กรุงเทพ ปลายทาง เกาะช้าง @ เรือเฟอร์รี่, รถตู้, เที่ยวบิน 22 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Khao San Travel Mart ถึง เกาะช้าง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

ทราเวลมาร์ท
08:00
Khao San Travel Mart, กรุงเทพ
18:00
ท่าเรือเกาะช้าง
10h
Instant

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง เกาะช้าง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
07:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
13:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
21:00
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
18:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
02:00
ท่าเรือเกาะช้าง
7h 30m
Instant

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง ตราด โดย รถตู้

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
07:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
13:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
13:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
15:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
21:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
18:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
00:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
6h
Instant

จาก Ekkamai ถึง เกาะช้าง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
12:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
14:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
Ekkamai, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
18:30
ท่าเรือเกาะช้าง
6h 30m
Instant

จาก Ekkamai ถึง ตราด โดย รถตู้

ที ที ที (ทริปเปิล ที)
06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
11:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
13:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
15:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
11:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant
ที ที ที (ทริปเปิล ที)
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
17:00
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h
Instant

จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง โดย รถแท๊กซี่

กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Center Point Pier, เกาะช้าง
4h 25m
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เอ็มซีซี แวน
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
4h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
กราวด์ บิซเนส
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กรุงเทพ ถึง ตราด โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด
5h 30m
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ, ตราด
3h 30m
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง โดย รถแท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
7h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เกาะช้าง
7h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ตราด โดย เที่ยวบิน

#PG301
บางกอกแอร์เวย์
08:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
สนามบิน ตราด
1h
Instant
#PG305
บางกอกแอร์เวย์
11:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
12:40
สนามบิน ตราด
1h
Instant
#PG307
บางกอกแอร์เวย์
16:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
17:45
สนามบิน ตราด
1h
Instant

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - เกาะช้าง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5h 44m ด้วยรถบัส, รถตู้, รถแท๊กซี่, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 272 กม. ผ่าน 42 สถานี จนถึงสถานีปลายทางเกาะช้าง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 7 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - เกาะช้าง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ได้แก่ ทราเวลมาร์ท, ที ที ที (ทริปเปิล ที), กราวด์ บิซเนส, Glassflower, เอ็มซีซี แวน, ทีมฮอลิเดย์, บางกอกแอร์เวย์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 350 (US $ 11.21) โดยTriple T (ใช้เวลา 5h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 6,500 (US $ 208.20) โดยGround Business (ใช้เวลา 5h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - เกาะช้าง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย