50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไป ย่างกุ้ง (RGN) ด้วย เที่ยวบิน

06:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
06:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL200
08:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TR869 #3K581
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 12h 30m
Singapore Airport
10:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
17ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TR869 #UB2
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 16h 50m
Singapore Airport
14:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
22ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TR869 #3K583
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 20h 30m
Singapore Airport
18:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1วัน 2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SL206
17:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
19:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:10
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TR867 #3K581
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 6h 25m
Singapore Airport
10:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TR867 #SQ998
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 5h 25m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TR867 #3K583
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 14h 25m
Singapore Airport
18:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
20ชั่วโมง
ทันที 
 
#TR867 #MI5872
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 5h 25m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TR867 #8M232
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 11h 20m
Singapore Airport
15:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
16ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TR867 #UB2
23:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 10h 45m
Singapore Airport
14:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TR867 #8M232
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 10h 35m
Singapore Airport
14:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
16ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TR867 #SQ998
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 5h 5m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TR867 #UB2
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 10h 10m
Singapore Airport
14:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
15ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TR867 #3K581
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 6h 20m
Singapore Airport
10:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TR867 #MI5872
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 5h 5m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TR867 #3K583
23:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 16h 10m
Singapore Airport
20:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
21ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไป ย่างกุ้ง (RGN) ด้วย เที่ยวบิน

#CZ3036 #CZ3055
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 45m
Guangzhou Baiyun Airport
10:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CZ3036 #CZ3055
02:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Guangzhou Baiyun Airport
10:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
9ชั่วโมง
ทันที 
 
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG2303
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG2303
07:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG403 #8M232
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 10m
Singapore Airport
14:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#MH799 #MH742
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 20m
Kuala Lumpur Airport
15:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#3K512 #SQ5018
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 25m
Singapore Airport
16:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG2301
09:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:30
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SQ973 #SQ5018
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 10m
Singapore Airport
16:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TR625 #3K583
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Singapore Airport
18:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG413 #SQ5020
11:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 20m
Singapore Airport
17:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TR607 #3K583
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 5m
Singapore Airport
18:55
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#FM854 #MU2099
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 30m
Pu Dong Airport
23:59
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
12ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
 
#VN610 #VN957
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 35m
Noibai Airport
18:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#VN610 #VN957
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 10m
Noibai Airport
18:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG110 #UB10
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 20m
Chiang Mai Airport
19:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#ET608 #KA250
14:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 55m
Hong Kong Airport
23:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG5725 #UB10
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h
Chiang Mai Airport
19:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
17:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG305
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG305
18:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:50
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN618 #VN957
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 19h 30m
Noibai Airport
18:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
23ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:00
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN606 #VN943
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 12h 10m
Ho Chi Minh Airport
11:10
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN606 #VN943
19:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 11h 55m
Ho Chi Minh Airport
11:10
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
16ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MH781 #MH740
19:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 10h 20m
Kuala Lumpur Airport
10:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TR617 #SQ998
20:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 15m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
13ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TR617 #3K581
20:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 30m
Singapore Airport
10:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MH781 #MH740
20:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 50m
Kuala Lumpur Airport
10:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
20:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TR617 #8M232
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 14h 5m
Singapore Airport
15:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
19ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TR617 #UB2
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 13h 30m
Singapore Airport
14:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TR617 #3K581
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 10m
Singapore Airport
10:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TR617 #SQ998
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 10m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TR617 #3K583
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 17h 10m
Singapore Airport
18:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
22ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TR617 #8M232
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 14h 5m
Singapore Airport
15:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
19ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#8L802 #MU2031
20:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 13h 55m
Kunming Airport
14:35
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
18ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SQ981 #SQ998
21:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 15m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SQ981 #3K581
21:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 30m
Singapore Airport
10:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
13ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#SQ981 #SQ998
21:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 30m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
12ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#3K514 #MI5872
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 5m
Singapore Airport
09:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#3K514 #3K583
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 18h 10m
Singapore Airport
20:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
23ชั่วโมง 35นาที
ทันที