50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ไป เชียงใหม่ ด้วย รถไฟ

08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ไป เชียงใหม่ ด้วย รถบัส

09:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
20:30
เชียงใหม่ 2
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
04:00
เชียงใหม่ 2
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
06:50
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก หมอชิต ไป เชียงใหม่ ด้วย รถบัส

05:40
หมอชิต, กรุงเทพ
15:40
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
05:40
หมอชิต, กรุงเทพ
15:40
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:30
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
16:30
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง
ทันที 
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
01:30
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:50
หมอชิต, กรุงเทพ
02:50
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
17:00
หมอชิต, กรุงเทพ
03:15
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
07:30
เชียงใหม่ 2
13ชั่วโมง
ทันที 
18:50
หมอชิต, กรุงเทพ
04:20
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
หมอชิต, กรุงเทพ
04:30
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:50
หมอชิต, กรุงเทพ
05:50
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
19:50
หมอชิต, กรุงเทพ
04:50
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง
ทันที 
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
07:00
เชียงใหม่ 2
11ชั่วโมง
ทันที 
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
06:00
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
20:15
หมอชิต, กรุงเทพ
05:45
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:35
หมอชิต, กรุงเทพ
06:05
เชียงใหม่ 2
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ธาราทราเวล ข้าวสาร ไป เชียงใหม่ ด้วย รถบัส

08:30
ธาราทราเวล ข้าวสาร, กรุงเทพ
20:30
เชียงใหม่ 2
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
16:00
ธาราทราเวล ข้าวสาร, กรุงเทพ
04:00
เชียงใหม่ 2
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:00
ธาราทราเวล ข้าวสาร, กรุงเทพ
06:50
เชียงใหม่ 2
11ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13 ไป เชียงใหม่ ด้วย รถบัส

06:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
16:30
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
16:30
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง
ทันที 
10:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
20:15
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
15:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
01:30
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
05:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
07:00
เชียงใหม่ 2
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
07:10
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
07:15
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:19
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
07:19
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก ดอนเมือง ไป เชียงใหม่ ด้วย รถไฟ

09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
14:33
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไป เชียงใหม่ (CNX) ด้วย เที่ยวบิน

05:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
06:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL506
06:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL506
07:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL504
07:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
09:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL506
09:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL508
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#SL508
10:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที