50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เซี่ยงไฮ้ ถึง ปักกิ่ง โดย รถไฟ

07:00
SHH เซี่ยงไฮ้
11:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
SHH เซี่ยงไฮ้
11:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
SHH เซี่ยงไฮ้
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
SHH เซี่ยงไฮ้
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
SHH เซี่ยงไฮ้
19:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
SHH เซี่ยงไฮ้
19:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
SHH เซี่ยงไฮ้
19:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
SHH เซี่ยงไฮ้
21:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
SHH เซี่ยงไฮ้
21:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
SHH เซี่ยงไฮ้
21:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:55
SHH เซี่ยงไฮ้
22:35
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:55
SHH เซี่ยงไฮ้
22:35
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:55
SHH เซี่ยงไฮ้
22:35
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:57
SHH เซี่ยงไฮ้
09:27
BJP ปักกิ่ง
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:57
SHH เซี่ยงไฮ้
09:27
BJP ปักกิ่ง
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก เซี่ยงไฮ้หงเฉียว ถึง ปักกิ่ง โดย รถไฟ

06:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:31
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:31
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:31
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:37
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:32
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:37
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:32
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:37
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:32
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:17
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:17
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:17
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:27
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:27
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:27
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:38
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:38
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:38
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:51
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:51
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:51
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:36
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:25
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:25
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:25
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:10
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:15
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:24
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:11
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:11
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:26
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:11
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:41
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:46
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:41
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:46
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:41
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:46
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:58
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:18
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:58
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:18
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:58
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:18
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:05
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:05
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:05
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:05
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:25
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:25
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:25
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:40
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:45
VNP ปักกิ่งใต้
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:45
VNP ปักกิ่งใต้
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:15
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:45
VNP ปักกิ่งใต้
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:17
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:32
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:17
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:32
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:17
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:32
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:48
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:48
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:28
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:48
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:00
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:00
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:00
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:29
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:29
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:29
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:29
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:29
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:29
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:44
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:44
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:34
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
19:44
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
18:30
VNP ปักกิ่งใต้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:20
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:20
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:20
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:50
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:50
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:50
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:50
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:50
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
20:50
VNP ปักกิ่งใต้
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:24
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:14
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:24
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:14
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:24
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:14
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:52
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:22
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:52
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:22
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:52
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
21:22
VNP ปักกิ่งใต้
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน