50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
11h
คืนเงิน
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
14h 20m
คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13h 5m
คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13h 5m
คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13h 5m
คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13h 5m
คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13h 5m
คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14h 10m
คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14h 10m
คืนเงิน

จาก Khaosan Tara Travel ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

16:00
Khaosan Tara Travel, กรุงเทพ
04:00
เชียงใหม่
12h
19:00
Khaosan Tara Travel, กรุงเทพ
06:50
เชียงใหม่
11h 50m

จาก หมอชิต ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
10h
รับรหัสการจองทันที
09:15
หมอชิต, กรุงเทพ
19:45
เชียงใหม่
10h 30m
รับรหัสการจองทันที
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
02:45
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที
18:50
หมอชิต, กรุงเทพ
04:50
เชียงใหม่
10h
รับรหัสการจองทันที
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
06:45
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที
20:02
หมอชิต, กรุงเทพ
06:47
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที
20:15
หมอชิต, กรุงเทพ
07:00
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที
20:20
หมอชิต, กรุงเทพ
07:05
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที
20:35
หมอชิต, กรุงเทพ
06:35
เชียงใหม่
10h
รับรหัสการจองทันที
20:40
หมอชิต, กรุงเทพ
07:25
เชียงใหม่
10h 45m
รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
9h 30m
รับรหัสการจองทันที
15:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
01:35
เชียงใหม่
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
05:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
10h
20:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:55
เชียงใหม่
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:05
เชียงใหม่
10h 35m
รับรหัสการจองทันที
21:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
10h
21:19
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:19
Chiang Mai Bus Terminal 3
10h

จาก กรุงเทพ ถึง เชียงใหม่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เมืองเชียงใหม่
8h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9h 30m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9h 40m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

05:10
DMK สนามบินดอนเมือง
06:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
06:50
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
07:00
DMK สนามบินดอนเมือง
08:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
08:30
DMK สนามบินดอนเมือง
09:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL506
08:55
DMK สนามบินดอนเมือง
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
09:05
DMK สนามบินดอนเมือง
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
09:15
DMK สนามบินดอนเมือง
10:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL508
10:35
DMK สนามบินดอนเมือง
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 25m
รับรหัสการจองทันที
 
10:40
DMK สนามบินดอนเมือง
11:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
11:10
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL510
11:15
DMK สนามบินดอนเมือง
12:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
12:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
11:50
DMK สนามบินดอนเมือง
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
12:40
DMK สนามบินดอนเมือง
13:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL7508
12:45
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 30m
รับรหัสการจองทันที
 
12:50
DMK สนามบินดอนเมือง
14:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL512
13:00
DMK สนามบินดอนเมือง
14:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
13:50
DMK สนามบินดอนเมือง
15:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
13:55
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
14:25
DMK สนามบินดอนเมือง
15:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
14:40
DMK สนามบินดอนเมือง
15:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL514
14:55
DMK สนามบินดอนเมือง
16:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
15:45
DMK สนามบินดอนเมือง
17:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL516
16:50
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
18:10
DMK สนามบินดอนเมือง
19:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL518
18:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
19:00
DMK สนามบินดอนเมือง
20:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
19:25
DMK สนามบินดอนเมือง
20:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL520
20:00
DMK สนามบินดอนเมือง
21:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
20:15
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL522
21:10
DMK สนามบินดอนเมือง
22:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
21:50
DMK สนามบินดอนเมือง
23:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
#SL524
22:15
DMK สนามบินดอนเมือง
23:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

#TG2168
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
#TG102
07:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
09:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
#TG2160
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
#TG110
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 10m
รับรหัสการจองทันที
 
14:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
#TG2164
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 15m
รับรหัสการจองทันที
 
#TG120
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 
21:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
22:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1h 20m
รับรหัสการจองทันที
 

เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดทีี่มีสเน่ห์มากจังหวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ในทางภาคเหนือของประเทศไทยล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้ และธรรมชาติิที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอดีตเมืองนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของอนาจักรล้านนา ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งวัดโบราณและเจดีย์ที่สวยงามที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ซึึ่งในสมัยนั้นมี การสร้างเมือง และวัดป่าต่างๆ ซ่อนตัวอยู่้ในเนินเขาและภูเขาต่างๆ นอกจากนั้นตลาดเชียงใหม่ยังมีสีสันและเต็มไปด้วยสินค้า OTOP อาหารที่ได้รับความนิิยมของจังหวัดนี้คือข้าวซอย ชาวจังหวัดเชียงใหม่ใจดีและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเป็นมิตร เชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกอีกมากมาย เช่น วัด, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, และน้ำตก, ร้านกาแฟโบราณ, ตลาดเสื้อผ้า และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าสนใจเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนดึกหรือหรือชอบฟังเพลงอีกด้วย อีกทั้งยังมีตัวเลือกอีกมากมาย ซึ่งไม่ว่าคุณจะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้ได้เลือกไม่มีที่สิ้นสุด.

แล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับเชียงใหม่แน่นอน

การเดินทางไปเชียงใหม่

การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องง่ายและสะดวก มีรถโดยสารจำนวนมากเชื่อมโยงภาคเหนือกับศูนย์กลางจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ จากถนนทางหลวงเส้นที่ #1 กรุงเทพ-เชียงราย จะนำพาคุณไปจนถึงจังหวัดลำปาง, ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง 11 ลำปาง-เชียงใหม่, ซึ่งจะพาคุณไปสูงจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะเดินทางไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เส้นทางมีระยะทางถึง 751 กม. ทอดตัวยาวจากสถานีหัวลำโพงในกรุงเทพไปเชียงใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใด ระหว่าง 9 และ 14 ชั่งโมง.

การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยรถบัส

การเดินทางด้วยรถบัสจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ เป็นเรื่องง่ายและราคาไม่แพงและคุณจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในเส้นทางที่ยาวนาน โดยรถบัสเชียงใหม่แต่เดิมมาจาก ภาคเหนือและสถานีขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) กับหลายบริษัท (เช่น บางกอกบัสไลน์, สยามเฟริส, นิววิริยะ, ฯลฯ ) และยังมีตัวเลือกอีกมากมายและจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน โดยรถบัสส่วนใหญ่จะออกเดินทางหลังจาก 2 ทุ่ม และจะถึงเชียงใหม่ในเช้าของวันถัดไป แต่ในช่วงเทศกาล (เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน หรือ เข้าพรรษา/ ออกพรรษา ในเดือน กรกฎาคม / ตุลาคม ฯลฯ) หากคุณต้องการที่จะเดินทางควรที่จะจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ซึ่งอัตราค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับระดับชั้นและประเภทของรถบัสนั้นๆ ถ้าคุณมีกำลังพอที่จะจ่ายแพงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง คุณสามารถเลือกนั่งรถบัสสำหรับ VIP 24 ที่นั่ง (ราคา 800 บาทขึ้นไป) ซึ่งจะมีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายอย่างมาก แต่ถึงแม้ว่าคุณจะซื้อตั๋วที่ราคาถูกที่สุดจากกรุงเทพ (ราคา 500 บาทขึ้นไป) คุณก็จะยังสามารถและได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางเช่นกัน.

คำแนะนำ: สถานีขนส่งหมอชิตนั้นใหญ่มาก แต่จะมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้โดยสารอยู่ภายในสถานี ซึ่งคุณสามารถสอบถามข้อมูลและพนักงานจะคอยช่วยเหลือเพื่อให้คุณได้ไปขึ้นรถบัสได้ถูกจุด

การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยรถไฟ

การเดินทางโดยรถไฟข้ามคืน เส้นทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เป็นประสบการณ์ที่คลาสสิก ที่สำคัญตั๋วรถไฟขายหมดเร็วมาก (โดยเฉพาะเตียงล่าง), ควรที่จะจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเดินทาง การเดินทางจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถบัส รถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม. แต่คุณจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่ารถบัสเพราะคุณสามารถนอนหลับได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งรถไฟนอนปรับอากาศชั้น 1 ประกอบไปด้วยเตียงพับ ที่สามารถประกอบให้เป็นเตียง 2 ชั้นได้ (สำหรับลูกค้าที่สูงมาก เพื่อความสะดวกสบายควรเลี่ยงที่จะนอนเตียงบนเพราะเตียงบนจะเล็กและสั้นกว่าเตียงล่างเล็กน้อย) นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งทางเลือกคือชั้น 2 นอนปรับอากาศและชั้น 2 นอนพัดลม ซึ่งคุณจะสามารถเช็คที่นั่งว่างได้เมื่อคุณต้องการที่จะจองตั๋ว และยังมี ชั้น 2 นั่งพัดลม (ราคาตั๋วอยู่ที่ 600-650 บาท) เก็บไว้ให้เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกข้างต้นเหลืออยู่ แต่ถ้าคุณสามารถจ่ายเพิ่มอีก 100 บาท คุณจะสามารถเลือกซื้อตั๋วนอนพัดลม หรือเพิ่มอีก 200 บาทจะได้ตั๋วนอนปรับอากาศ

ถ้าคุณต้องการเลือกเดินทางในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความงาม ในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งมันจะนำพาคุณผ่านพื้นที่ภูเขาและชนบทที่เมื่อมองจากหน้าต่างของรถไฟจะคล้ายๆกลับคุณกำลังเคลื่อนผ่านแหล่งอารยธรรม และการเดินทางด้วยรถไฟก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง

หมายเหตุ: บนรถไฟจะมีบริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดเส้นทาง คุณสามารถเลือกซื้ออาหารได้หลากหลายแต่บนรถไฟไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นไปเพื่อดื่ม

การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยรถเหมารับส่งส่วนตัว

สำหรับคนที่ต้องการออกเดินทางตรงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตรงจากที่พักในช่วงเวลาใดก็ได้ นี่จะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ รถเหมานี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถโตโยต้าแบบ 9 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ประมาณ 13,200 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม. เส้นทางการเดินรถส่วนใหญ่จะสะดวกสบาย คุณสามารถแวะปั๊มเติมแก๊ส เข้าห้องน้ำสะอาดและยังมีร้านสะดวกซื้อให้บริการตลอดการเดินทาง

การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินมีหลากหลายสายการบินให้บริการและจำหน่ายตั๋วเส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ซึ่งราคาตั๋วไม่เกิน 1000 บาท และคุณจะไปถึงจุดหมายภายใน 1ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ เพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาเลือกการเดินทางระหว่างกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยเครื่องบินหรือจะเลือกเดินทางช่วงเวลากลางคืนกับรถไฟ

บริษัทไทยไลออนแอร์, บริษัทไทยไลออนแอร์ เป็นบริษัทร่วมของประเทศอินโดนีเซีย มีเที่ยวบินเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปเชียงใหม่มากกว่า 10 เที่ยวต่อวัน ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 1000 บาท และราคาจะขึ้นอยู่กับวันและเวลาคุณต้องการจะเดินทาง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่คนจองเยอะที่สุดมักจะเป็นช่วงใกล้ๆวันเดินทาง แต่โดยปรกติแล้ว ในช่วงไม่กี่วันก่อนเดินทางราคาตั๋วจะอยู่ที่ 2000 บาท รวมสัมภาระ 15 กิโลกรัม และอีก 7 กิโลกรัมที่สามารถถือขึ้นเคบินซึ่งราคาจะรวมไปกับค่าตั๋วเดินทางแล้ว เที่ยวบินเที่ยวแรกออกจาก ดอนเมืองเวลา 08.55 นาทีในช่วงเช้า - และเที่ยวสุดท้าย เวลา 21.50 นาที และนอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินระหว่างวันอีก 8 เที่ยวต่อวันให้คุณได้เลือกเดินทางตามวันและเวลาที่สะดวก

ที่ตั้งของบริษัทไทยไลอ้อนแอร์ ในกรุงเทพอยู่ใน สนามบินดอนเมือง ที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพ การเดินทางไปสนามบินดอนเมือง, สามารถเดินทางได้ด้วยรถ รถรับส่งของสนามบิน (สายA1 และ A2) รถรับส่งของสนามบินสาย A1 จะเริ่มต้นจากสถานีขนส่งหมอชิต และ A2 จะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, หรือที่เรียกกันว่าเส้นสนามเป้า, อารีย์, สะพานควาย, และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (30 บาท) และหลังจากนั้นจะให้บริการตามเส้นทางของรถรับส่งของสนามบินสาย A1 เวลาที่ใช้ในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวันด้วยเช่นกันแต่จะอยู่ที่ 60 ถึง 80 นาที และนอกจากนั้นยังมี รถไฟ ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงไปถึงสนามบินดอนเมืองด้วยเช่นกัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที จากสถานีรถไฟไปที่สนามบิน สถานีรถไฟหัวลำโพงจะเปิดให้บริการตั้งแต่ตอนเช้า 04.20 ไปจนถึง 22.25.

ประตูสู่ภาคเหนือคือ สนามบินเชียงใหม่ เป็นสนามบินที่มีคนพลุกพล่านมากมีเที่ยวบินให้บริการทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ จากทั้ง กรุงเทพ, กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์, ฮ่องกง, กรุงโซล และอื่นๆอีกมากมาย สนามบินเชียงใหม่ค่อนข้างอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ (ประมาณ 2 กิโลเมตร), ซึ่งจะทำให้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม

หมายเหตุ มีหลายโรงแรมสามารถจัดหารถ รับ-ส่ง จากสนามบินไปโรงแรมแต่ต้องจองล่วงหน้า นอกจากนั้นคุณก็สามารถนั่งแท็กซี่, รถสองแถว หรือ ตุ๊ก-ตุ๊ก เพื่อที่จะเข้าไปในเมืองแทนได้ โดยส่วนมากราคาจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ในบางครั้งคุณอาจจะถูกเรียกราคาแพงเกินความเป็นจริง แต่ราคาจริงๆแล้วถูกมาก (ประมาณ 150 บาท)

คำแนะนำ: ส่วนใหญ่ในสนามบินเชียงใหม่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้บริการของ กานแอร์, เป็นสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งโดยมากจะให้บริการเส้นทางทางตอนเหนือของประเทศไทย ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามทางภาคเหนือเป็นหลัก รวมไปถึง ปาย และ แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าแก่การจ่ายเงินสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะเส้นทางเดินรถของสถานที่เหล่านี้คดเคี้ยวมาก from Chiang Mai to Pai and from Chiang Mai to Mae Hong Son.

การเดินทางเที่ยวชมรอบเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวหลักในเชียงใหม่คือ กำแพงเมืองเก่า จักรยาน ซึ่งคุณสามารถหาเช่าจักรยานเพื่อปั่นชมรอบๆตัวเมืองเชียงใหม่ คุณสามารถหาจักรยานเช่าได้ง่ายๆตามเกสท์เฮาส์ต่างๆ มีจักรยานไว้ให้เช่าเกือบจะทุกเกสท์เฮาส์ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาค่าเช่าอยู่ที่ 50 - 100 บาท โดยประมาณ

รถจักรยานยนต์: การเช่าสกู๊ตเตอร์หรือ รถจักรยานยนต์ (และรถยนต์) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีถ้าหากคุณต้องการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมรอบเมืองเชียงใหม่ มีร้านที่ให้เช่ารถจักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่มากมาย การเดินทางด้วยวิธีนี้จะช่วยเติมเต็มอิสระ ของการท่องเที่ยวของคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบการท่องเที่ยวอย่างอิสระและได้สำรวจพื้นที่รอบๆเมือง เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเช่ายืมรถจักรยานยนต์ คือ พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน เนื่องด้วยเป็นการรับรองความปลอดภัยและเป็นหลักประกันเพื่อไว้ใช้ในกรณีที่เกิดการสูญหาย โดยหลังจากที่นำรถมาคืนคุณจะได้รับบัตรประชาชนและพาสปอร์ตคืน

คำแนะนำ: สำหรับเส้นทางขึ้นดอยสุเทพจะเป็นการขับขึ้นเขาสูงชัน ผู้ที่ไม่ชำนาญทางเส้นทางโปรดขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง

สองแถว: ที่เชียงใหม่จะมีรถแบบรถกระบะมีหลังคาและม้านั่งยาวอยู่ด้านหลังเรียกกันว่ารถสองแถว จะมีทั้งสีแดงและสีขาว การเดินทางด้วยรถสองแถวเหมาะสำหรับคนที่เดินทางไปรอบๆเมืองเชียงใหม่เป็นกลุ่มใหญ่ (ประมาณ 20-40 คน) ส่วนรถสองแถวสีเหลือง จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าต้องการจะเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้ๆในภาคเหนือ รถสองแถวจะให้บริการไปยังจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้

รถตุ๊ก-ตุ๊ก: รถตุ๊ก-ตุุ๊ก จะมีราคาแพงกว่ารถสองแถว (รถแดง) และเสียงค่อนข้างดังรวมถึงมลพิษมาก แต่ก็เหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ประสบการณ์แบบใหม่ แต่ไม่แนะนำให้ใช้บริการรถตุ๊ก-ตุ๊ก ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกๆที่

แท๊กซี่: มีบริการแท๊กซี่เข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนที่เคยใช้บริการแท๊กซี่ในกรุงเทพ แท๊กซี่ที่เชียงใหม่ให้บริการไม่ต่างกัน บางครั้งแท๊กซี่ไม่คิดราคาตามมิเตอร์และต้องจ่ายเป็นราคาเหมาแทน ควรสอบถามทุกครั้งก่อนใช้บริการรถแท๊กซี่

ที่พักในจังหวัดเชียงใหม่

ราคาที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่ผ่านมามีราคาที่สูงขึ้นและยากมากที่จะหาที่พักดีดีในราคา 300 บาท 1000 บาท แต่ถ้าให้คุณต้องเลือกเชียงใหม่มีที่พักที่สะดวกสบายใกล้กับตัวเมืองมากมายและง่ายต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆรอบๆจังหวัด คุณยังสามารถหาที่พักราคาประหยัดทางตะวันออกของเมืองเก่าในถนนท่าแพ ใกล้กับเชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า ถนนนิมานเหมินท์ที่มีบาร์และร้านอาหารมากมายที่คุณเข้าถึงได้ง่ายจากทิศตะวันตกของเมืองเก่า ในบริเวณรอบนอกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบรรยากาศผ่อนคลายเพราะฉะนั้นนอกเมืองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณมีรถ.

กิจกรรม

เป็นความคิดที่ดีที่จะลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆในขนะที่อยู่เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวงานวัด เดินป่า ล่องแพ ปีนหน้าผา เพิ่มความสุขในการเข้าคลาสเรียนรู้พื้นฐานการนวดแผนไทย; เป็นอาสาสมัครช่วยงานต่างๆในฟาร์มช้าง (ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริบาลช้างจังหวัดเชียงใหม่) หรือไปเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตร่มบ่อสร้าง เป็นร่มกระดาษสีสันสดใสสวยงามที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด; ล่องเรือชมถนนราชดำเนินในยามค่ำคืน ถนนราชดำเนินกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าในท้องถิ่น, อาหาร, ผู้คน และ วัฒนธรรม คุณสามารถเยี่ยมชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศได้ทุกคืนของวันอาทิตย์

คำแนะนำ: จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงมากในทุกๆเทศกาลที่มีสีสัน ควรที่จะจัดหาเวลาเข้าร่วมกับเทศกาลในแต่ละช่วงเวลาถ้าเป็นไปได้ เช่นในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการจัดเทศกาลเชียงใหม่ดอกไม้บาน, และในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปีจะตรงกับเทศกาลสงกรานต์ และอีกเทศกาลหนึ่งที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ไม่แพ้กันคือเทศกาลลอยกระทงหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกกันว่า ประเพณียี่เป็ง ประเพณีนี้จะมีการปล่อยโคมลอยนับพันลอยอยู่บนท้องฟ้าสว่างไสวเหนือเมฆเป็นภาพที่สวยงามน่าจดจำและยากจะลืมเลือน

การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์

ถ้าคุณมีรถยนต์มีสองเส้นทางที่จะแนะนำถ้าต้องการที่จะเดินทางไปยัง เชียงใหม่ จากกรุงเทพ เส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่เร็วกว่าและสั้นกว่าคือขับไปเส้นทางนครสวรรค์, แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะถึงตัวเมืองเปลี่ยนมาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 จะผ่านกำแพงเพชร, ตาก และลำปาง เราขอแนะนำให้แวะพักทางอาหารที่จังหวัดลำปางมีร้านอาหารชื่อ Riverside restaurant ร้านนี้เหมาะสำหรับคนรักพิซซ่า และสำหรับคนใดที่ต้องการแวะพักและชมปางช้าง มีปางช้างตั้งอยู่ช่วงระยะทางอีก 700 กิโลเมตร ในช่วงก่อนที่จะถึงจังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางที่สองค่อนข้างจะยาวกว่าเส้นทางแรก แต่เส้นทางนี้คุณจะผ่านถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยป่าเขาและต้นไม้ใหญ่บรรยากาศงดงาม ขับขึ้นไปยังจังหวัดนครสวรรค์, และใช้ทางหลวงพิษณุโลกหมายเลข (117) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 จะถึงจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ เรามีสองทางเลือกให้คุณเลือก ถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปทาง เพชรบูรณ์ จะผ่านที่ที่ได้ชื่อว่า 'Switzerland of Thailand', บรรยากาศดีและเหมาะจะผ่อนคลาย ในจังหวัดเพชรบูรณ์คุณสามารถแวะเที่ยวเขาค้อ แต่เส้นทางขึ้นเขาสูงและชันมากควรขับรถอย่างระมัดระวัง

ถ้าคุณเลี้ยวซ้ายคุณสามารถเยี่ยมชมเมืองโบราณเก่าแก่ของจังหวัด สุโขทัย ที่นี่มีอุทยานประวัติศาสตร์ สามารถเช่าจักรยานขับขี่ชมสวนและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของวัดโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ที่ถูกทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

หากคุณตัดสินใจที่จะขึ้นรถบัสจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง, เดินทางด้วยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง ส่วนการเดินทางข้ามคืนด้วยรถไฟจะช่วยให้คุณประหยัดค่าโรงแรมได้หนึ่งคืน และนอกจากนั้นถ้าคุณเลือกที่จะบินไปเชียงใหม่ยังมีอีกหลายสายการบินที่ให้บริการเส้นทางนี้, แต่คุณจะพลาดการได้ชมและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทางสองข้างทาง ส่วนตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางกลับจากเชียงใหม่เราแนะนำให้ใช้บริการของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะต่างๆทางภาคใต้ของประเทศไทย

เชียงใหม่

เป็นเรื่องยากถ้าจะเที่ยวให้ครบในทุกๆที่ ที่แนะนำให้ข้างต้นถึงแม้ว่าคุณวางแผนที่จะอยู่เชียงใหม่หลายเดือนก็ตาม สิ่งที่เราให้ข้อมูลไว้ในข้างต้นอาจจะหาไม่ได้ในสมุดคู่มือการเดินทางของคุณ แต่อยากให้เริ่มจากสามสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อคุณไปเที่ยวเชียงใหม่ สิ่งแรกคือทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาเชียงใหม่ถ้าไม่กิน: ข้าวซอย ถือว่ามาไม่ถึง ข้าวซอยมีหน้าตาและรสชาติคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวที่มีส่วนผสมรวมอร่อยอย่างลงตัวต้องลอง อย่างที่สองคือการไปชมวิธีการทำร่มที่ทำกระดาษบ่อสร้าง และสุดท้ายคือแวะไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ในช่วงวันธรรมดาอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะไม่้ค่อยมีผู้คนพลุกพล่าน และถ้าคุณโชคดีได้ขึ้นไปตอนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ส่องแสงคุณจะมีโอกาสได้รุปภาพยอดพระธาตุเจย์ดีเป็นสีทองเหลืองอร่ามงามจับตา และถ้าคุณเดินทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพโดยใช้บริการของรถสองแถว ขากลับราคาจะแพงกว่าขาขึ้นดอยเล็กน้อย

ข้าวซอยมีส่วนผสมที่น้ำซุปทำมาจากเครื่องแกงคล้ายๆแกงกะหรี่แต่รสชาติจะอ่อนกว่า กินคู่กับบะหมี่เส้นเหลืองและหมี่ทอดกรอบ โดยรวมแล้วค่อนข้างจะคล้ายๆกับมัสมัน และจะหอมกล้วย กระหล่ำปลี มะนาว และหอมแดง สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดแนะนำให้ใส่พริกผัดน้ำมันเพิ่มความเผ็ด แต่พริกผัดน้ำมันไม่เหมาสำหรับคนทานเผ็ดได้น้อยเพราะพริกผัดน้ำมันเผ็ดร้อน ในส่วนของน้ำซุปที่ทำจากน้ำกระทินั้นจะช่วยลดให้ความเผ็ดน้อยลง และคุณสามารถเลือกสั่งข้าวซอยใส่ไก่หรือใส่เนื้อได้ตามความชอบ หรือบางครั้งไม่ใส่เนื้อเลือกสั่งแค่เส้นกับผักทางคู่กันก็อร่อย

นอกจากนี้ยังหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านนี้เป็นสถานที่ก่อนตั้งการทำร่มที่ทำมาจากกระดาษ / มีการคิดค้นการเพ้นท์สีแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึง 200 ปี กระบวนการผลิตน่าสนใจมากและยังมีโรงงานผลิตร่มที่ด้านขวาของทางแยกในจุด คุณสามารถเยี่ยมชมและศึกษาและทำตามได้ในทุกขึ้นตอนของการผลิต ร่มนั้นทำจากกระดาษสาซึ่งกระดาษที่ใช้ในการผลิตร่มนั้นทำมาจากเยื่อของต้นหม่อน นอกจากร่มแล้วที่หมู่บ้านยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากกระดาษสาอีกมากกมาย และยังสามารถใช้สีที่ใช้เพ้นท์ร่ม นำสิ่งของที่มีมาเพ้นท์ลงบนเคสโทรศัพท์มือถือ หรือบนเสื้อผ้าและกระเป๋าได้อีกด้วย ในส่วนของหมู่บ้านท่าหวาย ที่อยู่ใกล้ๆกับหางแดงจะคล้ายๆกับบ่อสร้าง, พวกเค้ามีขายของที่ระลึกและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งราคาจะถูกกว่าที่ไนท์บาร์ซาร์

ตลาดวโรรสเป็นตลาดสไตล์จีนที่หาได้ง่ายตั้งอยู่ใกล้ๆกับสะพานนวรัฐเหนือแม่น้ำปิง ในวันอาทิตย์จะมีตลาดใหญ่ในเมืองเก่า, เริ่มตั้งแต่ 19.00 จนถึงเที่ยงคืน. ในวันเสาร์จะมีตลาดนัดไนท์บาร์ซ่า (คนเชียงใหม่เรียกว่าถนนคนเดิน) ที่ถนนวัวลาย ไนท์บาร์ซ่าเปิดทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายและปิดตอนกลางคืน ที่นี่มีของหลากหลายให้ได้เลือกซื้อกัน และราคาสามารถต่อรองกันได้ แต่จะมีหลายๆร้านที่ขายของซ้ำกัน ซึ่งคุณสามารถเทียบราคาจากหลายๆร้านก่อนตัดสินใจซื้อได้ ในตลาดมีที่สำหรับแลกเงินอยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร ตรงช่วงทางเข้าถนนท่าแพ ฝั่งขวามือของถนนไนท์บาร์ซ่า ซึ่งจะให้เรทที่ดีกว่าที่อื่นในเมือง ถ้าคุณเดินจนสุดถนนไนท์บาร์ซ่าข้ามแยกพันทิพย์พลาซ่า และเดินต่อไปอีก 300 เมตร ด้านหลังโรงแรมใหญ่ๆจะมี 'Art in Paradise' เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ที่วาดลงบนพื้น ผนัง และเพดานให้คุณได้สนุกไปกับการถ่ายภาพโดยสามารถเข้าไปยืนและทำท่าทางต่างๆอยู่ในภาพได้

Fruitmarket
Fruitmarket
Rice of different colors
Rice of different colors
Smoothies
Smoothies

ถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์ ห้ามพลาดที่จะไปเยี่ยมชม Care For Dogs ที่จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งอยู่ในเขตหางดง) หรือศูนย์บริบาลช้างในอำเภอแม่แตง ราคาค่าเข้าค่อนข้างแพง แต่ข้างในคุณจะเห็นช้างไทยที่อารมณ์ดีและมีความสุขที่ไม่มีตะขอ ไม่ล่ามโซ่ และไม่มีแม้แต่รั้วกั้นอยู่ในนั้น ในช่วงบ่ายคุณยังสามารถที่จะไปว่ายน้ำที่แม่น้ำและอาบน้ำให้น้องช้างที่น่ารักและขัดหลังให้มันด้วยไม้ถูหลังยักษ์ นอกจากนี้ที่นี่ยังบริการท่องเดียวแบบ day trips หรือคุณสามารถเป็นอาสาสมัครที่นั่นได้เช่นกัน และมีอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดคือ ล่องแพ แพไม่ไผ่สีขาวจะค่อยๆล่องไปตามแม่น้ำที่ใสสะอาดอย่างช้าๆ บรรยากาศรอบๆจะทำให้คุณผ่อนคลาย แต่อาจจะน่าเบื่อสำหรับคนที่รักการผจญภัยหรือชอบความท้าทาย

ถ้าหากคุณรักการว่ายน้ำเราขอแนะนำ 'Grand Canyon Chiang Mai'. ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จัก น้ำใสและสะอาด, และแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยในช่วงกลางวันที่แดดออกจัดๆ (คนไทยส่วนมากไม่ชอบผิวสีแทน) ข้อควรระวังคือห้ามกระโดดจากกำแพงด้านบนลงน้ำเพราะกำแพงสูงและน้ำลึกมาก

ถ้าคุณสามารถขับขี่สกู๊ตเตอร์ได้หรือต้องการเช่ารถขับเที่ยวเชียงใหม่ เส้นทางที่เหมาะจะขับรถเที่ยวรอบๆคือเส้น: เชียงใหม่ - หางดง - สะเมิง - แม่ริม -เชียงใหม่
ใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงและ แทบจะไม่มีรถเลยในระหว่างวัน. คุณจะผ่านจุดชมวิว และบรรยากาศที่สวยงามตลอดเส้นทาง และสามารถค้นพบถ้ำที่ซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ ถ้าคุณเหนื่อยมีร้านกาแฟร้านใหญ่ที่ตั้งอยู่ในระยะ 20 กิโลเมตรก่อนจะถึงสะเมิงให้คุรได้แวะพัก หลังจากคุณเข้าสู่เขตสะเมิงแล้วในเขตนี้มีหลายกิจกรรมให้ได้ทำ เช่น ไร่สตอเบอร์รี่, บันจีจัมพ์, ถ่ายภาพ, เช่ารถเอทีวีขับ, เพนท์บอล, สวนสาธารณะ, ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย ใกล้ๆกับเขตแม่ริมถ้าคุณขับสกู๊ตเตอร์คุณก็สามารถขึ้นเขาไปกราบไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพได้ คำเตือนกรุณาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขับรถอย่างระมัดระวัง และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ

พูดถึงเรื่องอาหาร

บางคนบอกว่าผับและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดซะอีก เราขอแนะนำซักสองสามร้านเพื่อเป็นตัวเลือกให้คนที่ต้องการไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกและช่วยในการตัดสินใจ

ที่แรกคนในเมืองเรียกกันว่า Taste from Heaven, เป็นร้านอาหารเจที่ดีที่สุดของภาคเหนือ ร้านนี้มีคนติดตามเพจ Facebook อย่างมากมาย เจ้าของร้านสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมและยังสามารถให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณได้อีกด้วย, ตัวอย่างเช่น 'Flight of the Gibbon' zipline หรือ การเยี่ยมชมปางช้าง อีกทั้งยังมีคลาสสอนทำอาหารอีกด้วย

Yummi Pizza Restaurant
Yummi Pizza Restaurant

ถ้าคุณเป็นคนรักพิซซ่าเราขอแนะนำร้าน The Dukes ที่เสิร์ฟพิซซ่าจานยักษ์, และยังมีซี่โครงหมูรสเลิศ คุณสามารถสั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นสั่งอาหารออเดิฟ ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งของแม่น้ำ ระหว่างสะพานนวรัฐและสะพานเหล็กเก่า และยังมีอีกหนึ่งสาขาตั้งอยู่ที่ถนนไนท์บาซาร์ ถัดจากร้าน McDonald's

และยังมีอาหารน่าทานอีกที่ร้าน Mix Bar and Restaurant ในถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย1

ในหัวมุมซอย 6 (ฝั่งตรงข้ามกับ Tesco Express) คุณจะเจอร้านเล็กๆชื่อ Smoothie Blues, ที่นี่คุณสามารถนั่งชิวทานอาหารเช้าพร้อมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าได้ คำเตือนอย่าลองสั่ง mango 'smoothie blues' -เพราะคุณจะติดใจ
ในซอยเล็กระหว่างนิมมานเหมินทร์ซอย11 และซอย 13 จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ไทยราคาไม่แพงชื่อ Sumo Sushi และถัดไปอีกสองสามเมตรมีโรงงานเบียร์ที่มีเบียร์นำเข้าจากต่างประเทศให้เลือกมากมายและถ้าคุณเดินต่อไปที่นิมมานเหมินทร์ซอย9 จะมีร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักชื่อ Japanese Yakiniku Grill ซึ่งถ้าใครชอบอาหารปิ้งย่างห้ามพลาด

อีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดคือ พิซซ่าหน้าต้มยำบนถนนคานแนว ค่อนข้างจะอยู่ออกไปด้านนอกตัวเมือง แต่อาหารรสเด็ดและดนตรีเพราะ อีกทั้งเจ้าของร้านยังมีความรู้เกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งคุณสามารถไปขอคำแนะนำทุกย่างที่เกี่ยวกับมวยไทยได้.

อีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีมากชื่อ 'ข้าวเม่าข้าวฟาง' อยู่บนถนน 3044 เป็นหนึ่งในร้านอาหารบรรยากาศดีและสวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทานอาหารที่ร้านนี้เราขอแนะนำให้นั่งริมทะเลสาบ เพราะอีกฝั่งของร้านที่เป็นน้ำตกค่อนข้างจะเสียงดัง และถ้าใครไม่ชอบอากาศร้อนภายในร้านมีโซน coffee shop ให้นั่งชิวและมีบริการเสิร์ฟอาหารในโซนนี้อีกด้วย.

วัดในจังหวัดเชียงใหม่

ในจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่และสวยงามอยู่มากมายนอกเหนือจาก วัดดอยสุเทพ ยังมีอีกหลายวัดที่สวยงามและคนยังไม่ค่อยรู้จัก และอีกหลายวัดเช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่า, วัดอุโมงค์ที่มีถ้ำและบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกหนึ่งวัดที่สวยและยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักคือ วัดดอยคำ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี จากจุดนี้ภายในตัววัดจะมีจุดชมวิวซึ่งวันที่ฟ้าใสคุณจะสามารถเห็นวิวรอบๆเมืองเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายตัวเลือกเช่น เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ นอกจากนั้น เซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งที่สะดวกต่อการเดินทาง ส่วนอีกหนึ่งที่คือ เมญ่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่นี่มักจะแอร์อัดไปด้วยนักเรียนและนักศึกษาจากบริเวณใกล้เคียง ถ้าคุณวางแผนที่จะอยู่เชียงใหม่ในระยะยาวเราขอแนะนำให้คุณหาเช่าพักซึ่งราคาจะถูกกว่าเช่าโรงแรมหรือเกสเฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ราคาห้องพักรายเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 100 Euro สำหรับห้อง studio ปรับอากาศ แต่ถ้าสำหรับพื้นที่คอนโดมิเนียมในเมืองหรือในถนนนิมมานเหมินท์ ที่พักจะราคาแพงมาก เราขอแนะนำให้หาเช่าบ้านพักในโครงการจัดสรร (ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการรักษาความปลอดภัย, สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, สโมสร ฯลฯ) ซึ่งราคาค่าเช่าจะถูกกว่าอพาร์ทเม้นและคอนโดมิเนียมในตัวเมือง

คำแนะนำ: สวนสัตว์และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการเก็บเงินค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวแพงกว่าราคาปกติ

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถเสิร์ชหาได้จาก Google โดยคุณสามารถสำรวจพื้นที่ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆก่อนเดินทาง

และถ้าคุณมีเวลามากพอยังมีอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับเชียงใหม่ที่น่าท่องเที่ยวคือ จังหวัดเชียงราย. จังหวัดเชียงรายมีสองสถานที่ที่ควรค่าแก่การไป ที่แรกคือวัดร่องขุ่น, และที่สองคือบ้านดำ, หรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำ, แต่ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงจากจังหวัดเชียงใหม่ และถ้าคุณต้องการจะค้างที่จังหวัดเชียงราย: เราขอแนะนำ เลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท ที่นั่นคุณจะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้อสายรสเลิศ

Wat Rong Khun, Entrance
Wat Rong Khun, Entrance
Wat Rong Khun, White Temple
Wat Rong Khun, White Temple

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 165,477 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเรามีบริการ สามประเภท ดังนี้:

ถูก , เร็ว , ดี - แต่คุณสามารถเลือกได้เพียง 2 เท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว จะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี จะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร้ว และ ดี จะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นตลาดของหน่วยงาน - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า ในมุมมองที่แท้จริงของเบาะนั่งที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

22 มิ.ย. 2018
train #9 Class II Sleeper AC, Thai Railways
★★★★★
Great service! The train rode with ease and was on time. The staff is friendly and has a good sense of humor. Very good experience for a first time traveler. Thank you
22 มิ.ย. 2018
bus VIP24, Bangkok Busline
★★★★☆
Bus was much better than expected and very comfortable. However food very limited and not great.
21 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Everything is fine. Great job!