50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Danang Sinh ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

09:15
Danang Sinh, ดานัง
12:30
Hue Sinh
3ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
14:30
Danang Sinh, ดานัง
17:45
Hue Sinh
3ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
14:30
Danang Sinh, ดานัง
17:30
Hue Sinh
3ชั่วโมง
 คืนเงิน

จาก Danang ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถไฟ

02:23
DNA Danang, ดานัง
05:00
HUE Hue
2ชั่วโมง 37นาที
 คืนเงิน
 
02:23
DNA Danang, ดานัง
05:00
HUE Hue
2ชั่วโมง 37นาที
 คืนเงิน
 
02:23
DNA Danang, ดานัง
05:00
HUE Hue
2ชั่วโมง 37นาที
 คืนเงิน
 
06:30
DNA Danang, ดานัง
10:10
HUE Hue
3ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
 
06:30
DNA Danang, ดานัง
10:10
HUE Hue
3ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
 
06:30
DNA Danang, ดานัง
10:10
HUE Hue
3ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
 
10:03
DNA Danang, ดานัง
13:05
HUE Hue
3ชั่วโมง 2นาที
 คืนเงิน
 
10:03
DNA Danang, ดานัง
13:05
HUE Hue
3ชั่วโมง 2นาที
 คืนเงิน
 
10:03
DNA Danang, ดานัง
13:05
HUE Hue
3ชั่วโมง 2นาที
 คืนเงิน
 
12:45
DNA Danang, ดานัง
15:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
12:45
DNA Danang, ดานัง
15:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
12:45
DNA Danang, ดานัง
15:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
13:53
DNA Danang, ดานัง
16:26
HUE Hue
2ชั่วโมง 33นาที
 คืนเงิน
 
13:53
DNA Danang, ดานัง
16:26
HUE Hue
2ชั่วโมง 33นาที
 คืนเงิน
 
13:53
DNA Danang, ดานัง
16:26
HUE Hue
2ชั่วโมง 33นาที
 คืนเงิน
 
13:53
DNA Danang, ดานัง
16:26
HUE Hue
2ชั่วโมง 33นาที
 คืนเงิน
 
14:40
DNA Danang, ดานัง
17:15
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 
14:40
DNA Danang, ดานัง
17:15
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 
14:40
DNA Danang, ดานัง
17:15
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 
17:49
DNA Danang, ดานัง
20:32
HUE Hue
2ชั่วโมง 43นาที
 คืนเงิน
 
17:49
DNA Danang, ดานัง
20:32
HUE Hue
2ชั่วโมง 43นาที
 คืนเงิน
 
17:49
DNA Danang, ดานัง
20:32
HUE Hue
2ชั่วโมง 43นาที
 คืนเงิน
 
18:45
DNA Danang, ดานัง
21:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
18:45
DNA Danang, ดานัง
21:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
18:45
DNA Danang, ดานัง
21:31
HUE Hue
2ชั่วโมง 46นาที
 คืนเงิน
 
20:32
DNA Danang, ดานัง
00:08
HUE Hue
3ชั่วโมง 36นาที
 คืนเงิน
 
20:32
DNA Danang, ดานัง
00:08
HUE Hue
3ชั่วโมง 36นาที
 คืนเงิน
 
20:32
DNA Danang, ดานัง
00:08
HUE Hue
3ชั่วโมง 36นาที
 คืนเงิน
 
23:04
DNA Danang, ดานัง
01:39
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 
23:04
DNA Danang, ดานัง
01:39
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 
23:04
DNA Danang, ดานัง
01:39
HUE Hue
2ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
 

จาก Da Nang HoangLong ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

03:18
Da Nang HoangLong
06:33
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
04:18
Da Nang HoangLong
07:33
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:48
Da Nang HoangLong
14:03
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:48
Da Nang HoangLong
17:03
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:18
Da Nang HoangLong
17:33
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:48
Da Nang HoangLong
18:03
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:42
Da Nang HoangLong
19:57
Bến xe Phía Nam Huế
3ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Danang ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Danang, ดานัง
เวลา
Hue
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Danang, ดานัง
เวลา
Hue
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Danang, ดานัง
เวลา
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Danang Airport ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Danang Airport, ดานัง
เวลา
Hue
2ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Danang Airport, ดานัง
เวลา
Hue
2ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Danang Airport, ดานัง
เวลา
2ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Da Nang Hanh Cafe ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

09:00
Da Nang Hanh Cafe
12:00
Hue Hanh Cafe
3ชั่วโมง
14:30
Da Nang Hanh Cafe
17:30
Hue Hanh Cafe
3ชั่วโมง

จาก Da Nang Huetourist ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

08:00
Da Nang Huetourist
11:10
Hue Huetourist
3ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:00
Da Nang Huetourist
17:20
Hue Huetourist
2ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที

การเดินทางจากดานังสู่ฮิว

เกี่ยวกับ

หากการเดินทางของคุณในเวียดนามไม่ได้มีเฉพาะหาดทราย ชายทะเล ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิเก่าเว้
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หลงเหลือจากอาณาจักรที่เคยมั่นคงของลอร์ดNguyen และ,uแม่น้ำหอมที่สวยงามตัดผ่านเมืองที่ทันสมัยมีชีวิตชีวา เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นมักเดินทางมากับแพคเกจทัวร์
แต่คุณสามารถเยี่ยมชมสถานที่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจ้างมัคคุเทศก์

การเดินทางจากดานังไปยังเว้

ทั้งการเดินทางโดยรถประจำทางและรถไฟนั้นใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงในระยะทาง 100 กิโลเมตรระหว่างดานังและเว้ ซึ่งการเดินทางโดยรถประจำทางและรถไฟนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก แต่การเดินทางโดยรถประจำทางนั้น จะมีราคาที่ถูกกว่า และระหว่างการเดินทางก็มีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งถ้าคุณเดินทางในเวลากลางวัน คุณก็จะไม่ผิดหวังเลย

การเดินทางจากดานังสู่เว้โดยรถไฟ

รถไฟทุกขบวนจากไซง่อน(โฮจิมินห์)ไปฮานอยนั้น จะผ่านทั้งดานังและเว้ ซึ่งก็จะมีทั้งตู้นอนชั้นหนึ่งและชั้นสอง และที่นั่งธรรมดา ซึ่งทุกขบวนเป็นรถปรับอากาศและบางขบวนก็ยังมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี เช่น ขบวน SE2 และ SE4 โดยขบวนอื่นๆก็จะมีการพัฒนาในลำดับถัดไป
การเดินทางระหว่างดานังและเว้ เป็นระยะทางที่ค่อนข้างสั้น ที่นั่งธรรมดาที่มีราคาถูกกว่าตู้นอน ถือเป็นตัวเลือกที่ีดี (USD5-USD6/VND120.000-130.000) เมื่อเทียบกับราคาUSD6/VND135.000 สำหรับตู้นอนชั้นสอง และตู้นอนชั้นหนึ่งในราคาUSD8-USD9/VND170.000-VND200.000
รถไฟขบวนกลางคืนจา่กดานัง (SE7 เวลา 7.55pm และ SE5 at 10.50pm) เป็นขบวนที่ไม่ค่อยสะดวก เพราะรถไฟจะมาถึงในเวลาดึก ซึ่งไม่สะดวกทั้งด้านที่พักและความปลอดภัย
ขบวนเช้าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ ขบวน SE21 เวลา6.20amที่จะมาถึงเว้ในเวลา 9.35am ซึ่งเป็นขบวนที่มีเฉพาะที่นั่งธรรมดา(USD6)
แต่ก็ยังมีการให้บริการในตู้นอนส่วนตัวจากดานังไปเว้ (e.g. Livitrans and Violette Express) ซึ่งก็ไม่ใช่ราคาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางระยะสั้น และโดยปกติตั๋วก็จะถูกขายหมดในเส้นทางโฮจิมินห์-ฮานอย

การเดินทางจากดานังไปเว้โดยรถโดยสารประจำทาง

มีรถประจำทางหลายสายที่ให้บริการระหว่างโฮจิมินห์และฮานอย ซึ่งจะแวะจอดที่สถานนีรถโดยสารประจำทางเว้สายเหนือและสายใต้ ซึ่งรถโดยสารประจำทางท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสกปรกและมีราคาถูก แต่คาดว่าการเดินทางของคุณจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานอย่างมาก โดยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และตั๋วจะมีราคา VDN60.000 และใช้เวลาการเดินทางมากกว่าสี่ชั่วโมง

แต่ก็ยังมัีการให้บริการที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้น โดยมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น The Sinh Touristโดยจะให้บริการสองเที่ยวต่อเที่ยวต่อวัน ซึ่งออกจากดานังเวลา 8.00am และ 1.15pm โดยจะไปถึงเมืองเว้ ใช้เวลาเดินทางไปถึงเมืองเว้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมง ราคาตั๋วก็จะมีราคาแพงกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไป แต่ทั้งสองเที่ยวก็จะเป็นรถนอน ข้อดีของการใช้รถโดยสารประจำทางสำหรับนักท่องเที่ยว คือ จะมีการรับส่งผู้โดยสารในจุดท่องที่ยวสำคัญ ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำฮานใน Bach Dang ระหว่างPham Phu Thu และ Tran Quoc Toan ตรงข้ามกับTran PhuในดานังและNguyen Lo Trach ในเมืองเว้

การเดินทางในเมืองเว้

เมืองเว้นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็ก คุณสามารถเดินไปรอบ ๆ จากโรงแรมที่พักไปยังร้านอาหารหรือป้อมปราการ และในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สุสานของราชวงศ์หรือ
เจดีย์Thien Mu คุณอาจจะต้อใช้รถแท็กซี่หรือเช่าสกูตเตอร์ แท๊กซี่ในเว้นั้นเก็บค่าบริการตามมิเตอร์ แต่คุณก็ต้องระวังเพราะ บางมิเตอร์นั้นขึ้นเร็วมาก นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางได้โดยรถจักรยานยนต์ แต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องราคาและแผนการเดินทาง เพื่อการป้องกัน ควรมีการเขียนราคาที่ตกลงกันไว้เป็นหลักฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการโกง

นอกจากนี้คุณยังขี่รถจักรยานรอบๆเมืองเว้ โดยราคาเช่าจะอยู่ที่ประมาณVND30.000ต่อวัน และสำหรับรถจักรยานยนต์จะมีราคาอยู่ที่ VND30.000ต่อวัน

เคล็ดลับ ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก็สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเป็นไอเดียในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมิืองเว้

ที่พักในเมืองเว้

ที่พักราคาถูกและราคาปานกลางในเมืองเว้ สามารถเทียบได้กับที่พักในฮานอยและโฮจิมินห์ แต่จะมีราคาต่ำกว่า เว้นแต่ว่าคุณจะเข้าพักในวันหยุดยาว และถ้าคุณจะไปถึงที่พักในเวลากลางคืน คุณก็ควรจองที่พักไว้ล่วงหน้า ละแวกที่ดีที่สุดของที่พักราคาประหยัดในเมืองเว้ คือ ตึกที่อยู่ถัดมาจากแม่น้ำPerfume ข้ามมาจากป้อมปราการ

กิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองเว้

กิจกกรรมที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือ การนั่งเล่นทางด้านเหนือของแม่น้ำเพอร์ฟูม พระราชวัง หรือ ป้อมปราการ โดยมัคคุเทศก์สามารถทำให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น แต่ถ้าคุณไม่สนใจในประวัติศาสตร์เวียดนามในยุคศตวรรษที่19-20 ซึ่งคุณสามารถเดินเยี่ยมชมได้ด้วยตัวเอง และที่คุณต้องไม่พลาดอีกอย่างหนึ่งคือ โรงละครรอยัล ที่มีการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม รอบละครึ่งชั่วโมง ถึง 4 รอบต่อวัน
และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดในเมืองเว้ คือ สุสานจักรพรรดิ ซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำเพอร์ฟูม ทางตอนใต้ของเมือง ซึ่งเป็นสุสานที่มีความยิ่งใหญ่

สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเว้ คือ เจดีย์Thien Mu ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ริมแม่น้ำเพอร์ฟูม

เมืองเว้ ก็ยังมี น้ำพุร้อน ถึงสองแห่งด้วยกัน แห่งที่ใกล้ที่สุดคือ My An Hot Spring&Spa ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 7 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลาย หลังจากการเดินสำรวจเมืองมาทั้งวัน

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแล้ว เมืองเว้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีก และที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก คือ อาหารชาววัง โดยรสชาติของมันอาจจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ส่วนที่น่าสนใจ คือ การประดับตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารริมทางมากมายที่คุณควรลอง ที่พลาดไม่ได้คือ ซุป bun bo hue (ราคาประมาณUSD1หรือUSD2) แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสประการณ์แบบชาวบ้าน ก็ควรลองการแฟเย็น ซึ่งก็มีร้านกาแฟมากมาย ทั่วตัวเมือง

เที่ยวชมเมืองลังโค จากเมืองเว้

ลังโค สามารถเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้จากเมืองเว้ ซึ่งทอดยาวไปด้วยหาดทรายและต้นปาล์ม โดยที่มีด้านหนึ่งเป็นทะเลสาบ ส่วนอีกด้านคือทะเล และคุณยังสามารถปีนผาได้ที่อุทยานแห่งชาติBack Maในวันถัดไป การเดินทาง Lang Co from Hue สามารถเดินทางโดยรถไฟรอบเช้าขบวนที่ SE21 ซึ่งออกจากเว้ เวลา 6.20am ถึงลังโคในเวลา 7.50am (VND100.000) หรือจะใช้บริการรถแท๊กซี่ก็ได้ ถ้าคุณเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว คุณก็จะสามารถเดินทางไปถึง Elephant Springs ซึ่งห่างจากลังโคไปทางเหนือ 10 กิโลเมตร หรือจะสนุกไปกับการขับขี่ผ่านถนน Hai Van ที่เป็นถนนหลักจากดานังไปยังเว้

เดินป่าในอุทยานแห่งชาติ Bach Ma

อุทยานแห่งชาติ Bach Ma นี้สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากดานังและเว้ โดยเป็นหนึ่งในป่าที่มีความสวยงามอย่างมาก อุทยานแห่งชาติBach Ma เต็มไปด้วยสัตว์ป่า และน้ำตกที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีทางสำหรับการเดินป่าอีกด้วย โดยที่นี่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเป้นจุดพักระหว่างสองเมืองคือดานังและเว้

การเดินทางจากดานังหรือเมืองเว้ไปยังอุทยานแห่งชาติBach Ma โดยรถโดยสารสาธารณะประจำทาง (ราคาประมาณUSD4 or USD3 ) โดยจากจุดจอดของรถประจำทาง คุณจะต้องเดินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเดินเท้า สามารถใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างได้(USD1) หรือจะใช้บริการรถสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น The Sinh Tourist ที่สามารถไปส่งคุณถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติได้เลย
หมายเหตุ เส้นทางการท่องเที่ยวที่ดี คือการเที่ยวที่ Bach Ma จากเว้ และตามด้วยดานังและฮอยอัน

การเดินทางต่อจากเว้

รถไฟและและรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อเว้กับฮานอย โดยทั้งสองใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงเข้าสุ่ตัวเมือง โดยที่ไม่มีรถไฟที่วิ่งตรงfrom Hue to Haiphong (สำหรับฮาลองเบ) คุณต้องมาเปลี่ยนรถที่ฮานอย ส่วนรถไฟที่ลงใต้ จากเว้ไปโฮจิมินห์ จะใช้เวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 6,748 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

15 เม.ย. 2019
train #SE22 Class II Sleeper AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
รถไฟเลทเป็นชม.
17 ม.ค. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★★
The bus driver droped me off at my hotel in Hue. The bus very clean and they served a bottle of drinking water. He called me to get on the bus while I was waiting in front of A La Carte Hotel, you don't miss the bus. Thank you.
11 ก.ค. 2018
train #SE18 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
good
12 พ.ค. 2018
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Delay 40 mins
18 เม.ย. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
Booked second class (no-sleeper) seats at the right side of the train to enjoy the views. Train turned out to have a one hour delay, and we turned out to have left side seats which diminished our view. Very disappointing. Further than that, train was not very clean nor modern. Would not necessary recommend, unless you take 4 seats in one row and be sure of great view seats. Otherwise don’t bother, just take a bus. It will take more time, but at least you will be there (more) in time and have multiple opportunities along the way to take pictures.
15 เม.ย. 2019
train #SE2 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★☆
The carriage was clean and although the train was delayed it arrived near the expected arrival time. The air con could've been cooler but overall it was a pleasant enough journey.
10 เม.ย. 2019
train #SE4 Class II Sleeper AC, Vietnam Railways
★★★★★
We traveled with a family of 6 with full luggage from Da Nang to Hue. We went in the 2nd class sleeper to fit us all in. I am 6’4” and easily could lie on the bed. The mattress was very firm as advertised however I still managed a small sleep along the way. The kids had a blast and the scenery was awesome.
10 เม.ย. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
The train was on time and arrived on time. However, the 2nd class seats were really really dirty!
7 เม.ย. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Fun train ride - unique view of parts of the countryside inaccessible by car. Train is a bit creaky, but still very nice and comfortable.
2 เม.ย. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★★
Good trip, seat a bit narrow for a tall man like me, but good guide and good driver
1 เม.ย. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
Very good train ride, had plenty of leg room and the seats were clearly numbered so you knew which seat was yours. We sat on the right so experienced the amazing coastal views that we had read about. The negatives were the train was running 20 minutes late and there was no information given on the delay or how long it was going to be! We were kept locked in the station until the train arrived, the doors weren’t opened until the train got in the station which meant there was a bit of a rush to get on, delaying the train further by another 15 minutes! But all in all a very good train ride and I would recommend it to anyone looking for a cheap way to get from DeNang to Hue (or vice versa).
25 มี.ค. 2019
train #SE4 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★★
Was great, very efficient and on time. Great choice for travel between Da Nang and Hue. Very scenic, got some great photos out the window
20 มี.ค. 2019
bus Semi Sleeper, The SinhTourist
★★★★★
Great trip for someone my age. !!!
12 มี.ค. 2019
train #SE2 VIP Cabin 2x, Vietnam Railways
★★★★☆
Very nice choice But, smell not good
10 มี.ค. 2019
bus Standard AC, Hanh Cafe
★★★★★
The trip was good however they did not actually drop us off at the Hue Hanh Cafe so that was confusing figuring out where we were in the city
6 มี.ค. 2019
train #SE10 Class II Sleeper AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Pleasant trip. Nice views
5 มี.ค. 2019
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Great seat. Fantastic views and scenery. A little rackety train ride but part of the charm. Loved it! Easy to book and my hotel printed out my ticket which they scanned before departure. Train attendants helped me with my bag which I was worried about as a solo female traveler. Very happy I did the train vs bus or flying. I saw old abandoned pagodas and shrines, people working in the field, water buffaloes playing in the mud, small waterfalls and beautiful coastline and lush green terrain . Highly recommend!
4 มี.ค. 2019
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Easy booking with 12go. Pdf in mail. You can scan ticket from phone to enter, no need to print. Had soft seat airco coach. Was fine. Could use a little maintenance, but was pretty comfy. Toilet was ok, for a man at least. Paper and water available and no dirtyness but still, its a train toilet. Views were magnificant. Cost 6 dollar, best way to travel between da nang and hue hands down.
2 มี.ค. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★★
Some seats are not functioning well.but i am thankful for the side trip in Hai Van Pass..????
27 ก.พ. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★☆
Good and comfortable.
25 ก.พ. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Comfortable for a short trip!
19 ก.พ. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★☆
Seats were a bit narrow but stops along the way we’re very good and the guide was very informative and kept our attention.
17 ก.พ. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
Everything on the train was fine and the view was beautiful, but the train was so late we departed after we were supposed to have arrived. We lost the better part of the day in a hot, smokey bus terminal. Two trains that had departure times after ours departed before ours even arrived.
15 ก.พ. 2019
train #SE4 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★★
Views were incredible, train was clean and comfortable, would do it again tomorrow! :)
13 ก.พ. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★☆☆
on the whole, good value for your money, but not so comfortable. Both buses arrived about 20 minutes late, and the return bus waited another 20 minutes before leaving. If the people in the row in front of you recline their seats, you can get claustrophobic. The outbound trip (Danang-Hue) stopped twice for breaks, and the bus avoided the tunnel, which means a longer trip with many switchback turns. Nonetheless, the bus arrived only a few minutes late. The host was very nice.
10 ก.พ. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Comfortable seats, good air conditioning. A bit bumpy at times and the train was late.
6 ก.พ. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Very good!
29 ม.ค. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★☆☆
Neither Pickup nor Dropoff at die Hotel
26 ม.ค. 2019
train #SE4 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★☆☆
Sheets were not changed
25 ม.ค. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
The staff at da nang railway station were very concerned and helpful.very easy to locate the carriage and seats.a little short on luggage racks.lots of foot room and seats comfortable.windows not very clear to take pictures.got a little warmer along the way.a good trip.thank you
22 ม.ค. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
The train arrived ahead of schedule, but it smelled like stale fries and dried out cheese.
21 ม.ค. 2019
train #SE10 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★☆☆
Views on this stretch of the railway network are beautiful
20 ม.ค. 2019
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★☆
Everything was great just the bus a bit uncomfortable. The guide was friendly and funy.
19 ม.ค. 2019
train #SE22 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Right on time. Tickets were easy
15 ม.ค. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
It is cheap and relatively fast, but these trains are uncomfortable.
14 ม.ค. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
Glass of Window was shattered, so bad view. WC was disgusting. Seat was fine.
9 ม.ค. 2019
train #SE2 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★☆☆
The train arrived an hour late. It was comfortable, but I wish that it would be cleaner. I guess it's to be expected in Vietnam, but I wish they would improve on the cleanliness part.
7 ม.ค. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Definately worth a half day of your life. Yes, you can get to Hue from Da Nang quicker by car but why?
3 ม.ค. 2019
train #SE20 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Great value : cheap, good seats and nice food for cheap
3 ม.ค. 2019
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Entire trip went smoothly. The train was about on time, less than a fifteen minute delay if any. Arrived at scheduled time to Huế. The staff were fine and directed us very efficiently and promptly. There was a chicken in the luggage that made a bit of a ruckus at departure, but other than that it was a pleasant and uneventful journey.
3 ม.ค. 2019
train #SE4 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★★
Great trip, Easy and relaxing way to travel around. 1st class sleeper was affordable.
1 ม.ค. 2019
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
On time, easy to board and find seats. Bit noisy in the carriage (to be expected). Storage of luggage above seats - fine for backpacks and medium-large suitcases but you’ll need the upper body strength to get it up there!
31 ธ.ค. 2018
train #SE22 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
Train was late, not much in terms of communication or information for English speaking tourists at station and there was a random lady sleeping in my seat. Ride was comfortable enough, it rocked me to sleep.
29 ธ.ค. 2018
train #SE20 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Quite pleasant, nothing to complain. Nice trip!
27 ธ.ค. 2018
train #SE10 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★☆☆
The train ride was comfortable but the train is very dirty and smelly. I think the last time the train was cleaned was in 1902.
25 ธ.ค. 2018
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Comfy
14 ธ.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Seats were comfortable. Journey passed quickly and took the expected time. The train was delayed leaving on time so passengers should make allowances.
13 ธ.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Smooth booking system. Printed out ticket at my hotel but saw others just show their ticket from smart phones. Train was about hour delayed but they updated the screen at the train station. SE2 has large comfy seats with little tables.
10 ธ.ค. 2018
bus Semi Sleeper, The SinhTourist
★★★★☆
The trip was good, bus was clean. Very simple. The only weird thing was hay we had to change bus in the middle of the trip with other people from another bus. It was so weird. I didn’t understand the necessary of that and no one explained. Make sure hey transfer your belongings if they do that while you are traveling with them
9 ธ.ค. 2018
bus Standard AC, Hoang Long
★★★☆☆
Local bus, quite old too. Nobody spoke any English. Nobody could tell me what time we were going or when I am supposed to get on the bus. They were all friendly but I was not comfortable not knowing when i am supposed to get on or get off. The driver was smoking and drinking while driving ????
3 ธ.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
The train was delayed and inside the coach is quite filthy.
27 พ.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Beautiful journey! Was lucky enough to get a seat on the side with the good view :)
23 พ.ย. 2018
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Great scenery and good service.
22 พ.ย. 2018
train #SE2 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★☆
Train was delayed and air conditioning was not good
22 พ.ย. 2018
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Though delayed by 30 minutes it was a pleasant and comfortable ride.
18 พ.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
The seating on SE10 was very old and the whole of our carriage should be removed from service. Good views from the train. Overall cheap and cheerful - as expected.
17 พ.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
For a short trip it is ok to enjoy the landscape and a Vietnamese train experience. Far from the European standards but that's why we decided to travel to Vietnam.
10 พ.ย. 2018
train #SE22 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
One of my best trains catch anazing view when exiting da nang. The staff in the train was super nice
6 พ.ย. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Great landscape!
28 ต.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
More comfortable than a plane. Air con. Friendly helpful staff. Great scenery.
19 ต.ค. 2018
bus Semi Sleeper, The SinhTourist
★★★★☆
Bus was fine, it wasn’t very clear how to get tickets and get to bus though, had to ring the booking company on three different numbers. Bus had WiFi it was a bit slow but hey better than nothing, no plug sockets though.
17 ต.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
The train was 1.15hrs late. Some old guy took my windows seat spot. The train turned on some ridiculously loud video/music that I can’t even take a nap.
12 ต.ค. 2018
bus AC Seater, Hue Tourist
★★★★★
Very helpful and informative guide
5 ต.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Decent train, abit confusing at the station
25 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
No Ac!!! Old chairs!!! Insects insight!!! No speaking English staf! Very bad trip
24 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
so call it's non-smoking area, but there was still smoke smell. I didn't feel comfortable about that. it's a double price for the original fare, but I can assure that I can purchase it earlier. It's really full for the air-con soft seat.
24 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
The served lunch was good,but the train was old no maintenance in the cabinaereas at all in my opinion, no trained staff, one of them was resting with his feet on the couches next to us, playing extreemly loud music on his audio set. all in all, It was a time warp of 50 years or so, you take the train to enjoy the scenery, otherwise avoid.
23 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
The advertisements on the windows made it impossible to see any views and take pictures which is why my partner and I booked the train after it came up as the top attraction from denang to Hue. There was no courtesy from the customers in front who put their chair so far back it was testing on my lap. The train left a good half an hour late. Air conditioning was great and seats were comfortable with leg space (until the above incident)
21 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
We travelled in the AC seated class and it was a pleasant experience. A bit bumpy at times but the seats were comfortable
20 ก.ย. 2018
bus Semi Sleeper, The SinhTourist
★★★★☆
Was ok
19 ก.ย. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
Train was delayed more than 2 hours....nice views I have to say
15 ก.ย. 2018
bus Semi Sleeper, The SinhTourist
★★★★☆
Good journey
14 ก.ย. 2018
bus Standard AC, Hoang Long
★★★☆☆
Bus arrived 1 hour late and had two stops on what should have been a short journey
13 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
I would recommend 12go.asia to everyone ! Great process and fantastic seats !
10 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
Great scenery. Very old and dirty train. Toilets were very smelly. Drinks were warm. We were forced to pay for bags being taken on the train by a steward even though we didn't ask for this service.
7 ก.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
Timekeeping was ok. Carriage was 80% full. Airco was barely working and carriage was worn out. De windows were dirty and with the rattling sun blinds there was no chance to picture the nice scenery. Announcements out- and inside the train were not understandable despite some of them being in English. 12go performance was flawless.
28 ส.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
The photos online don’t really represent what the train looks like. The train wasn’t very clean as mentioned in other reviews and the aircon was just about working. However the service provided by 12go was great and easy to use.
18 ส.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Train left a little early. Arrived about 20 mins late. Aircon worked a bit. It was 35 degrees outside though. 3 hours is the most I would spend in the AC seats. The seats did recline along way but half of the travelled backwards.
17 ส.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Great scenery along the way. Very comfortable reclining leather seat and AC!
16 ส.ค. 2018
bus VIP Sleeper 41, The SinhTourist
★★★★★
On time, safe driver, comfortable seats and the woman at the tour office was very nice.
14 ส.ค. 2018
bus VIP 36, Hoang Long
★★☆☆☆
I went on a sleeper bus a few weeks ago. It was amazing. You could sit up or lay down. You could see out the windows and enjoy the view. You also got complimentary water. But you didn’t didn’t get any of this on this bus. There should be different descriptions when booking so people know what bus they are travelling on. The bus driver was a good driver though, I felt safe.
12 ส.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Correct
5 ส.ค. 2018
train #SE22 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Nice views from the train. Dirty windows but the views were stunning. Train was an hour late departing. Not much info was available on what was going on, at least not in English.
1 ส.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Deze route moet iedereen nemen met de trein. Als er 1e klas beschikbaar is, dan is het wel aan te raden.
31 ก.ค. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
The train was old and seats broken. AC worked but the whole run was very slow. Difficult to understand the gate to enter to take the train and no advertisement was never showed at the station. I had to ask other passengers who were very kind and helpful.
28 ก.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
The SE2 has nicer cars than the SE8. Easy 3 hour trip - A/C was good, windows were a bit dirty, but footrests were a nice addition.
28 ก.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
My chair was broken.
25 ก.ค. 2018
train #SE2 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★★★
The trip itself was perfect but the view that was fuiven was absolutly amazing.
26 มิ.ย. 2018
train #SE10 VIP Sleeper, Vietnam Railways
★★★☆☆
Arrival delayed by 35 minutes for unknown reasons
3 มิ.ย. 2018
train #SE20 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
the seat numbers gave a lot of ambiguity in many people. because of this we did not know if we were in the right chair. it was a comfortable train journey from Danang to Hue. staff kindly helped us with the designation of the train. we asked because the information came only in Vietnamese.
26 พ.ค. 2018
bus VIP 36, Hoang Long
★★☆☆☆
We barely found the boarding point, the adress is not correct. We chose seats but when we boarded the bus it was a complete mess with people and bags everywhere. There were some people seated in our seats. The staff wasn't friendly at all. The bus was dirty and the seats were broke. I would not recommend this company. The only positive thing is the bus wasn't late and we left at 13:35 instead of 13:48.
24 พ.ค. 2018
bus VIP Sleeper 41, The SinhTourist
★★★★★
Was totally impressed with the comfort and organization of this company. Just used them again today. Super reasonable too, great way to travel and see the country
19 พ.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★☆☆☆
i dont recommend train from da nang to hue if you are particular on your comfort...views are fantastic though, but afterwards that’s only it... vietnamese are too noisy, and mostly are rude on you... better rent a motorcycle, its always the best.. for few minutes waiting inside the train to depart, there was no aircon or fan at all... you can smell local sweats in all kinds... and it was pretty congested... they will switch on the aircon only right before the train moves slowwly.. the train is slower than normal or ordinary trains in other countries.. take note.. i regret taking a train.. really.. anyways, 12go service os great.. i was satisfied, its just the ride i didn’t enjoy...
9 พ.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
The train was hot and was delayed, and we had to wait inside the train for around 40 minutes with no AC before the train departed. View was beautiful, but windows were tinted so it was hard to see Hai Van Pass.
4 พ.ค. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
One could not understanding the English language of the speaker at Da Nang railway station. Luckely some locals helped us so we didn’t take the train to Ho Chi Ming City. Although a 45 minute delay the trip to Hue was fine and went smooth. The train was not clean but the chairs are comfortabel for a 3 hours journey.
28 เม.ย. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Apart from the chaotic rush to board the train along the railroad tracks it was absolutely fine and uneventful
28 เม.ย. 2018
train #SE4 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Train was over 40 minutes late from scheduled time. Otherwise journey was pleasant and good value for money.
27 เม.ย. 2018
train #SE20 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★★
Took the SE20 train from Da Nang to Hue. The train left on time and got in on time. Boarding was effortless. Would highly recommend!
25 เม.ย. 2018
train #SE10 Class II AC, Vietnam Railways
★★★☆☆
It was a cheap ticket and checking in was easy, the train was not comfortable but oke for a few hours
25 เม.ย. 2018
train #SE2 Class II AC, Vietnam Railways
★★★★☆
Ok. Would help if you could tell left and right for direction of travel ehen selecting seats

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม