จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง Banloung AVT @ รถบัส 21 ม.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Siem Reap AVT ถึง Ratanakiri โดย รถบัส

AVT
08:00
Siem Reap AVT
16:30
Banloung AVT, Ratanakiri
8h 30m
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ