จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง Don Det @ รถบัส 27 พ.ย. 2017

จาก Siem Reap AVT ถึง แขวง จำปาศักดิ์ โดย รถบัส

AVT
08:00
Siem Reap AVT
16:30
Don Det, แขวง จำปาศักดิ์
8h 30m
AVT
08:00
Siem Reap AVT
16:00
Don Khone, แขวง จำปาศักดิ์
8h
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ