กรุงเทพ ปลายทาง กาญจนบุรี @ รถตู้ 27 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:00
กาญจนบุรี
3h
Instant

จาก ถนนข้าวสาร ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

มาม่า ทราเวล
09:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant
มาม่า ทราเวล
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
16:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant
มาม่า ทราเวล
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
19:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
14:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
15:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
16:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
17:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant

จาก Sai Tai Kao Old Southern Terminal ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

หนุมานทัวร์สยาม
06:20
, กรุงเทพ
09:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
07:40
, กรุงเทพ
10:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
09:40
, กรุงเทพ
12:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
11:00
, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
12:20
, กรุงเทพ
15:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
13:00
, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
14:20
, กรุงเทพ
17:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
15:40
, กรุงเทพ
18:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
17:00
, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant

จาก กรุงเทพ ถึง กาญจนบุรี โดย รถแท๊กซี่

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เอ็มซีซี แวน
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
2h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 5,108 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

12 ก.ค. 2017
van Regional, Kwan Chee Vee Tour
★★★★★
สุดยอด
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ