กรุงเทพ ปลายทาง Yangon @ เที่ยวบิน 27 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง Yangon โดย เที่ยวบิน

#DD4230
นกแอร์
06:45
สนามบินดอนเมือง
07:30
Yangon Airport
1h 15m
Instant 20kg
 
#FD251
แอร์เอเชีย
07:15
สนามบินดอนเมือง
08:00
Yangon Airport
1h 15m
Instant
 
#SL200
09:05
สนามบินดอนเมือง
09:40
Yangon Airport
1h 5m
Instant 20kg
 
#DD4234
นกแอร์
10:25
สนามบินดอนเมือง
11:10
Yangon Airport
1h 15m
Instant 20kg
 
#FD255
แอร์เอเชีย
12:10
สนามบินดอนเมือง
12:55
Yangon Airport
1h 15m
Instant
 
#FD253
แอร์เอเชีย
16:10
สนามบินดอนเมือง
17:00
Yangon Airport
1h 20m
Instant
 
#SL206
18:55
สนามบินดอนเมือง
19:25
Yangon Airport
1h
Instant 20kg
 
#DD4238
นกแอร์
19:30
สนามบินดอนเมือง
20:15
Yangon Airport
1h 15m
Instant 20kg
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง Yangon โดย เที่ยวบิน

#TG303
07:55
สนามบินสุวรรณภูมิ
08:50
Yangon Airport
1h 25m
Instant
 
#PG701
บางกอกแอร์เวย์
08:50
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:40
Yangon Airport
1h 20m
Instant
 
10:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
11:25
Yangon Airport
1h 15m
Instant
 
11:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
11:30
Yangon Airport
1h
Instant
 
#TG2301
13:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
14:10
Yangon Airport
1h 25m
Instant
 
#PG707
บางกอกแอร์เวย์
13:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
14:35
Yangon Airport
1h 20m
Instant
 
#PG703
บางกอกแอร์เวย์
16:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
17:35
Yangon Airport
1h 20m
Instant
 
#TG305
17:50
สนามบินสุวรรณภูมิ
18:45
Yangon Airport
1h 25m
Instant
 
19:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
Yangon Airport
1h 15m
Instant
 
20:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:50
Yangon Airport
1h
Instant
 
#PG705
บางกอกแอร์เวย์
20:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00
Yangon Airport
1h 50m
Instant