50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Khao San Tara Travel ถึง กาญจนบุรี โดย รถบัส

08:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
10:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที

จาก Mochit New Van Terminal ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

08:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
08:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
13:00
Erawan National Park, กาญจนบุรี
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
14:00
Erawan National Park, กาญจนบุรี
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
10:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
15:00
Erawan National Park, กาญจนบุรี
5ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
10:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
11:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
14:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
16:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
17:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก ถนนข้าวสาร ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

07:10
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
10:40
Kanchanaburi Bus Station
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13:00
Kanchanaburi Bus Station
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
16:00
Kanchanaburi Bus Station
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
19:00
Kanchanaburi Bus Station
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Sai Tai Kao Old Terminal South ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

06:20
, กรุงเทพ
09:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
07:40
, กรุงเทพ
10:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:40
, กรุงเทพ
12:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
11:00
, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:20
, กรุงเทพ
15:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
13:00
, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
14:20
, กรุงเทพ
17:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:40
, กรุงเทพ
18:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
17:00
, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง กาญจนบุรี โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Erawan National Park, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Erawan National Park, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Erawan National Park, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
1ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
1ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
1ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
1ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

การเดินทางจา่กกรุงเทพฯไปกาญจนบุรี

Say ‘Kanchanaburi’, and inevitably the first thing to come to your mind is the bridge over the River Kwai. There are WWII memorable places all over the province, true, but Kanchanaburi is not at all just about the horrors of the war. It is arguably the greenest province of Thailand with lush jungles covering the greater part of it. Kanchanaburi is home to one of the most beautiful – though extremely touristy – waterfalls in the country, the Erawan waterfall, and Prasat Mueang Singh, now a historical park and an important monument of Khmer architecture in Thailand, is found there, too. The idyllic area along the River Kwai banks is dotted with luxury and boutique resorts but the budget digs do not lack, either. And if you venture further west to the little town of Sangkhlaburi sitting by the Thai-Myanmar border, you will be rewarded with unspoiled natural beauty, authentic Mon curries and that special otherworldly feeling which is getting a rare bird nowadays.

ถ้าพูดถึง'จังหวัดกาญจนบุรี' สิ่งแรกที่คุณต้องนึกถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว จริงอยู่ที่จังหวัดนี้มีสถานที่ที่น่าระลึกนึกถึงจากสงครามโลกครั้งที่2 ไปทั่วทั้งจังหวัดแต่จังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความโหดร้ายจากสงครามเท่านั้น แต่ยังมีความเขียวชอุ่มจากป่าที่ปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสวยงามที่สุดก็ว่าได้ – ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะมาก – น้ำตกเอราวัณและปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งตอนนี้ได้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์สำคัญของสถาปัตยกรรมเขมรในประเทศไทยก็ได้พบเจอที่นั่นเช่นกัน พื้นที่ที่เงีบยสงบงดงามริมฝั่งแม่น้ำแควเป็นจุดที่มีบูติกรีสอร์ทและรีสอร์ทที่หรูหราอยู่มากมายแต่งบประมาณก็ไม่ได้ขาดแคลนแม้แต่อย่างใด

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 8,578 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

19 ธ.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★☆☆☆
I booked the bus but I turned out to be a van. For the person, who want to go with bus, just go the Transportation Service Office 2. There’s no online booking but the bus departs every hour.
15 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
A bit hectic at 1st but everything got figured out and we got to our destination with no problem and most importantly the van was comfy and good A/C
14 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Great service
13 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Nice trip by mini van to kanchanaburi
9 ก.พ. 2019
van Regional, Win Happy
★★★★★
Great tour. We got our bus one hour earlier since we were in good time.
9 ก.พ. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
We booked a 3,5 hour bus trip from bangkok to kanchanaburi. We had to be at the office at 8 o'clock and we were. We got a sticker on our shirt with our Destination and we were told to wait outside. This was our first booked trip so we didn't know what to expect. Then the lady from the office came outside and told us that we could go along with a minivan that was also going to make the journey but it could do it in 2 hours instead of 3,5. The minivan had nice airconditioning although being somewhat old and worn. We got at the destination 1,5 hours before we planned so it was okay.
8 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★☆☆☆
The bus was 65 minutes to late! In the bus we must paid voor the package 120 bath.
7 ก.พ. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★☆☆☆
I paid extra to take a bus to Kanchanaburi, specifically because I didn’t want to spend three hours in a cramped and uncomfortable minivan. Khao San Tara Travel misprepesented this trip by showing a picture of a bus, and charging extra for it. The ticket said to show up half hour early, so we did, and the lady didn’t open the shop (which was very messy and uncomfortable) for another 15 minutes. Then she walked us across the street, said “one minute” and left us there. Finally a rickety old minivan shows up, the lady yells at us from her shop and waves is to get into the van. It’s cramped, dirty, there is mold growing on the walls, and there has been a constant schreeching noise coming from beneath the van, which makes me think it could break down any minute. This is NOT what I paid extra for. The driver did not stop to allow us to use the toilet, grab a snack, or stretch our legs. The only plus side is that we arrived at our destination an hour early, but that also meant that we had to hope our hotel would allow an early check in (luckily they did). I guess that’s what Tara Travel means by “Express”? I do not recommend travel with Khao San Tara Travel.
5 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Tuk tuk driver took US to wrong terminál. Little bit crazy driver, but a/c was working and we arrived on time.
1 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★☆☆☆
Ok trip....need more leg space. I think the trip by bus is much better
1 ก.พ. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Efficient service at the check in desk and I managed to get on an earlier bus. The minivan was clean and comfortable and having a stop midway was great. The driver did drive very fast though
27 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Departed on time, but arrived half an hour later than scheduled (although we did encounter some traffic on the way). Helpful staff on hand to make sure I was on the right bus.
27 ม.ค. 2019
van Regional, Win Happy
★★★☆☆
It was a good trip
26 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★★
Very straight forwards, we had a mini van direct to kanachanaburi in 2 hours. I would recommend the service!
23 ม.ค. 2019
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
Great! On time !
23 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Great, fast and cheap. AC made a lot of noise and it was more of a minivan than a bus, but that is fine.
22 ม.ค. 2019
van Regional, Win Happy
★★★★★
Nice ride and good driver
21 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★☆☆☆
Very busy hot terminal with little signage to inform travellers very little English spoken first van had seat cancelled had to wait for seat to become available even though it was booked days in advance
21 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★★
Arrived within 2 hours and had air con!
15 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
They had airco and comfortable seats, though the place was hard to find since they gave me 5 different directions to the bus, they managed to finally find me the right bus but it took a while so go early if you don’t want to miss it!
15 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★☆☆☆
We were going on a 3 hr journey to Kanchanaburi, so I purchased the most expensive fare with the best looking pics of seats, etc. I wanted us to have AC and a comfortable trip. We arrived at the location provided 30 minutes prior to departure, which was 8:00am. The door was locked and a sign said open at 10. We were quite confused. Our driver said buses cannot pick us up at this location, so we piled back in the cab, turned around, then saw someone open the door to the office for other customers. We got back out of the cab. The lady checked off our names and we waited. Around 8:30, she piled us all into a beat down minibus and drove to a second location, a sort of bus depot. We were traveling to Kanchanaburi and were directed to a second even more beat down minibus. The bus was dirty and smelled. The driver couldn't start it and so 4 workers had to push it to jump the clutch. Then as we were leaving someone packed 2 boxes of baby chicks in the seats behind my children and sent us on our chirpy way. 3 hour ride. Turns out NO air-conditioning in this stinky, dirty can. This is not what I booked on 12go! I purchased the most expensive fare, with pictures of a beautiful leather seat and foot rest. Those ladies at Tara Travel totally misguided us. And trying to communicate was a nightmare. You never knew what was happening and questions are pretty much all met with the name of your destination. My advice, refuse to get in ANY crappy vans! I have complained with 12go, let's see if they fix this by refunding what I overpaid! What I received was clearly the cheapest fare, no AC, filthy bus. 2 stars because the driver did get us there safely only 30 minutes late.
14 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
ok
12 ม.ค. 2019
van Regional, Win Happy
★★★★★
Good service
11 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Ran smoothly. Although seats at the back a little uncomfortable
10 ม.ค. 2019
van Regional, Win Happy
★★★★☆
Get your tickets at the terminal itself if you're not rushing. Tickets to kanchanaburi are only 100 baht. Tickets back from kanchanaburi to mochit are 120 baht. You don't really have to purchase additional tickets for your baggage if the minivan isint full. Overall smooth and pleasant ride that took lesser than 3hours, no unessasary stops or unsafe driving. Minivan is really new and clean with comfortable seats. Ample space for asians size.
7 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
We booked tickets and had to wait for over an hour before the van was ready to leave. The seats were uncomfortable and the suspension in the van needs to be addressed. The driver was polite and drove safely. We enjoyed having aircon. For what we paid, it was good value.
7 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★☆☆☆
Its not easy for foreigner. Operators does not understand english. Waiting lounge is crowded, rowdy and hot. The van journey is not comfortable compare to big bus.
6 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Very helpfull people in the chaos of the Mochit Terminal. :-)
5 ม.ค. 2019
van Regional, Win Happy
★★★★☆
We had to sit at the back of the bus because the other seats were occupied. The back of the bus was incredibly uncomfortable because the seats are higher and it was difficult for our feet to touch the floor. Otherwise, the trip was swift and trouble-free.
3 ม.ค. 2019
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Même si le bus n'était pas des plus confortable (à ce prix là faut dire !!!) Tout c'est très bien passé. L'accueille et la prise en charge au départ (presque que des thaïlandais à cette endroit), le chauffeur, la conduite, l'heure de départ et d'arrivée. Pensez à réserver des places supplémentaires si vous voyager avec de gros baggages car il n'y à pas de coffres.
2 ม.ค. 2019
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
The beginning of the travel was a bit chaotic because we were the only once travelling to Kanchanaburi at that day, so the van brought us to an other place where two more people wanted to travel to Kanchanaburi and we changed to their van, which was totally fine for me, but it would have been nice if somebody would have informed us about the happenings. The main travel-time was totally okay and the van was in good shape. We arrived one hour before planned arrival time and I felt safe during the whole trip :)
31 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
Goodddddddddddddddddd
29 ธ.ค. 2018
charter SUV 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Driver was already waiting for us in the lobby 15 minutes ahead of pickup. Efficient driver, very clean car.
28 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
The trip was good and on time.
25 ธ.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★★
Transfert to the bus station by minibus. Guided to the right bus. Efficient
24 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Trip was perfect. We were there about 2.5 hour before planning and could take an earlier bus.
15 ธ.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★★
Perfect trip. Nice on time. :-)
10 ธ.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
A nice lady received us at the bus terminal and told us to install ourselves immediately in a van which was about to take off. We were early so we actually gained time. The trip went very well. We will try to book again when necessary, without doubt.
9 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★☆☆☆
Weird driver
8 ธ.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
You have to wait in the agency to be picked up by a van which will drop you off at a bus station and after waiting a bit finally you will take a bus to Kanchanaburi.In the tickect there was no comment about that because it was supposed to be a direct transportation from Kao San Tara travel to Kanchanaburi.As a result,maybe also because it was raining,I arrive at Kanchanaburi bus station with one hour delay.
7 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
The van was comfortable and we had booked an extra seat for our luggage which worked well as the van was full. The only downside was the driver was on the phone a lot of the journey which felt unsafe.
7 ธ.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
Le mini van est en très mauvais état. Pas de climatisation. Mais hormis cela nous sommes arrivés à l'heure
29 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
Not drivers fault but kid passenger sick next to me and almost a crash but not his fault still good value for money
29 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Good but please indicate that there is 2 different places in Mochit, one for departure and on for arrival with more than 1km between!! I almost miss my bus because of it. Thanks!
28 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Despite of our late our tickets were rebooked for 1h later wirhout any charge, just great :)
27 พ.ย. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
The arrived to time His driving was very good The car was very comfortable He got us to our destination without any fuss
27 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Great driver, smooth ride :)
26 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Derniers sièges à l’arrière du van pas très confortable, mais voyage agréable malgrès tout, conducteur et personnel du terminal très sympathique et souriant.
26 พ.ย. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Just shit sitting on a bus for 3 hours
25 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
On time, great price, easy to book and good service overall
21 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
We arraived on bus station one hour before our boarding time and we got seats in previous van so, we saved one hour :) Driver was kind even if he didnt know a word in English. The van condition correspond to price. It was experiance ;)
21 พ.ย. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Faster than planned, clean comfy bus. Walk up to the counter and you'll bbe placed in the next bus.
19 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★☆☆
the trip by mini van was good but i arrive just to kanchanaburi terminal after i had to continue my trip by bus! is ok! but you have to specify better when i booking!
15 พ.ย. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Great quick transfer. Air conditioning. Great price
7 พ.ย. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Everything went quick and easy. Driver was after 1,5 hour asked to stop for a quick stop for the toilet wit the help of Google translate spoken version because he did not understand the written translation. No problem then
7 พ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Aircon broke about 30 minutes from our destination and we had to switch vans. It wouldn't have been that bad if they had just opened the windows in the original van and let us ride it out. But unfortunately the second van was already quite packed, so it was a rather uncomfortable remaining trip. Other than that though, no complaints.
1 พ.ย. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
It was a fast trip. Only I didn’t expect that we have to pick up 2 local people on the way....
31 ต.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Great company
30 ต.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Great way to travel to Chang Mai. Very cheap. Air con, comfortable. Highly recommend!
30 ต.ค. 2018
charter SUV 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Punctual & safe driver. Thank you very much. Appreciated the water in the car too.
29 ต.ค. 2018
charter SUV 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Super ! Chauffeur was perfect op tijd en heeft ons voor de deur van het nieuwe hotel afgezet. Kan niet beter....
26 ต.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Comfortable for our family and follow the timetable.
24 ต.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
Departure before the time scheduled because the van was full. We were all seperated but arrived an hour early, AC and driver was ok. Buy what you need for the course before, departure with no delay delay for us.
21 ต.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★☆☆☆
Lady at khaosan Tara travel was rude and we had to change bus twice to get to the final destination - something which no one would communicate before or during.
20 ต.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Online booking was a bit difficult. It wouldn’t accept my email address. After receiving my confirmation it advised to book a luggage seat if you have a large suitcase or backpack. So I had to repeat the process. But instructions to meet the bus were good. I was early and they got me on an earlier departure. Smooth ride.
9 ต.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
For the price it's pretty good. The aircon gets a bit chilly so bring a wrap. And the seats are a little uncomfortable but cheap is cheap.
5 ต.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
It was 150 baht cheaper to buy the tickets at the southern bus station as to buying them online. The women behind the desk was very unfriendly and was yelling things in thai like i should understand her. Bus trip itself was fine, driver was okay and trip took only 1.45 hour.
30 ก.ย. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Great service, I arrived an hour to early and they let me take the first minibus to Kanchanaburi. The bus looked brand new and had good airco. The driver was good, no rough moves or dangerous driving. Got a taxi to the Southern Bus termial from the City hall of Bangkok, took about 12min and 80 Bath. I would travel again with them :D
27 ก.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Its a basic confortable seat. Cheap trip and not that hard. There's a stop at the first half hour for toillet and waters, people is always very nice and welcoming. I would really reccomend for those who want who want experiences near by the way Thai people live.
13 ก.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Transport little old but chauffeur war super, good.
12 ก.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
The van made quite a lot of stops to pick up/ drop off passengers but it still managed to arrive on time so it's ok.
8 ก.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Tripp was good. 30 min later start. With luggage difficult. Book one extra Place.
6 ก.ย. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
The bus had no airco was very small and warm. We got no information at all and were brought to the bus station in a broken small bus. Took 1.5"hour
24 ส.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Good service
21 ส.ค. 2018
charter Minivan 4pax, BangkokTaxi24
★★★★☆
Perfect on time. Save drive and friendly driver.
19 ส.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
We had to pay 300 baht extra for luggage. The van wasn’t even full!
13 ส.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Arrived to Mochit only ten minutes before my van left (as it recommends you be there 30 minutes before) and accidentally went to wrong side of station, help desk told me directions in english the best he could. Basically running over to the other side, once I got in the right building, multiple people were shouting where I was going. A bit overwhelmed, I made eye contact with one woman and she looked at my ticket and took me straight to the correct van. The van was packed, with only one seat in the back open, but they let me sit in front because I am very tall, so that was an awesome plus. The trip was quiet and a beautiful drive, the driver was good and very friendly. Definitely would only recommend to solo travelers, since I could see being with more people would be an issue.
13 ส.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★☆
Everything went well but the seats in the back of the minivan were really uncomfortable. Th y should have put the bags in the back instead of putting them in the first row with the "good" seats. Apart from that super punctual and we arrived 45min earlier than expected.
11 ส.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
The ticket office was easily findable, the employees were very friendly and even guided us to our van. The drive was very smooth and the aircon was working correctly (not too cold)
11 ส.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★★
It was a great trip by train. We traveled 2 class. Everything was very good!
3 ส.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
Good trip, everything was clear and we were in kanchanaburi in only 2 hours.
2 ส.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
The trip was safe and fast but we had trouble with taking our luggage. We had to take an extra seat for our luggage. We didn’t know. So if you travel with extra or big bags take an extra seat.
29 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Halfway to our destination the A/C was turned off, now not sure if it was intended or what, but driver should remember leave on the A/C the normal fan didn't work well either (hot trip). But other than that good ride. Will use them again in the future
28 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Booked the ticket on line the evening before. The ride was good, aprox. 2 hours for a very nice privé!
26 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
It took longer then expected to get to the destination, but the ride is good.
26 ก.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Perfect
25 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★☆☆
We could take of 1h before reservated time and the ride took only 2 instead of 3h - 2 more hours to enjoy Kanchanaburi BUT in the van the music was too loud and the ventilation too windy.
25 ก.ค. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
Very nice lady on the bus we selected front seats because we thought our leg space was bigger but she suggested the back seats with much more room. Thank you
21 ก.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★☆
The ride was verry well but de service at The loket self was not so good, she was not so friendly.
19 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Heel vriendelijke chauffeur die ons hielp met onze zakken. Verder ook een degelijk busje met genoeg ruimte, goede zetels en verkoeling.
19 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Perfect trip
15 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★☆
Not as confortable as a bus..but everything was fine. Good and nice driver. On time. One stop. Dont forget to reserve a seat for your luggage. ( We booked six seats for our family of four with our backpacks and it was perfect!).
13 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
Vriendelijke mensen die je meteen helpen om busje te vinden. Wel extra plekken boeken voor bagage
10 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★☆☆☆
Trop de clim, nous avons eu froid. Pas assez d'explication sur l'histoire des contrôle ( voir message précédent d'autres voyageurs). En fait, c'est un transport en commun qui s'arrête souvent. Mais bon, dans l'ensemble, pas de gros souci...
8 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
Very happy to say that the trip took less than 2 hours when we had allowed three. Clean and comfortable. My daughter and I booked an extra seat each for our luggage, as recommended, and it was definitely needed. With taxi to the bus station and tuk tuk to our hotel in Kanchanaburi, we still ended up 1000baht in front when compared to taxi the whole way. The one downside was the driver being on and off the accelerator a lot, but I guess that's Bangkok traffic. Definitely a good option.
8 ก.ค. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
I arrived 4 hours early as I'd come from a flight from Cambodia. Despite the language barrier, I was told just to board the earlier van. Honestly, everyone was so kind and friendly. 3 hour journey was comfortable and exceptional value for money. Recommend jumping in one of these vans and enjoying the fab views.
5 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★☆
We could go earlier. The driver stopped once to go to the toilet. We arrived without problems in Kanchanaburi
1 ก.ค. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
I would highly recommend this service to any tourist. Very quick and efficient! And an absolute bargain! The staff were very helpful as I arrived a lot earlier than the bus I was meant to be booked onto and they let me get on a bus leaving straight away - saved me sitting around a bus station for hours! The only thing I would say is it's advertised to be three hours and it took about half the time which was a pleasant surprise for me but could be a pain for other people if they have carefully scheduled the day.
22 มิ.ย. 2018
van Regional, Win Happy
★★★★★
Was easy enough to find and the woman at the desk was very helpful.
18 มิ.ย. 2018
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
Great service

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย