50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ไป กาญจนบุรี ด้วย รถบัส

08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
10:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สายใต้เก่าปิ่นเกล้า ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

07:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรีนอร์ท
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรีนอร์ท
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรีนอร์ท
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก 12Go สถานีมักกะสัน ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

08:45
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
12:00
ตลาดริเวอร์แควปาร์ค, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ไป กาญจนบุรี ด้วย รถบัส

07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 
19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:00
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:00
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก มาม่าทราเวิล ข้าวสาร ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

07:10
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
10:40
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
16:00
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
19:00
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก นาคอนโฮสเทล ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

08:45
นาคอนโฮสเทล, กรุงเทพ
11:45
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:45
นาคอนโฮสเทล, กรุงเทพ
12:00
ตลาดริเวอร์แควปาร์ค, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ไป กาญจนบุรี ด้วย รถตู้

07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
10:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
12:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
14:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
16:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
18:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
20:20
สถานีรถโดยสารกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ไป อำเภอเอราวัณ ด้วย รถตู้

08:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
14:00
Erawan National Park
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
15:00
Erawan National Park
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
16:00
Erawan National Park
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ไป อำเภอเอราวัณ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
2ชั่วโมง 49นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ไป กาญจนบุรี ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
Nam Tok Sai Yok Noi, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 8นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ตัวเมืองกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ตัวเมืองกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ตัวเมืองกาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ตัวเมืองกาญจนบุรี
3ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป กาญจนบุรี ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าเรือภูตาเคียน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าเรือภูตาเคียน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ท่าเรือภูตาเคียน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
Nam Tok Sai Yok Noi, กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 8นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
กาญจนบุรี
2ชั่วโมง 30นาที