กรุงเทพ ปลายทาง กาญจนบุรี @ รถตู้ 26 ก.ย. 2017

49 การเดินทาง (THB 150 — 11,000)

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
11:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
09:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
13:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
11:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
15:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
13:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
14:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
17:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
15:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
16:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
19:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 
บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด
17:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี
3h
Instant
฿ 150
× 2 = ฿ 300
 

จาก Sai Tai Kao, Southern Terminal(old) ถึง กาญจนบุรี โดย รถตู้

หนุมานทัวร์สยาม
05:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
08:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
05:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
08:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
06:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
09:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
07:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
10:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
07:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
10:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
08:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
11:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
09:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
12:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
09:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
12:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
10:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
13:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
11:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
14:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
11:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
14:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
12:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
15:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
13:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
16:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
13:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
16:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
14:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
17:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
15:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
18:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
15:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
18:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
16:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
19:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
17:00
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
20:00
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
17:40
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
20:40
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 
หนุมานทัวร์สยาม
18:20
Sai Tai Kao, Southern Terminal(old), กรุงเทพ
21:20
กาญจนบุรี ลาดหญ้า (หนุมานทัวร์สยาม)
3h
Instant
฿ 160
× 2 = ฿ 320
 

จาก กรุงเทพ ถึง กาญจนบุรี โดย รถแท๊กซี่

Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 3,450
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
Instant คืนเงิน
฿ 5,450
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
฿ 11,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
฿ 8,800
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
฿ 3,335
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
กาญจนบุรี
3h
คืนเงิน
฿ 2,990
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 2,528 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

★★★★★ 12 ก.ค. 2017 (van Regional, Kwan Chee Vee Tour) :
สุดยอด
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง กาญจนบุรี ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - กาญจนบุรี ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h ด้วยรถตู้, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 119 กม. ผ่าน 49 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกาญจนบุรี โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 5 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - กาญจนบุรี เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:20 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ได้แก่ , บริษัท ขวัญชีวี ทัวร์ จำกัด, หนุมานทัวร์สยาม, Glassflower, เบล ทรานสปอร์ต มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 150 (US $ 4.54) โดย (ใช้เวลา 3h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 11,000 (US $ 332.83) โดยเบล ทรานสปอร์ต (ใช้เวลา 3h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย