กรุงเทพ ปลายทาง Yangon @ เที่ยวบิน 21 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง Yangon โดย เที่ยวบิน

#DD4230
นกแอร์
06:30
สนามบินดอนเมือง
06:45
Yangon Airport
45m
Instant 20kg
#FD251
แอร์เอเชีย
07:00
สนามบินดอนเมือง
08:15
Yangon Airport
1h 45m
Instant
#SL200
08:20
สนามบินดอนเมือง
09:10
Yangon Airport
1h 20m
Instant 20kg
#DD4234
นกแอร์
10:35
สนามบินดอนเมือง
10:50
Yangon Airport
45m
Instant 20kg
#FD255
แอร์เอเชีย
11:40
สนามบินดอนเมือง
12:25
Yangon Airport
1h 15m
Instant
#FD253
แอร์เอเชีย
16:20
สนามบินดอนเมือง
17:05
Yangon Airport
1h 15m
Instant
#SL206
17:15
สนามบินดอนเมือง
17:50
Yangon Airport
1h 5m
Instant 20kg
#DD4238
นกแอร์
19:25
สนามบินดอนเมือง
19:45
Yangon Airport
50m
Instant 20kg
#FD257
แอร์เอเชีย
20:30
สนามบินดอนเมือง
21:10
Yangon Airport
1h 10m
Instant

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง Yangon โดย เที่ยวบิน

#TG303
08:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
08:45
Yangon Airport
1h 15m
Instant
#PG701
บางกอกแอร์เวย์
08:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
09:40
Yangon Airport
1h 25m
Instant
10:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
11:00
Yangon Airport
1h 15m
Instant
10:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
11:10
Yangon Airport
1h
Instant
#TG2301
13:10
สนามบินสุวรรณภูมิ
13:55
Yangon Airport
1h 15m
Instant
#PG707
บางกอกแอร์เวย์
13:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
14:40
Yangon Airport
1h 25m
Instant
#PG703
บางกอกแอร์เวย์
16:45
สนามบินสุวรรณภูมิ
17:35
Yangon Airport
1h 20m
Instant
#TG305
18:05
สนามบินสุวรรณภูมิ
18:50
Yangon Airport
1h 15m
Instant
19:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:05
Yangon Airport
1h 15m
Instant
#PG705
บางกอกแอร์เวย์
20:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
21:50
Yangon Airport
1h 50m
Instant
21:05
สนามบินสุวรรณภูมิ
21:35
Yangon Airport
1h
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ