กัมปอต ปลายทาง พนมเปญ @ รถบัส 25 ต.ค. 2017

จาก Kampot Giant Ibis ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

Giant ibis Transport
08:30
Kampot Giant Ibis
11:00
Phnom Penh Giant Ibis
2h 30m
Instant
Giant ibis Transport
14:45
Kampot Giant Ibis
17:15
Phnom Penh Giant Ibis
2h 30m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ