50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปักกิ่งตะวันตก ถึง ส่านซี โดย รถไฟ

#G4015
06:05
ปักกิ่งตะวันตก
11:05
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
#G4015
06:05
ปักกิ่งตะวันตก
11:05
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
06:53
ปักกิ่งตะวันตก
11:24
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 31นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:53
ปักกิ่งตะวันตก
11:24
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 31นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:58
ปักกิ่งตะวันตก
12:47
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:58
ปักกิ่งตะวันตก
12:47
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:43
ปักกิ่งตะวันตก
13:45
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:43
ปักกิ่งตะวันตก
13:45
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
6ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:49
ปักกิ่งตะวันตก
13:49
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:49
ปักกิ่งตะวันตก
13:49
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:22
ปักกิ่งตะวันตก
15:03
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 41นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:22
ปักกิ่งตะวันตก
15:03
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 41นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:38
ปักกิ่งตะวันตก
15:35
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 57นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:38
ปักกิ่งตะวันตก
15:35
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 57นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:43
ปักกิ่งตะวันตก
15:37
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 54นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:43
ปักกิ่งตะวันตก
15:37
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 54นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:45
ปักกิ่งตะวันตก
16:20
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:45
ปักกิ่งตะวันตก
16:20
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:53
ปักกิ่งตะวันตก
17:36
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 43นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:53
ปักกิ่งตะวันตก
17:36
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 43นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:50
ปักกิ่งตะวันตก
19:43
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 53นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:50
ปักกิ่งตะวันตก
19:43
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 53นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
ปักกิ่งตะวันตก
18:20
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
ปักกิ่งตะวันตก
01:27
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
11ชั่วโมง 27นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:22
ปักกิ่งตะวันตก
05:36
XAY ซีอาน, ส่านซี
15ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:22
ปักกิ่งตะวันตก
05:36
XAY ซีอาน, ส่านซี
15ชั่วโมง 14นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:28
ปักกิ่งตะวันตก
20:19
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:28
ปักกิ่งตะวันตก
20:19
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:45
ปักกิ่งตะวันตก
21:21
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 36นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:45
ปักกิ่งตะวันตก
21:21
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 36นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:50
ปักกิ่งตะวันตก
05:29
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:50
ปักกิ่งตะวันตก
05:29
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 39นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:57
ปักกิ่งตะวันตก
03:39
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:57
ปักกิ่งตะวันตก
03:39
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ปักกิ่งตะวันตก
20:46
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ปักกิ่งตะวันตก
20:46
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:03
ปักกิ่งตะวันตก
03:45
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:03
ปักกิ่งตะวันตก
03:45
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 42นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:40
ปักกิ่งตะวันตก
06:21
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 41นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:40
ปักกิ่งตะวันตก
06:21
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 41นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:08
ปักกิ่งตะวันตก
22:37
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:08
ปักกิ่งตะวันตก
22:37
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
5ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:42
ปักกิ่งตะวันตก
07:35
XAY ซีอาน, ส่านซี
12ชั่วโมง 53นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:42
ปักกิ่งตะวันตก
07:35
XAY ซีอาน, ส่านซี
12ชั่วโมง 53นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:50
ปักกิ่งตะวันตก
07:43
XAY ซีอาน, ส่านซี
12ชั่วโมง 53นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:55
ปักกิ่งตะวันตก
23:21
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:55
ปักกิ่งตะวันตก
23:21
EAY ซีอานเหนือ, ส่านซี
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:12
ปักกิ่งตะวันตก
09:55
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 43นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:12
ปักกิ่งตะวันตก
09:55
XAY ซีอาน, ส่านซี
13ชั่วโมง 43นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:40
ปักกิ่งตะวันตก
08:31
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:40
ปักกิ่งตะวันตก
08:31
XAY ซีอาน, ส่านซี
11ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
#K1363
22:06
ปักกิ่งตะวันตก
13:00
XAY ซีอาน, ส่านซี
14ชั่วโมง 54นาที
ทันที  คืนเงิน 
#K1363
22:06
ปักกิ่งตะวันตก
13:00
XAY ซีอาน, ส่านซี
14ชั่วโมง 54นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานแคปปิตอล (PEK) ถึง ชานซี (SIA) โดย เที่ยวบิน

06:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
08:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#HU7137
07:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:10
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1231
07:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:45
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
09:55
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:45
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
10:55
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1289
08:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
11:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1209
10:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
12:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:05
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1223
11:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
13:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HU7237
11:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:25
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:25
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:50
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
14:45
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
15:00
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:20
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:20
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1201
14:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
16:55
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
15:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:15
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1225
15:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
17:30
XIY ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง, ชานซี
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที