50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

15:00
เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด
21:30
บขส พนมเปญ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
$ 0
2 ท่าน: $ 0

จาก สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

08:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
15:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
$ 15
2 ท่าน: $ 30
09:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
16:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
$ 15
2 ท่าน: $ 30
12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
19:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
$ 15
2 ท่าน: $ 30
23:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
06:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
$ 15
2 ท่าน: $ 30
23:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
06:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
$ 15
2 ท่าน: $ 30

จาก ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ ถึง พนมเปญ โดย รถตู้

07:30
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
13:30
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 10.36
2 ท่าน: $ 20.72
09:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
15:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 10.36
2 ท่าน: $ 20.72
11:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
17:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 10.36
2 ท่าน: $ 20.72
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
20:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 10.36
2 ท่าน: $ 20.72

จาก Siem Reap Travel Mart ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

09:00
Siem Reap Travel Mart
15:00
Phnom Penh Travel Mart
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
$ 0
2 ท่าน: $ 0
16:30
Siem Reap Travel Mart
22:30
Phnom Penh Travel Mart
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
$ 0
2 ท่าน: $ 0

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ ถึง พนมเปญ โดย เที่ยวบิน

06:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
07:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 56.10
2 ท่าน: $ 112.20
 
07:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
07:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 56.10
2 ท่าน: $ 112.20
 
#LQ670
S
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
08:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 50.87
2 ท่าน: $ 101.74
 
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
$ 72.54
2 ท่าน: $ 145.08
 
11:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
$ 72.54
2 ท่าน: $ 145.08
 
14:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 56.10
2 ท่าน: $ 112.20
 
14:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
15:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
$ 46.92
2 ท่าน: $ 93.84
 
15:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
15:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 56.10
2 ท่าน: $ 112.20
 
15:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:25
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 163.34
2 ท่าน: $ 326.68
 
17:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
40นาที
ทันที 
$ 46.92
2 ท่าน: $ 93.84
 
#LQ316
S
17:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 48.60
2 ท่าน: $ 97.20
 
18:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
$ 103.01
2 ท่าน: $ 206.02
 
#LQ318
S
18:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
$ 48.60
2 ท่าน: $ 97.20
 
20:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
21:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
$ 54.26
2 ท่าน: $ 108.52
 

จาก ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ ถึง พนมเปญ โดย รถตู้

06:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
12:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
07:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
13:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
07:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
13:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
08:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
14:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
08:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
14:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
09:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
15:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
09:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
15:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
10:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
16:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
10:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
16:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
11:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
17:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
12:45
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
18:45
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
13:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
19:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
14:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
20:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
15:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
21:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
16:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
22:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
17:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
23:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32
18:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
00:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.66
2 ท่าน: $ 25.32

จาก เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

00:05
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
06:05
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.12
2 ท่าน: $ 24.24
06:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
11:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
07:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
12:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
08:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
13:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
09:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
14:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
10:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
15:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
11:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
16:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
12:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
17:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
13:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
18:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
14:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
19:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
15:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
16:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
17:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
22:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
$ 13.76
2 ท่าน: $ 27.52
19:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
01:00
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.12
2 ท่าน: $ 24.24
22:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
04:30
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 15.40
2 ท่าน: $ 30.80
23:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
05:00
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 12.12
2 ท่าน: $ 24.24
23:15
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
05:15
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
$ 15.40
2 ท่าน: $ 30.80

เวลา จังหวัดเสียมราฐ ถึง พนมเปญ

เวลา จังหวัดเสียมราฐ ถึง พนมเปญ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express Hotel Bus 00:05 – 06:05$ 12.12
Cambodia Post VIP Van VIP 07:30 – 13:30$ 10.36
Giant Ibis Transport Universe Luxury 08:45 – 15:45$ 15
Cambodia Post VIP Van VIP 11:00 – 17:00$ 10.36
Giant Ibis Transport Universe Luxury 12:30 – 19:30$ 15
Cambodia Angkor Air Economy #K6711614:00 – 14:45$ 56.10
Seila Angkor Express VIP 14:00 – 20:00$ 12.66
Cambodia Angkor Air Economy #K611818:00 – 18:55$ 136.52
Cambodia Angkor Air Economy #K612020:05 – 21:00$ 54.86
Giant Ibis Transport Kia Grandbird 23:00 – 06:00$ 15

การเดินทางจากเสียมราฐไปพนมเปญ

เกี่ยวกับกรุงพนมเปญ

ถนนกว้างใหญ่เต็มไปด้วยใบไม้ วัดวาอารมแสนงดงามและทางเดินเล่นริมแม่น้ำ ถึงแม้ว่าพนมเปญจะไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนัก แต่ก็มีเสน่ห์พิเศษของตัวเอง อาจจะพูดได้ว่าพนมเปญเป็นเมืองหลวงที่พัฒนาได้ช้า เมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ดีพนมเปญก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าสไตล์ตะวันตกและห้างสรรพสินค้าใหม่ๆ มากมาย รวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศมากมายโดยสารไปตามท้องถนน คุณสามารถมองไปที่ปีที่มืดที่สุดของประวัติศาสตร์เขมรในพิพิธภัณฑสถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Tuol Sleng หรือร่วมเดินทางไกลไปยังทุ่งสังหารของ Choeung Ek อย่างไรก็ดีคุณก็สามารถเลือกสนุกกับพนมเปญได้! ดื่มด่ำกับอาหารฝรั่งเศสสุดแสนแฟนซีราคาเพียงครึ่งที่คุณเคยจ่าย เดินตลาดท้องถิ่นซึบซับสีสันยามค่ำคืนของผู้คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายในพนมเปญ ซึ่งสามารถเดินทางให้ครบจบได้ภายในวันเดียว เช่น Phinom Chisor ตัวอย่างสถาปัตยกรรมวัดที่มีในยุค Angkorian หรือ Koh Dach เกาะผ้าไหม ซึ่งคุณสามารถไปชมกระบวนการการทอผ้าไหมและเลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีของประเทศกัมพูชา ทั้งหมดทั้งมวล สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม สถานที่บันเทิงที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา และแหล่งช็อปปิ้งมากมายกรุงพนมเปญอาจจะไม่กลายเป็นเมืองที่คุณชื่นชอบมากนักในแถบเอเชีย แต่พนมเปญควรจะได้รับการพิจารณาอย่างดีเลยหล่ะ

จากเสียมราฐไปพนมเปญด้วยรถโดยสาร

มีไม่มากนักสำหรับรถโดยสารไปจุดหมายปลายทางที่หลากหลายจากในเมือง สีหนุวิลล์อาจจะเป็นข้อยกเว้น รถโดยสารที่ออกเดินทางไปพนมเปญจะมีเดินทางตลอดทั้งวันจากหลายสถานที่ทั่วเมืองหลวง ราคาและระดับของความสะดวกสบายแตกต่างกันไป โปรดทราบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้สถานีขนส่งหลักในเมืองเสียมราฐอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปสี่กิโลเมตร ถ้าหากคุณซื้อตั๋วโดยสารจากเอเจนซี่ถามท้องถนน คุณควรจะถามเสมอว่ารถโดยสารจะเดินทางออกจากสถานที่ไหน

บริษัทขนส่ง Giant Ibis เป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในการให้บริการเส้นทางเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่นประวัติความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม มีการประกันภัยการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกคน ฟรี Wi-Fi อินเตอร์เน็ตไร้สาย และปลั๊กเสียบสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบนรถโดยสาร บริษัทนี้มีสถานีขนส่งเป็นของตัวเองในเสียมราฐ ตั้งอยู่ข้างหลังพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินครวัด ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณตลาดเก่าและถนน Wat Bo ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พักส่วนใหญ่ สามารถเดินทางไปยังสถานีขนส่ง Giant Ibis ได้โดยการใช้รถตุ๊กตุ๊ก (ราคาจาก USD1 ถึง USD3) หรือใช้บริการรับส่งฟรี - สอบถามข้อมูลโรงแรมที่พักของคุณล่วงหน้า

มีรถโดยสารของ Giant Ibis จากเสียมราฐถึงพนมเปญอย่างน้อย 4 คัน (ถึงหกโมงเย็น) ทุกวัน ไม่ว่าคุณจะเลือกตั๋วใด ตั๋วจะมีค่าใช้จ่าย 15 เหรียญสหรัฐ รถประจำทางทั้งหมดใช้เวลาเดินทางจาก 5 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 7 ชั่วโมงเพื่อไปถึงกรุงพนมเปญ

รถโดยสารตอนเช้า จะออกจากเสียมราฐเวลา 7.45 น., 8.45 น. และ 12.30 น. จะหยุดสองจุดระหว่างการเดินทาง: ครั้งแรกคือคือหยุดพักเข้า "ห้องน้ำ" สั้นๆ และหยุดพักครั้งที่สองเป็นจุดพักกลางวัน 1 ชั่วโมง 30 นาที โปรดทราบว่าไม่มีห้องน้ำในรถโดยสารที่เดินทางตอนเช้าและอาหารกลางวันจะไม่รวมอยู่ในราคาตั๋วของคุณ รถโดยสารเป็นรถมาตรฐานขนาดใหญ่ที่มีเครื่องปรับอากาศและเบาะที่เอนได้เล็กน้อย ดังนั้นการเดินทางของคุณโดยทั่วไปควรจะค่อนข้างโอเค

รถโดยสารกลางคืนเป็นรถแบบนอนที่มีเตียงนอนสองชั้น มีไฟอ่านหนังสือสำหรับเตียงบน มีห้องสุขาแต่ไม่มีโปรแกรมบันเทิงในระหว่างการเดินทางของคุณ คุณสามารถพักผ่อนได้แน่นอน ถ้าคุณสามารถจัดการตัวเองให้นอนสบายบนเตียงซึ่งพูดตรงไปตรงมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย! ข้อได้เปรียบของการเดินทางด้วยรถโดยสารกลางคืนคือการประหยัดเงินในห้องพักโรงแรมของคุณ นอกจากนี้รถโดยสารกลางคืนเป็นรถที่สะดวกที่สุด หากคุณต้องการเชื่อมต่อผ่านพนมเปญไปยังรถโดยสารอื่นๆ ของ Giant Ibis ที่เดินทางไปยัง กำปอด, สีหนุวิลล์ หรือโฮจิมินห์

ในพนมเปญรถโดยสารของ Giant Ibis เดินทางสู่สถานีขนส่งของบริษัท ที่ 106 Street ใกล้กับตลาดกลางคืนและริมฝั่งแม่น้ำ หากคุณมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการสำรวจเมืองหลวงก่อนที่จะออกรถโดยสาร คุณควรไปเดินเล่นตามเส้นทางเดินเล่นริมแม่น้ำอันงดงาม

การเดินทางต่อไปยังรถโดยสารอื่นๆของ Giant Ibis

จากพนมเปญ คุณสามารถเดินทางต่อไปยังกำปอด สีหนุวิลล์หรือโฮจิมินห์ได้กับรถโดยสารของ Giant Ibis

From Siem Reap to Kampot via Phnom Penh

If you buy a joint ticket from Siem Reap to Kampot via Phnom Penh with 12go.asia, the system will offer three options.

จากเสียมราฐไปกำปอดผ่านทางพนมเปญ

หากคุณซื้อตั๋วเดินทางร่วม from Siem Reap to Kampot via Phnom Penh กับทางวันทูโก ทางระบบเราจะมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก

22.30 น. และ 23.00 น. รถโดยสารกลางคืนคืนจากเสียมราฐถึงพนมเปญเชื่อมต่อกับรถโดยสารเวลา 08.00 น. ไปถึงกำปอด โดยใช้เวลาพักสั้นๆ สองชั่วโมงในกรุงพนมเปญ การเดินทาง to Kampot from Phnom Penh ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ดังนั้นคุณจะมาถึงในเวลาเช้า เพียงพอที่จะมีเวลาทั้งวันให้ได้ท่องเที่ยว

โดยปกติ คุณสามารถขึ้นรถโดยสารในเวลาเดียวกัน 8.00 น. ไปกำปอด แม้ว่าจะมาถึงด้วยรถโดยสาร 23.00 น. จากเสียมราฐ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น คุณจะต้องซื้อตั๋วแยกต่างหาก มิฉะนั้นระบบจะให้คุณเดินทางรถโดยสารช่วงบ่ายถึงกำปอด เวลา 14.45 น. ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดี หากคุณต้องการใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเยี่ยมชมเมืองหลวงของกัมพูชา คุณสามารถทิ้งกระเป๋าเดินทางของคุณได้ที่สถานีรถโดยสาร Giant Ibis เพื่อเดินเล่นและเดินทางต่อไปยังกำปอดเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณก่อนจะค่ำ

ในทางทฤษฎีก็ยังสามารถเดินทางรถโดยสารไปถึงกำปอดได้ ถ้าคุณออกจากเสียมราฐโดยรถโดยสารคันแรกเวลา 07.45 น. ในวันเดียวกัน เพราะปกติรถโดยสารจะเดินทางถึงพนมเปญประมาณ 14.00 น. แต่ทางวันทูโกไม่แนะนำให้เดินทางด้วยวิธีดังกล่าว เนื่องจากในกรณีที่เกิดความล่าช้าเล็กน้อย คุณอาจเสี่ยงต่อการตกรถโดยสารรอบถัดไป

From Siem Reap to Sihanoukville via Phnom Penh

There are three buses a day by Giant Ibis from Phnom Penh to Sihanoukville, all of them taking about four and a half hours to reach the seaside resort city. As in case with Siem Reap to Kampot, 12go.asia offers the shortest stopover in Phnom Penh: take any of the night buses from Siem Reap to Phnom Penh and then change to one of the morning buses from Phnom Penh to Sihanoukville, which depart at 8am and at 9.30am. You can as well choose the bus which departs later – at 12.30pm – to have a quick look at the capital. Tickets cost USD15 and USD12 respectively.

จากเสียมราฐไปสีหนุวิลล์ผ่านพนมเปญ

มีรถโดยสาร 3 คันต่อวัน จาก Giant Ibis from Phnom Penh to Sihanoukville ทุกคันใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาทีจะถึงรีสอร์ทริมทะเล เช่นเดียวกับในกรณีที่เสียมราฐไปกำปอด วันทูโกได้จัดรวมเส้นทางที่มีการหยุดพักในพนมเปญช่วงเวลาสั้นที่สุด เดินทางโดยใช้รถโดยสารกลางคืนเวลาใดก็ได้ from Siem Reap to Phnom Penh and then change to one of the morning buses from Phnom Penh to Sihanoukville ซึ่งออกเดินทางเวลา 08.00 น. และ 09.30 น. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรถโดยสารซึ่งออกเดินทางในภายหลัง เช่น เวลาเดินทาง 00.30 น. เพื่อดูเที่ยวชมเมืองหลวง ตั๋วมีราคา 15 เหรียญและ 12 เหรียญสหรัฐตามลำดับ

ถ้าคุณมาถึงสีหนุวิลล์จากเสียมราฐกับรถโดยสารตอนเช้า คุณจะต้องค้างคืนที่พนมเปญและเดินทางต่อไปยังชายฝั่งในวันรุ่งขึ้นเพราะไม่มีรถโดยสารกลางคืนระหว่างพนมเปญกับสีหนุวิลล์

จากเสียมราฐไปโฮจิมินห์ผ่านพนมเปญ

สำคัญ: Visa on arrival จะไม่สามารถให้บริการได้จากจุดด่านผ่านแดนในเวียดนาม เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะซื้อตั๋วไปเวียดนาม โปรดตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าคุณมีวีซ่าเรียบร้อยหรือไม่ต้องใช้วีซ่า ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกปฏิเสธการเดินทาง

หากซื้อตั๋วร่วมกัน from Siem Reap to Ho Chi Minh via Phnom Penh, คุณจะสามารถเลือกได้ระหว่างรถโดยสารกลางคืนเวลา 22.30 น. หรือ 23.00 น. (ราคา 15 ดอลล่า) แล้วเปลี่ยนเป็นรถโดยสารคันแรกที่ออกจากพนมเปญถึงโฮจิมินห์ตอนเวลา 8.00 น. (ราคา 18 ดอลล่า) รถโดยสาร 23.30 น. เที่ยวสุดท้ายจากเสียมราฐเชื่อมต่อกับรถโดยสารตอนบ่ายไปยังโฮจิมินห์ (12.30 น.) แต่ในทางทฤษฎีคุณสามารถโดยสารรถโดยสารช่วงเช้าไปยังเวียดนามได้เช่นกัน

คล้ายกันกับการเดินทางจากเสียมราฐไปสีหนุวิลล์ คุณสามารถเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารช่วงบ่าย 12.30 น. from Phnom Penh to Ho Chi Minh แทนเพื่อที่จะได้มีเวลาเที่ยวในตัวเมืองอีกสัก 2-3 ชั่วโมง คุณสามารถทิ้งสัมภาระ กระเป๋าเดินทางของคุณไว้ได้ที่สถานีขนส่งของ Giant Ibis และใช้เวลาช่วงเช้าท่องเที่ยวไปในพนมเปญ ข้อมูลเพิ่มเติม Phnom Penh to Ho Chi Minh leg here.

Getting around การเดินทางในละแวกนั้น

ถ้าคุณได้เดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศกัมพูชามาบ้างแล้ว คุณอาจจะสังเกตได้ว่าชาวกัมพูชาไม่ทราบว่าถนนของพวกเขาควรจะกว้างเท่าไหร่ ชาวกัมพูชาชอบที่จะขยายถนนทำให้การเดินทางด้วยเท้าเป็นเรื่องยากมา รถตุ๊กตุ๊ก และ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายหาได้ทุกที่ ด้วยราคาที่ถูกและเป็นวิธีเดินทางไปที่ต่างๆในเมืองได้ง่าย ราคาที่คุณควรจะจ่ายจะอยู่ระหว่าง 1-3 เหรียญสหรัฐฯ และอาจจะถูกกว่าถ้าเลือกใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

การเช่า สกู๊ตเตอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในพนมเปญ เรทราคาประจำวันจะอยู่ราวๆ 5 เหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็น การจราจรเป็นเรื่องวุ่นวายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง คุณควรเช่ารถถ้าคุณเป็นผู้ขับที่มีประสบการณ์แล้ว เราหมายถึงประสบการณ์ในประเทศแถบเอเชีย Asian countries.https://12go.asia/en/travel/bangkok/surat-thani?date=2017-07-15https://12go.asia/en/travel/bangkok/surat-thani?date=2017-07-15

มีรถโดยสารประจำทางในพนมเปญซึ่งราคาตั๋วโดยสารจะต่ำกว่า 20 บาท ต่อทริป เส้นทางที่มีประโยชน์ที่สุดคือเส้นทาง 03 ที่หยุดที่สนามบินนานาชาติ เซ็นทรัลมาร์เก็ตและไนท์มาร์เก็ต เส้นทาง 01 พร้อมกับการเดินนิดหน่อยสามารถนำคุณไปถึง
พระราชวังหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Further afield from Phnom Penh เหนือไปจากพนมเปญ

พนมเปญตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีการเดินทางเชื่อมต่อกับหลายๆเมืองที่สะดวกและง่ายดายรอบๆประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วนั้น กำปอด สีหนุวิลล์ และโฮจิมินห์ สถานที่ที่คุณสามารถเดินทางไปจากหนมเปญก็ยังรวมไปถึงปอยเปต พระตะบอง เกาะกง ประสาทพระวิหาร และ มณฑลคีรี ในกัมพูชา กรุงเทพ หลวงพระบางและปากเซ ลาว

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก จังหวัดเสียมราฐ ถึง พนมเปญ

4.2
1118 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
48%
4
33%
3
11%
2
4%
1
4%
KT
5
รถตู้ วีไอพี, Seila Angkor Express, 16 พ.ย. 2019
On time. No problem finding the office. Good and cautious driver. Drove us before time. 12go asia wrongly shows the bus station in Sieam Reap so be careful.
CH
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 12 พ.ย. 2019
As comfortable as a bus journey gets...spacious seating, power outlets, wifi, free pastries and water. Safe and efficient driving. Stops at a surprisingly tasty and modern restaurant halfway. Would recommend!
LB
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 10 พ.ย. 2019
On time, well-organized, not the newest bus though
MD
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 7 พ.ย. 2019
Comfortable and clean bus. There were no delays in departure and we arrived within the given time. Power point available for phone etc. Water and croissant given. 2 breaks, 30 mins and 10 mins. Noticed that they stop in between to pick up or drop off passengers. Not a big deal. Good service. Recommend to try it.
MB
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 6 พ.ย. 2019
Really smooth, 2 stops and free croissant / water which was very helpful Only thing missing was a toilet on the bus - not having a toilet discourages people to drink water which can lead to dehydration... but we stopped plenty of times so it was ok in the end.
PH
4
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 5 พ.ย. 2019
Great, reliable service - we received our destination 15 minutes earlier than scheduled and so much more comfortable than anything else we've experienced in SE Asia! Only downside was the air conditioning is just the traditional car-type of vents which didn't reach past the first row of passengers so it was a bit hot in the back.
SR
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 3 พ.ย. 2019
Great service. Due to misunderstandings about the starting point (ticket shows office address), the bus driver was grreat and waited us. Everything worked well, staff, stops, wifi and a/c. I can highly recommend this.
PC
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 2 พ.ย. 2019
Nice van. Very good driver but don't accept seat #A1 because it is small, only for a child.
MH
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 27 ต.ค. 2019
Comfortable ride. Good schedule of stops at very suitable places.
AS
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 27 ต.ค. 2019
Bus left on time and was quite comfortable. Stops were regular which is good when the bus has no toilet.
AL
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 26 ต.ค. 2019
Thank you. Very fast, good staff, clean bus. Good price.
RI
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 24 ต.ค. 2019
Nice smooth ride which took an hour less than expected, two stops, they provide a pastry and water
DR
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 22 ต.ค. 2019
Such a lovely journey. Expertly driven. Recommend this transfer.
HN
2
รถบัส Hotel Bus, Virak Buntham Express, 22 ต.ค. 2019
Instructions given mostly in local languages Cover sheet or pillow blanket not clean
AW
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 18 ต.ค. 2019
Bus was great driver and passenger were so kind! Excellent service!
LM
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 15 ต.ค. 2019
Helpful staff, comfortable clean bus, plug sockets available beside seats, wifi available. Rest stops were nice and clean and decent amount of time at them. Arrived in over an hour ahead of schedule. Very impressed
ME
3
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 13 ต.ค. 2019
The bus is nice, we were able to sleep well. Our only complain is the sudden change in bus terminal without notice. We almost did not make it. Please improve on your customer service
MV
4
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 12 ต.ค. 2019
I bought two way tickets from Phnom Penh to Siam Reap. Bravo for the punctuality. The journey took less than 6 hours and I arrived at Siam Reap at 5 am for my 11 pm Bus. The bus is clean and above my expectation. The wifi wasn’t working, but I’m ok with that since I was particularly falling asleep. I took the seat number 2-H (above) and unfortunately the aircon airflow was very strong. I couldn’t switch it off/cover it with something. So I have to sleep with airflow bursting to my face directly and closely. But, overall everything is great. Thank you for making my trip enjoyable.
AF
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 12 ต.ค. 2019
The journey was quicker than expected and the WiFi was good. Seats could have been more comfortable.
TS
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 9 ต.ค. 2019
Really clear, left a few minutes earlier and after 2 stops, for lunch and toilets, we arrived at 14:30 instead of 15:00

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา