ปลายทางยอดนิยมในประเทศลาว

เดินทางจาก นครหลวง เวียงจันทน์

เดินทางจาก หลวงพระบาง

เดินทางจาก ปากเซ

เดินทางจาก วังเวียง

เดินทางจาก ดอนเด็ต

เดินทางจาก ห้วยทราย

เดินทางจาก วังเวียง (นากา ทราเวล)

เดินทางจาก 4000 ไอแลนด์นาคาทราเวล

เดินทางจาก Huay Xai Bus Station

เดินทางจาก สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางจาก ท่าอากาศยานเวียงจันทน์

เดินทางจาก Don Khone

เดินทางจาก โรงแรมหลวงพระบาง

เดินทางจาก สถานีหลวงพระบางใต้

เดินทางจาก สถานีรถไฟท่านาแล้ง

เดินทางจาก นากะสัง

เดินทางจาก Vientiane Northern Bus Station

เดินทางจาก เวียงจันทน์สุดใจทราเวล