50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4 ถึง โครอน โดย เรือเฟอร์รี่

2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
ท่าเรือโครอน
14ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
06:00
ท่าเรือโครอน
11ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
ท่าเรือโครอน
14ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
06:00
ท่าเรือโครอน
11ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
09:00
ท่าเรือโครอน
14ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานมะนิลา (MNL) ถึง โครอน (XCN) โดย เที่ยวบิน

#5J563 #DG6064
03:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 20m
Mactan Cebu Airport
09:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#PR1841 #DG6064
04:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 5m
Mactan Cebu Airport
09:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#5J551 #PR2664
04:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 3h 40m
Mactan Cebu Airport
11:25
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
05:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J561 #DG6066
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 55m
Mactan Cebu Airport
12:10
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#PR1845 #PR2664
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 35m
Mactan Cebu Airport
11:25
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DG6041
06:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#PR1845 #PR2664
06:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 25m
Mactan Cebu Airport
11:25
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J561 #DG6066
06:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 5m
Mactan Cebu Airport
12:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DG6041
06:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J567 #DG6066
07:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 1h 35m
Mactan Cebu Airport
12:10
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#5J567 #PR2680
07:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 3h 45m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#5J575 #PR2680
08:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 50m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#DG6057
09:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
10:50
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DG6055
09:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DG6043
10:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:55
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:55
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#PR1849 #PR2680
10:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 1h 10m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#DG6043
11:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
12:20
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DG6047
12:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
14:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J553 #PR2680
13:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 22h 25m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1วัน 1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DG6051
13:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
14:30
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
16:30
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J559 #PR2680
18:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 17h 30m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
20ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J559 #PR2664
18:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 14h 20m
Mactan Cebu Airport
11:25
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
17ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J589 #PR2682
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 4h 45m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#5J589 #DG6064
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 7h 5m
Mactan Cebu Airport
09:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J589 #DG6066
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 9h 55m
Mactan Cebu Airport
12:10
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J589 #PR2682
23:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 4h 20m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J589 #DG6064
23:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 6h 30m
Mactan Cebu Airport
09:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก (CRK) ถึง โครอน (XCN) โดย เที่ยวบิน

06:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#5J607 #PR2680
08:20
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 3h 30m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
10:45
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
11:45
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
15:25
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
16:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
16:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#5J609 #DG6064
19:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 10h 35m
Mactan Cebu Airport
09:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J609 #PR2682
19:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 8h 25m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J609 #DG6064
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 6h 30m
Mactan Cebu Airport
09:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#5J609 #PR2682
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 4h 10m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#5J609 #DG6066
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 9h 20m
Mactan Cebu Airport
12:10
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
12ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก มะนิลา ถึง โครอน

JB
เรือเฟอร์รี่ ชั้นนักท่องเที่ยว, 2GO, 8 มี.ค. 2020
Great fun!
AR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, CebGo, 28 ก.พ. 2020
All went to schedule. Pretty exciting short runway landing in Busuanga.
CE
เรือเฟอร์รี่ ชั้นนักท่องเที่ยว, 2GO, 23 ก.พ. 2020
The trip was good but departed with more than 3 hours delay
PA
เรือเฟอร์รี่ ชั้นเมกะวาลู, 2GO, 16 ก.พ. 2020
La clase mega value era una hacinamiento de gente. Éramos cuatro con valija y no entrábamos en las diminutas camas asignadas que no tenían si almohada. Habia más de doscientas personas en esa habitación. Con aire acondicionado a todo lo que daba y la tele encendida todo el tiempo. Imposible dormir/ descansar/ viajar en esas condiciones
OA
เรือเฟอร์รี่ ชั้นนักท่องเที่ยว, 2GO, 3 ก.พ. 2020
There wasn't much info before hand as to how things were gonna go. Alot of ppl didn't know u could get linens for the beds. We only found out cause we walked about. Also we paid extra for the tourist cabin but the air con couldnot be felt. Even tho the ticket included dinner...the dinner was only rice and 2 pieces of shrimp. Everything else you had to pay extra for. Pro: they had a singer on board. A pub/club where you could get alcohol and the view from the deck was spectacular. I also have to add that the crew members were super friendly and helpful. The whole journey was smooth and it didn't feel like 11 hours.
CL
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 12 ม.ค. 2020
Amazing cover of Black Velvet on the karaoke machine, and we got to see lots of small chicks and puppies.
TK
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 12 ม.ค. 2020
Why do they arrive at Coron 3am?
VO
เรือเฟอร์รี่ ชั้นนักท่องเที่ยว, 2GO, 26 ธ.ค. 2019
Delayed Departure.. Unorganize Ticketing
TL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, CebGo, 17 ธ.ค. 2019
No space for long legs No drinks Was delayed
RG
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 15 ธ.ค. 2019
The ferry arrived several hours late 
EM
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 26 พ.ย. 2019
The ticket said we would arrive at 6am in Coron, while we arrived at 10, losing most of the day on the boat instead of on the island. The organization was not clear and food served for passagers was a bit mediocre. Other options on board were few and charging the mobile phone was more like emptying the battery. No toilet paper and soap ran out quickly at the toilets. Luckily I took a sleeping pill and was sleeping most of the time.
LP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, CebGo, 26 พ.ย. 2019
Great
AN
เรือเฟอร์รี่ เคบินสำหรับ 6, 2GO, 24 พ.ย. 2019
My wife and I traveled in the Cabin for 6 class from Manila to Coron. The boarding process, cabin and berth assignment, cleanliness, food provided and friendliness of the staff were much better than expected. Conflicting information on arrival time in Coron, but it’s island time all the way. Sit back, enjoy the live music while it lasts and get a good night’s rest while being gently rocked by the sea.
RK
เรือเฟอร์รี่ เคบินสำหรับ 4, 2GO, 20 ต.ค. 2019
Fun. Nice meals. Comfy beds. Great security. Fab spa!
LN
เรือเฟอร์รี่ ชั้นเมกะวาลู, 2GO, 20 ต.ค. 2019
Organized, on time, nice beds
KJ
เรือเฟอร์รี่ ชั้นเมกะวาลู, 2GO, 6 ต.ค. 2019
nice
YH
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 26 ก.ย. 2019
Nice experience with the equipment and concert. Unfortunate that the cafe closed so early.
DS
เรือเฟอร์รี่ เคบินสำหรับ 4, 2GO, 25 ส.ค. 2019
Had an amazing trip
MG
เรือเฟอร์รี่ ชั้นนักท่องเที่ยว, 2GO, 25 ส.ค. 2019
Almost perfect!!
J
เรือเฟอร์รี่ เคบินสำหรับ 4, 2GO, 28 ก.ค. 2019
Pros. Communication was good as our travel was delayed for 5 hours that day. Giving us the opportunity to do some more sightseeing in Manila. Staff very helpful & courteous. Cons. The food that was included in our ticket price was terrible. Cold & very poor quality. Chicken, fish & rice served cold as it was obviously cooked for the original 7pm departure. It should have been thrown out & more freshly cooked ready for the later departure. Easy to get food poisoning from food served the way you did. We didn’t even eat the breakfast as it was very unappetising. Also passengers should be given a key to lock the cabin door. If it is four to a cabin then issue extra keys.
SJ
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 21 ก.ค. 2019
Super trip !! It was awesome. The ferry was slightly delayed but the whole experience was great. Thank you !
GF
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, CebGo, 19 ก.ค. 2019
No complaints. Flight was good and safe. Thank you!
3.3
64 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
30%
4
28%
3
8%
2
11%
1
23%

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์

เดินทางจาก มะนิลา ไป โครอนอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก มะนิลา ไกลจาก โครอน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก มะนิลา ไป โครอน เป็นระยะทาง 267 ไมล์ส (429 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 188 ไมล์ส (302 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน ใช้เวลา 21 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย PHP 1,303 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก มะนิลา ไป โครอน ให้บริการ 11 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง มะนิลา และ โครอน โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก มะนิลา ไป โครอน มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก มะนิลา ไปยัง โครอน
    CebGo (CebGo), Cebu Pacific, Philippine Airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก มะนิลา ไป โครอน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 510 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก มะนิลา ไป โครอน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.