50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก 12GO office ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

20:00
12GO office, กรุงเทพ
07:00
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
20:00
12GO office, กรุงเทพ
07:00
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
20:30
12GO office, กรุงเทพ
07:30
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
20:30
12GO office, กรุงเทพ
07:30
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
21:00
12GO office, กรุงเทพ
08:00
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
21:00
12GO office, กรุงเทพ
08:00
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน

จาก หมอชิต ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
08:30
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
02:45
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:50
หมอชิต, กรุงเทพ
04:50
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
06:45
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:02
หมอชิต, กรุงเทพ
06:47
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:15
หมอชิต, กรุงเทพ
07:00
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:35
หมอชิต, กรุงเทพ
06:35
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:40
หมอชิต, กรุงเทพ
07:25
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
หมอชิต, กรุงเทพ
07:45
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:20
หมอชิต, กรุงเทพ
09:05
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:40
หมอชิต, กรุงเทพ
09:25
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
9ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
20:15
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
15:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
01:35
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
05:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
19:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
11ชั่วโมง
20:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:55
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:05
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
21:19
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:19
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง

จาก Khao San Tara Travel ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

08:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
20:30
เชียงใหม่
12ชั่วโมง
16:00
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
04:00
เชียงใหม่
12ชั่วโมง
19:00
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
06:50
เชียงใหม่
11ชั่วโมง 50นาที

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

#SL504
05:05
DMK สนามบินดอนเมือง
06:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7104
06:25
DMK สนามบินดอนเมือง
07:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:50
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL506
07:45
DMK สนามบินดอนเมือง
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:05
DMK สนามบินดอนเมือง
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL508
10:35
DMK สนามบินดอนเมือง
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:40
DMK สนามบินดอนเมือง
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:10
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
12:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL510
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
12:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:40
DMK สนามบินดอนเมือง
13:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7508
12:45
DMK สนามบินดอนเมือง
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:10
DMK สนามบินดอนเมือง
14:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:40
DMK สนามบินดอนเมือง
14:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL512
13:40
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:30
DMK สนามบินดอนเมือง
15:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL514
14:55
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL516
15:50
DMK สนามบินดอนเมือง
17:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:15
DMK สนามบินดอนเมือง
18:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL518
18:10
DMK สนามบินดอนเมือง
19:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
DMK สนามบินดอนเมือง
20:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:50
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL520
20:00
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL522
20:05
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
20:25
DMK สนามบินดอนเมือง
21:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL524
22:10
DMK สนามบินดอนเมือง
23:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
01:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ100
06:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5952
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ116
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG102
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG104
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ102
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
12:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG110
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ104
14:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ106
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที