11:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 1h
Ho Chi Minh Airport
15:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
4ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN4611 #VN1370
11:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 17h
Ho Chi Minh Airport
07:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
20ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN4611 #VN1374
11:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h
Ho Chi Minh Airport
16:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN170 #VN1547
12:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 45m
Noibai Airport
17:20
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN168 #VN1547
12:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
Stop 2h 40m
Noibai Airport
17:15
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เว้
5ชั่วโมง 15นาที