กรุงเทพ ไป กาญจนบุรี โดย รถบัส, รถตู้, แท๊กซี่ เริ่มต้นที่ THB 150
50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
Loading seats data...
รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
07:10
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.4
10:40
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
12Go Transport AYU
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
08:45
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Van VIP 9pax
4.8
11:45
ตลาดริเวอร์แควปาร์ค, กาญจนบุรี
Win Happy
รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.6
15:00
กาญจนบุรี

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง กาญจนบุรี โดย Buses

eTicket
08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.9
12:00
กาญจนบุรี
eTicket
10:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.9
14:00
กาญจนบุรี

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง กาญจนบุรี โดย Vans

12Go Transport AYU
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
08:45
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Van VIP 9pax
4.8
11:45
ตลาดริเวอร์แควปาร์ค, กาญจนบุรี

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง กาญจนบุรี โดย Vans

Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
10:00
กาญจนบุรี
Win Happy
รับรหัสการจองทันที Refundable
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.6
10:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
12:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
14:00
กาญจนบุรี
Win Happy
รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.6
15:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
16:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
17:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
18:00
กาญจนบุรี
Yamajareon Co
รับรหัสการจองทันที
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
19:00
กาญจนบุรี
Win Happy
รับรหัสการจองทันที Refundable
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.6
21:00
กาญจนบุรี

จาก ถนนข้าวสาร ถึง กาญจนบุรี โดย Vans

รับรหัสการจองทันที Refundable Recommended
07:10
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.4
10:40
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
รับรหัสการจองทันที Refundable
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.4
16:00
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
รับรหัสการจองทันที Refundable
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.4
19:00
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง กาญจนบุรี โดย Vans

Monsiri Travel Kanchanaburi
รับรหัสการจองทันที Refundable
06:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.1
09:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
Monsiri Travel Kanchanaburi
รับรหัสการจองทันที Refundable
08:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3
14:00
Erawan National Park
Monsiri Travel Kanchanaburi
รับรหัสการจองทันที Refundable
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3
16:00
Erawan National Park
Monsiri Travel Kanchanaburi
รับรหัสการจองทันที Refundable
11:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.1
14:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
Monsiri Travel Kanchanaburi
รับรหัสการจองทันที Refundable
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
4.1
20:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี

จาก สถานีสายใต้เก่า ถึง กาญจนบุรี โดย Vans

Hanuman Tour Siam
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
07:00
สถานีสายใต้เก่า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.8
10:00
กาญจนบุรีนอร์ท
Hanuman Tour Siam
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
11:00
สถานีสายใต้เก่า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.8
14:00
กาญจนบุรีนอร์ท
Hanuman Tour Siam
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
17:00
สถานีสายใต้เก่า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท Regional 14pax
3.8
20:00
กาญจนบุรีนอร์ท

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง กาญจนบุรี โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตัวเมืองกาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
ตัวเมืองกาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
--:--
ตัวเมืองกาญจนบุรี
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
กาญจนบุรี
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
5
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
--:--
กาญจนบุรี
Team Holiday
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
กาญจนบุรี
Team Holiday
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
5
--:--
กาญจนบุรี
eTicket
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
5
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
eTicket
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 4ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
5
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
5
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง กาญจนบุรี โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
--:--
กาญจนบุรี
Thailand Limo by Datum
eTicket รับรหัสการจองทันที Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท SUV 4pax
5
--:--
กาญจนบุรี
BangkokTaxi24
eTicket Refundable
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท VIP Van 9pax
--:--
กาญจนบุรี
eTicket
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
5
--:--