ผู้ให้บริการ

ญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ปากีสถาน

มาเลเซีย

อัฟกานิสถาน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

เซเชลส์

เนปาล

เฟรนซ์โปลินีเซีย