เถื่อเทียน-เหว้ ปลายทาง Pakse Northern Bus Terminal @ รถบัส 1 เม.ย. 2017

1 การเดินทาง (THB 999)

จาก Hue Sinh ถึง Pakse Northern Bus Terminal โดย รถบัส

The SinhTourist
08:00
Hue Sinh, เถื่อเทียน-เหว้
22:00
Pakse Northern Bus Terminal
14h
คืนเงิน
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ