ปลายทางยอดนิยมในประเทศลาว

เดินทางจาก หลวงพระบาง

เดินทางจาก เวียงจันทน์

เดินทางจาก ห้วยทราย

เดินทางจาก ดอนเด็ต

เดินทางจาก โรงแรมหลวงพระบาง

เดินทางจาก Huay Xai Bus Station

เดินทางจาก สถานีหลวงพระบางใต้

เดินทางจาก 4000 ไอแลนด์นาคาทราเวล

เดินทางจาก ปากเซ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานเวียงจันทน์

เดินทางจาก สถานีรถนาหลวง

เดินทางจาก สถานีรถโดยสารสายใต้ในเวียงจันทน์

เดินทางจาก สถานีรถไฟท่านาแล้ง

เดินทางจาก บ่อแก้ว

เดินทางจาก ท่าแขก

เดินทางจาก Vientiane Northern Bus Station

เดินทางจาก สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางจาก โรงแรมใดๆ ในเวียงจันทร์