50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก บัตเตอร์เวิร์ท ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9121
KTM
05:15
บัตเตอร์เวิร์ท
09:59
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
#9121
KTM
05:15
บัตเตอร์เวิร์ท
09:53
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 38นาที
ทันที 
#9103
KTM
06:05
บัตเตอร์เวิร์ท
10:52
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
#9103
KTM
06:05
บัตเตอร์เวิร์ท
10:45
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
#9321
KTM
07:30
บัตเตอร์เวิร์ท
12:20
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
#9321
KTM
07:30
บัตเตอร์เวิร์ท
12:13
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 43นาที
ทันที 
#9107
KTM
16:00
บัตเตอร์เวิร์ท
20:42
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
#9107
KTM
16:00
บัตเตอร์เวิร์ท
20:36
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
#9123
KTM
18:33
บัตเตอร์เวิร์ท
23:25
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
#9123
KTM
18:33
บัตเตอร์เวิร์ท
23:19
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 46นาที
ทันที 

จาก บัตเตอร์เวิร์ท ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

09:00
บัตเตอร์เวิร์ท
14:21
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
09:00
บัตเตอร์เวิร์ท
14:23
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
14:30
บัตเตอร์เวิร์ท
19:51
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
14:30
บัตเตอร์เวิร์ท
19:53
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
20:30
บัตเตอร์เวิร์ท
01:51
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
20:30
บัตเตอร์เวิร์ท
01:11
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
20:30
บัตเตอร์เวิร์ท
01:33
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 3นาที
ทันที 
20:30
บัตเตอร์เวิร์ท
01:53
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 23นาที
ทันที 

จาก ปีนังนิวเอเชียทราเวล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

08:15
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
14:15
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
13:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
13:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
14:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
14:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
17:15
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
17:00
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
20:30
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
20:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:15
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
03:15
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
21:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
02:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
21:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
02:00
เฮนเตียนดูตา, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
02:15
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ตาเซ็กเกลูกอร์ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9221
KTM
08:28
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
13:21
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
4ชั่วโมง 53นาที
ทันที 
#9425
KTM
17:16
ตาเซ็กเกลูกอร์, ปีนัง
22:16
กัวลาลัมเปอร์เซ็นทรัล
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก บูกิตเมอร์ตายัน ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:30
บูกิตเมอร์ตายัน, ปีนัง
05:54
กาจัง, กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
00:30
บูกิตเมอร์ตายัน, ปีนัง
05:28
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 58นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) ถึง กัวลาลัมเปอร์ (KUL) โดย เที่ยวบิน

#AK6123
05:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
06:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
55นาที
ทันที 
 
#OD2105
06:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
06:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1171
06:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6123
06:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1151
07:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
08:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6143
07:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
08:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6145
08:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6145
08:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6145
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1181
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6143
09:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#OD2101
09:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
50นาที
ทันที 
 
#OD2101
09:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6113
10:15
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
11:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
11:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1163
11:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6113
11:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#OD1161
11:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6113
11:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6113
11:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD2101
12:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1165
12:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6141
12:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6141
12:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6115
13:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
14:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD2107
13:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
14:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6125
14:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#OD1157
14:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6125
14:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6119
14:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6125
14:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1169
15:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD2107
15:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
55นาที
ทันที 
 
#AK6139
15:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6119
15:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:40
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1161
16:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
17:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6139
16:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
17:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD1155
16:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
17:35
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
ทันที