เขตกระแจะ ปลายทาง จังหวัดเสียมราฐ @ รถบัส 23 พ.ย. 2017

จาก Kratie AVT ถึง จังหวัดเสียมราฐ โดย รถบัส

AVT
07:30
Kratie AVT
18:45
Siem Reap AVT
11h 15m
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ