กรุงเทพ ปลายทาง เกาะช้าง @ เรือเฟอร์รี่, รถบัส, รถตู้, เที่ยวบิน 26 ก.ย. 2017

34 การเดินทาง (THB 350 — 6,500)

จาก Khao San Travel Mart ถึง เกาะช้าง โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

ทราเวลมาร์ท
08:00
Khao San Travel Mart, กรุงเทพ
18:00
ท่าเรือเกาะช้าง
10h
Instant
฿ 700
× 2 = ฿ 1,400
 

จาก Ekkamai ถึง ตราด โดย รถตู้

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
11:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
13:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
15:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
17:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 

จาก Ekkamai ถึง เกาะช้าง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
12:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
14:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
Ekkamai, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
18:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง ตราด โดย รถตู้

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
07:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
13:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
฿ 350
× 2 = ฿ 700
 

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง เกาะช้าง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
07:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
฿ 430
× 2 = ฿ 860
 

จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง โดย รถแท๊กซี่

กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
คืนเงิน
฿ 6,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Center Point Pier, เกาะช้าง
4h 25m
Instant คืนเงิน
฿ 5,350
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
คืนเงิน
฿ 6,500
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
คืนเงิน
฿ 6,500
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
6h
คืนเงิน
฿ 5,175
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
6h
คืนเงิน
฿ 5,520
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
Instant คืนเงิน
฿ 4,900
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
Instant คืนเงิน
฿ 5,800
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ตราด โดย เที่ยวบิน

#PG301
บางกอกแอร์เวย์
08:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:30
สนามบิน ตราด
1h
Instant
฿ 3,155
× 2 = ฿ 6,310
 
#PG305
บางกอกแอร์เวย์
11:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
12:40
สนามบิน ตราด
1h
Instant
฿ 3,155
× 2 = ฿ 6,310
 
#PG307
บางกอกแอร์เวย์
17:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
18:00
สนามบิน ตราด
1h
Instant
฿ 3,155
× 2 = ฿ 6,310
 
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - เกาะช้าง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5h 40m ด้วยรถบัส, รถตู้, รถแท๊กซี่, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 272 กม. ผ่าน 34 สถานี จนถึงสถานีปลายทางเกาะช้าง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 6 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - เกาะช้าง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 17:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ได้แก่ ทราเวลมาร์ท, ที ที ที (ทริปเปิล ที), กราวด์ บิซเนส, Glassflower, , บางกอกแอร์เวย์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 350 (US $ 10.59) โดยที ที ที (ทริปเปิล ที) (ใช้เวลา 5h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 6,500 (US $ 196.67) โดยกราวด์ บิซเนส (ใช้เวลา 5h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย