50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก บุญศิริ ถนนข้าวสาร ไป เกาะช้าง ด้วย รถบัสและเรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

05:00
บุญศิริ ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
11:40
ท่าเรือเกาะช้าง
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก บุญศิริ ถนนข้าวสาร ไป เกาะช้าง ด้วย รถบัส เรือเฟอร์รี่ และแท๊กซี่ ตั๋วร่วม

05:00
บุญศิริ ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13:00
เกาะช้าง
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ไป ตราด ด้วย รถบัส

05:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
10:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
12:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
14:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
16:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ, ตราด
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก เอกมัย ไป เกาะช้าง ด้วย รถตู้และเรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
เอกมัย, กรุงเทพ
15:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
เอกมัย, กรุงเทพ
17:30
ท่าเรือเกาะช้าง
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สุวรรณภูมิบูรพา ไป เกาะช้าง ด้วย รถบัสและเรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
สุวรรณภูมิบูรพา, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
13:10
ท่าเรือเกาะช้าง
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไป ตราด ด้วย เที่ยวบิน

06:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
10:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:10
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:40
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
14:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:45
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:40
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
17:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:00
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:00
TDX สนามบิน ตราด
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 

จาก จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ไป เกาะช้าง ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป เกาะช้าง ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
9ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
9ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
9ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
7ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เกาะช้าง
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป เกาะช้าง ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เกาะช้าง
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง

เวลา กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Comfort ตลอดเวลา฿ 4,400
Thailand Limo by Datum Van 9pax ตลอดเวลา฿ 5,610
Team Holiday Economy ตลอดเวลา฿ 4,730
PGS Comfort ตลอดเวลา฿ 4,070
Triple T Minibus 07:00 – 12:30฿ 390
Triple T Minibus 09:00 – 14:30฿ 390
Triple T Minibus 11:00 – 16:30฿ 390
Triple T Minibus 12:00 – 17:30฿ 390
Bangkok Air Economy #PG30914:45 – 15:45฿ 2,230
Bangkok Air Economy #PG22616:40 – 17:40฿ 2,230
Bangkok Air Economy #PG22019:00 – 20:00฿ 2,230

การเดินทางไปเกาะช้าง

เกาะช้างเป็นเกาะมีมีมนต์เสนห์ให้น่าค้นมากมาย โดยถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต และมีขนาดที่ใหญ่กว่าเกาะสมุยเล็กน้อย เกาะช้างมีชายหาดต่างๆที่เป็นจุดหมายปลายทางของบรรดานักท่องเที่ยวจากหลายหลายประเทศ ในปัจจุบันเกาะช้างมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเป็นเมืองไปมาก ถึงแม่ได้ได้มีห้างสรรพสินค้าแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรูกลางหาดทรายขาว เกาะช้างยังคงรักษาความเป็นชุมชนชาวประมงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวประมง นอกจากนี้เกาะยังยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจจกรรมเดินป่าเพื่อสำรวจความสวยงามอันน่าทึ่งนี้

วิธีเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังเกาะช้าง

การเดินทางไปเกาะช้างเป็นเรื่องง่ายมากเพราะคุณสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะผ่านท่าเรือหลัก สองท่าเรือได้แก่ ท่าเรือแหลมงอบ และท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองท่าเรืออยู่ห่าวจากตัวเมืองตราดประมาณ30 กิโลเมตร คุณสามารถนั่งรถจากกรุงเทพฯมายังตัวเมืองตราดก่อน จากนั้นนั่งรถสองแถวจากตัวเมืองไปยังท่าเรือ แต่คุณอาจจะเจอผู้ประกอบการหลายรายที่ให้บริการรถรับส่งจากกรุงเทพฯไปยังท่าเรือหรือเกาะช้างโดยตรงเลย ซึ่งราคาไม่ได้ต่างกันมากนัก

วิธีเดินทางจากกรุงเทพฯไปเกาะช้างโดยรถประจำทาง

12go.asia ให้บริการสำรองที่นั่งเส้นทางกรุงเทพฯไปเกาะช้าง (ตั๋วรถ+เรือ)โดย บริษัท ทริปเปิ้ลที รถตู้หรือรถมินิบัสจะเดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้ดดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย) โดยคุณสามารถสำรองตั๋วออนไลน์สำหรับรถบัสและเรือเฟอร์รี่ในราคาประมาณ 450 บาท โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมงครึ่ง โดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถใช้เวลาประมาณ 40 นาทีจากฝั่งไปยังเกาะช้าง ซึ่งผู้ประกอบการจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ เวลา 05:00 - 12:00นใ จากสถานีขนส่งกรุงเทพไปยังเกาะช้าง
หมายเหตุ คุณสามารถเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเกาะช้าง โดยบริษัท บูรพา ซึ่งมา 3 รอบเวลา ได้แก่ 07:50, 11:00 และ 14:00 โดยทั้งสามรอบเวลามีราคาเดียวกันคือ 650 บาท (รวมตั๋วรถและเรือ) สำหรับเส้นทางนี้จะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง

จากกรุงเทพฯ ไปเกาะช้าง โดยรถแท็กซี่
หากคุณสนใจจะเดินทางด้วยความสะดวกสะบาย เราขอเสนอ บริษัทรถเหมาบางกอกแท็กซี่ จากกรุงเทพฯไปเกาะช้าง ซึ่งผู้ประกอบการให้บริการรถเช่าหลายประเภท โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,600 บาท โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรถุเช่าเหมาจะคิดค่าบริการรวมตั๋วเรือโดยสารไปยังเกาะช้างอยู่แล้ว คุณเพียงแค่แจ้งจุดรับตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพฯและจุดส่งบนเกาะช้างให้ถูกต้อง หากคุฯต้องการการความสะดวกสบายในการเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ-เกาะช้าง สามารถสำรองที่นั่งรถเช่าเหมาผ่านเว็บไซต์ 12Go.Asia.

Visiting Koh Chang’s neighbouring islands

Koh Chang is a part of Mu Koh Chang National Park. There are two more relatively large islands within the park boundaries – Koh Kood and Koh Mak. Both of them are easily reachable from Koh Chang, but you can also skip the more developed Koh Chang and go to Koh Kood or Koh Mak directly from Bangkok. Boonsiri sells combined van+ferry tickets from Bangkok to Koh Kood and from Bangkok to Koh Mak at THB850 and THB750 correspondingly. In Bangkok, vans depart from Boonsiri office off Khao San Road at 5.30am and 8am and in about seven hours you reach your paradise island. High speed ferries from Trat which Boonsiri uses, first call to Koh Mak and then proceed to Koh Kood. The sea travel lasts about one hour and it is better to have your medicine at hand if you are prone to seasickness as high-speed ferries are not as stable as the slow car ones which connect the mainland with Koh Chang.

เดินทางท่องเที่ยวเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง

Getting around

The public transport on Koh Chang is represented by songthaews, which are pickup truck with two benches inside. It costs THB80 to get from the pier to Hat Sai Khao or Hat Kai Bae; more if you go further afield. Within the island any trip between the neighbouring bays will cost you THB50 per person. Note that it is often next to impossible to find a songthaew which to bring you back to the pier as only a limited number of vehicles have a ‘permission’ to enter the pier area.

Motorbikes are widely available for rent on the island, but if you are not much of a rider, it is better not to tempt your fate. Koh Chang roads are notorious for their high toll of broken limbs and injuries, so think twice before renting a scooter.

Similarly, bicycles are not a good idea in Koh Chang unless you are an enduro champion.

Where to stay

Hat Sai Khao is the closest beach to the pier. It has a wide choice of accommodation and offers arguably the best stretch of sand on the whole island, though it is also the most peopled one. In general, Sai Khao and other beaches on the west coast are the widest ones and – which is also of importance – most convenient place to stay if you use songthaews for beach-hopping.

If you are looking for the most budget bungalows, check Hat Khlong Prao where you find really great deals, even if at first sight it looks like Hat Khlong Prao has already abandoned itself to the mercy of large expensive resorts.

Hat Kai Bae in general is a bit more glamorous, but there are some really great middle-range resorts separated from the sea by the seaside road.

Lonely Beach is not so lonely any more, but you find there the best night life on the island and some of the cheapest old-school huts; though do not expect them to be right by the water.

The picturesque Ban Bang Bao in the south is a great place to head for some seafood and the atmosphere of a traditional Thai seaside town, but if you stay there you may feel a bit isolated from the rest of the island unless you have your own transport. Note that good beaches are not Ban Bang Bao’s strong point.

The east coast is a dream destination to get away from it all if you seek some tranquility and peacefulness. Your own wheels are almost a must as no public songthaews ply the roads of this part of the island.

Activities

Koh Chang is a lush jungle paradise. There are plenty activities, traditional for any Thai beach destination, on offer – from canoeing to cooking classes. The hilly interior hides a couple of beautiful waterfalls, though the entrance fee which you pay for visiting some of them (THB200) looks too high for what you will see. But to feel the real taste of Koh Chang, do some jungle walking following numerous winding island paths. You are going to see locals’ homes, elephant camps, secret waterfalls, fruit orchards and boar farms. Unforgettable.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง เกาะช้าง

PA
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 2 ก.พ. 2020
it was on time but not comfy at all with the seat.
PV
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 26 ธ.ค. 2019
Poor conditions of the bus, there were a leakage of the water from aircon pouring over 8 seats at the back of the bus and we were one of the unlucky. All of us were soaking wet but the driver couldn't do anything anyway. No compensation or refund was offered
MC
แท๊กซี่ พรีเมี่ยม, Glassflower, 24 มี.ค. 2020
Arrived early, and got is where we needed to go. Will definitely use again.
IM
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 19 มี.ค. 2020
Driver on time, did not speak much English. Brand new comfortable car, although license plate was not the one that was communicated by operator which created a weird situation in the beginning. Other than that, would definitely recommend as they drop you right on front of your hotel on Koh Chang
KF
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 18 มี.ค. 2020
rapide et confortable Manque une connexion wifi
JM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, MCC VAN, 17 มี.ค. 2020
Der Fahrer war sehr pünktlich und freundlich. Der Fahrstil war sehr gut. Wir haben uns sicher und gut aufgehoben gefühlt. Die Pausen waren ausreichend. Immer wieder gern
CH
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 9 มี.ค. 2020
The route was much longer, thakes 9-10 hours:(:(, anything else was perfekt, great job!
MM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, MCC VAN, 8 มี.ค. 2020
The driver Yai was very polite and the drive was perfect. I'll choose 12go every time.
PP
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 6 มี.ค. 2020
The bus ride was very good. The ferry ride was a rusted hunk of junk. It did get us to the beautiful island. Poorly advertised.
PA
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 1 มี.ค. 2020
The driver was stopping multiple times to collect certain packages. This took a big amount of time. When we almost got to the pier, he also had to take detours to drop the packages which again took a lot of time.
JL
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 1 มี.ค. 2020
Easy check-in, ac working fine, friendly and good driver. Bus to ferry transfer went smoothly. Highly recommend!
MS
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Mango Travel, 28 ก.พ. 2020
I paid extra for priority to reserve a seat in front, as I get car sick. Was not reserved, and we booked 2 days ahead. Luckily the seats in front, was still empty when we got picked up. Trip was nice, got two breaks. Driver spoke limited English, but very nice. Extremely fast driving but safe arrival, we arrived 3 hours earlier to Koh Chang than expected.
PN
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 28 ก.พ. 2020
Le chauffeur de mart Travel du minibus numéro 18:était super bien, attentionné et tout a été parfait. Un vrai service VIP
TO
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 25 ก.พ. 2020
The bus is comfortable, but worn down. Toilet broke down in the middle of the journey. Very confusing service in the port before departure, while handing over tickets to the ferry, they try to sell you a return ticket to Bangkok and transfer on Koh Chang. The latter is reasonable, but this time they overbooked the minivans and I ended up carrying my quite big bag to first a very old bus, then on and off the ferry and last but not least to a common local taxi in the harbour on Koh Chang. And paid the same amount as the travellers who could leave their bags in a minivan already on the mainland and got into the minivan on the ferry and fast off to the hotels. Si, the service was a scam, would have been cheaper to take a taxi in the harbour this time as there were not so many tourists. All in all I suggest to book a shared minivan from your hotel in Bangkok/airport directly to Koh Chang — almost the same price for more convenient travelling.
MS
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Mango Travel, 24 ก.พ. 2020
Everything worked fine!
JB
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 22 ก.พ. 2020
All went good but the van was a bit too noisy. Thank you for good and caring driver ^_^
NV
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ก.พ. 2020
So comfortable car and very good driver!
SD
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 19 ก.พ. 2020
Another great trip from Kao San Rd to Koh Chang. Comfortable full sized coach. Charging staions at seat. Frequent stops. 10/10
DT
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 19 ก.พ. 2020
Not the most comfortable bus, but for the price worth every baht. Staff very friendly amd helpful. Driver was safe and early to the pier.
MH
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 18 ก.พ. 2020
On time, super friendly staff, we arrive even early in koh chang. But the AC was so high, it was literally freezing in the bus and I had a winter jumper on me!
MB
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, Thailand Limo by Datum, 17 ก.พ. 2020
All was great !
MJ
รถบัส ด่วน, Triple T, 17 ก.พ. 2020
Arrived 1 hr early, and there was immediately a van for me. A.C. worked. Driver safe. Lunch stop offered duck, boar, venison curry. Connections to ferry were smooth. All good.
TP
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 16 ก.พ. 2020
Driver was rude, doesn't understand English at all Pick up 60 min before time of departure is the dumbest thing I have ever seen. You just wait on the road. So general experience was fine for Asia nad terrible for Europe.
LB
รถบัส ด่วน, Triple T, 16 ก.พ. 2020
Before Trat we had to change to a crowded open car. We arrived in time.
IN
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 13 ก.พ. 2020
Journey was fine about 6 hours though had 20 minutes for a break. The annoying thing was being at the pick up an hour before leaving as stated so 7am to leave at 8am. So missing breakfast at hotel for 7.00. only to be picked up at 8am. Journey and dropped off no problems at hotel.
GL
รถบัส ด่วน, Triple T, 8 ก.พ. 2020
Perfekt trip
AA
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Glassflower, 7 ก.พ. 2020
All went very good. Comfortable car, smooth drive and all.on time .
DR
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Travel Mart, 6 ก.พ. 2020
Travel was OK, but improve your pick up. If you want for me be on arrival point min. 60 minute s before you can send someone at least half an hour before leaving too. We stay there more than hour on mc donald without any info it was very strange and confusing. One more thing, send someone atleast with basic english...
BE
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 4 ก.พ. 2020
Gets you there. There’s a change of bus at Trat, where you get on a smaller one to the pier. Then ferry to koh chang’s northernmost pier. From there you either rent a bike 200thb/day or more, or take a taxi/minibus for 40-150thb depending on how south you want to go on the island
JF
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 2 ก.พ. 2020
All went kind of smoothly and we were on time. The minivan wasn’t in good condition, but it took us from one place to another.
DY
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 2 ก.พ. 2020
We travelled from Khaosan Road to Koh Chang island. Booked tickets via 12 Go Asia. Ticket office located about 6 minutes from Khaosan. We arrived 1 hour before departure and got a best tickets on second floor with front view. No limit with baggage, one bottle water included, airco and wc. There was 1 stop on the half way with possibility to buy snacks and drinks in the small shop. Departed in time about 07.30 from Khaosan and arrived at Trat pier around 13.00. There we got tickets to the fairy. Same lady who gives tickets to fairy also offer transfer directly to hotel for 150 THB per person. If you do not like this you can catch a songtaew ( truck taxi) when you arrive to island for 50 THB p/p to White sand beach area or more if you travel further. Ferry departed at 14.00 and arrived at about 14.40. Thanks Bonsiri for smooth transfer!
FJ
รถบัส ด่วน, Triple T, 1 ก.พ. 2020
Très très bien
JV
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Mango Travel, 28 ม.ค. 2020
Fast an professional transfer :)
DS
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 28 ม.ค. 2020
Very comfortble car and a nice, punctual driver.
GC
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 27 ม.ค. 2020
Long journey. Bus very comfortable. Punctual. Free water and biscuits. Worth the journey.
CP
รถบัส ด่วน, Triple T, 25 ม.ค. 2020
Bus climatisé très confortable .Compris dans le tarif la liaison du bus au port d embarcation en songthaew ,( 30 mn ...moins secure..)avant de prendre le bateau. Ensemble bien organisé
MM
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 24 ม.ค. 2020
Very relaxing ride , with great communication by staff
KH
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 20 ม.ค. 2020
Everything right on time, no problem with bis luggage, enough legroom, no waiting for connections, staff helpful with helping getting off and in: to be strongly recommended
MW
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 20 ม.ค. 2020
Easy to book. Need to change return trip dates, so see how that goes
GH
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 17 ม.ค. 2020
With 16 man in a van just as big as a vw transporter for more than 5 hours , absolute not meant for western longer than than 1,60 meters please when you go koh chang take a touring car instead of this transportation
SR
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 17 ม.ค. 2020
Really well organized!
AL
รถบัส ด่วน, Triple T, 15 ม.ค. 2020
We were not informed that the bus stopped at Road No 3 and we had to go the last 30 km by a public songthaw. It was very tight to sit and as we were the last passengers, we got the seats closest to the back part. If we had known this, we had choosen another company.
WS
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Comfortable, in time, good driver
CN
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Great service. On time without issues. I recommend!
VS
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 13 ม.ค. 2020
Small van, but we expect it. Place for big bag drivers solved so nobody could sit with bag. The driver doesnt speak even world in english (but we have hands ????)
TM
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Mango Travel, 13 ม.ค. 2020
Pick up in time drop off in time! Just make sure that your location is in the right area in BKK as they don’t pickup/drop off near the airport.
HR
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 12 ม.ค. 2020
our driver was very nice and was not on drugs. got us there in a timely manner.
JT
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 12 ม.ค. 2020
We had a Fantastic driver. On time, safe and friendly.
JM
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Boonsiri High Speed Ferries, 11 ม.ค. 2020
The best bus trasfer I have ever been. Thank you
VS
รถตู้ ภูมิภาค 14 ที่นั่ง, Triple T, 7 ม.ค. 2020
Really good trip, transport was clean, a bit tight for space. Driver stopped for comfort break, he was a good, quick driver. All connections were on time with minimum waiting. Thank you
3.9
1287 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
43%
4
28%
3
15%
2
7%
1
7%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย