ร่วมงานกับ 12Go

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้เรากำลังมองหา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (สำนักงานกรุงเทพ)

เพื่อขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขยายเส้นทางบริการระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยการค้นหาผู้ประกอบที่ให้บริการระบบขนส่งที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราในปัจจุบันและอนาคต

หากคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านนี้ มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดัน เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราขอเชิญคุณมาร่วมงานกับเรา และเติบโตไปด้วยกัน

ลักษณะงาน:

 • สร้างสัมพันธมิตรกับผู้ประกอบการให้บริการขนส่ง ในเส้นทางต่างๆ
 • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรของเราอยู่ก่อนแล้ว และพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • นำเสนอและอัพเดทระบบใหม่ๆ ของบริษัทให้กับผู้ประกอบการ
 • นำเสนอ รายงานสถากาณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ และแนวทางการแก้ปัญหา ต่อหัวหน้างานและที่ประชุมทุกสัปดาห์
  -เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อพบผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศได้ในกรณีทีจำเป็น

คุณสมบัติ:

 • มีสัญชาติไทย
 • การศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีระดับการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้นสูง
 • มั่นใจและใช้หลักการตัดสินใจด้วยเหตุผล
 • มีทักษะในการเจรจาที่ดี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าต่างชาติ รับโทรศัพท์ ตอบอีเมลล์ ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการเพื่อติดตามตรวจสอบ และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ถ้าหากลูกค้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัย

เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ บริษัทจึงต้องการทีมงานที่มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ ชอบการพบปะผู้คน และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางบริษัท

คุณสมบัติ :

 • มีสัญชาติไทย
 • การศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในงานสายบริการลูกค้า
 • มีระดับการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้นสูง มีทักษะในการเจรจาที่ดี
  -รักในงานบริการ
  -สามารถปรับเปลี่ยนตารางทำงานได้ตามความเหมาะสม

ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเงินเดือน

 • มีค่าคอมมิสชั่นรวมจากการขายสินค้า
 • มีทิปรวม
 • มีค่าโอที
 • มีอาหารกลางวัน

ที่ตั้งสำนักงาน: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง follow this link
กรุณาส่งประวัติและเรซูเม่ไปที่ฝ่ายบุคคล ที่ อีเมลล์ job@12go.asia

LAMP stack developer (remotely)

We are international team of IT people and use LAMP stack to develop a tourist product system for South East Asia at https://12go.asia
You are a experienced programmer and have idea how you can help us improve system, algorithm or content using your skills?

Send us the email about how you can help us and we discuss when you start.

Check out this page here to apply