กรุงเทพ ปลายทาง กาญจนบุรี @ รถตู้ 21 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:00
กาญจนบุรี
3h
Instant

จาก ถนนข้าวสาร ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

มาม่า ทราเวล
09:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
13:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant
มาม่า ทราเวล
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
16:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant
มาม่า ทราเวล
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
19:00
Kanchanaburi Bus Station
3h 30m
Instant

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
14:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
15:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
16:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
17:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant

จาก Sai Tai Kao, Southern Terminal(old) ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

หนุมานทัวร์สยาม
06:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
09:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
07:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
10:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
09:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
12:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
11:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
12:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
15:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
13:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
14:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
17:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
15:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
18:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
หนุมานทัวร์สยาม
17:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant

จาก Bangkok Tara Travel ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล
10:30
Bangkok Tara Travel
13:00
กาญจนบุรี
2h 30m
ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล
16:00
Bangkok Tara Travel
18:30
กาญจนบุรี
2h 30m
ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล
18:30
Bangkok Tara Travel
21:00
กาญจนบุรี
2h 30m

จาก กรุงเทพ ถึง กาญจนบุรี โดย รถแท๊กซี่

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
1h 50m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 4,172 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★☆☆ 30 ธ.ค. 2017 (van Regional, Kwan Chee Vee Tour)
★★★★★ 12 ก.ค. 2017 (van Regional, Kwan Chee Vee Tour) :
สุดยอด
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง กาญจนบุรี ออนไลน์

คุณจะจองตั่วที่ไหน กรุงเทพ - กาญจนบุรี ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2h 55m ด้วยรถตู้, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 119 กม. ผ่าน 56 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกาญจนบุรี โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 11 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - กาญจนบุรี เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ได้แก่ บริษัท กาญจนบุรีเดินรถ 81 จำกัด, , มาม่า ทราเวล, บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด, หนุมานทัวร์สยาม, ธาราทัวร์แอนด์ทราเวล, Glassflower, บริษัท เดทัมกรุ๊ป จำกัด, เบล ทรานสปอร์ต, ทีมฮอลิเดย์, Magic Balloon Co LTD มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 150 (US $ 4.70) โดยYamajareon Co. (ใช้เวลา 3h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 160 (US $ 5.01) โดยHanuman Tour Siam (ใช้เวลา 3h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย