50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ) ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

00:05
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
06:05
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
01:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
08:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
7ชั่วโมง
ทันที 
06:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
11:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
07:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
12:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
08:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
13:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
08:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
13:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
09:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
14:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
10:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
15:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
11:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
16:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
12:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
17:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
13:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
18:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
14:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
19:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
15:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
20:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
16:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
21:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
17:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
22:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
5ชั่วโมง
ทันที 
18:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
00:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
19:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
01:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
20:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
02:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
22:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
05:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
7ชั่วโมง
ทันที 
22:30
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
04:30
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
05:00
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:15
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
05:15
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 
23:15
วิรัก บุญธรรม (เสียมเรียบ)
05:15
วิรัก บุญธรรม (พนมเปญ)
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Mey Hong Siem Reap ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

23:00
Mey Hong Siem Reap
05:00
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีขนส่งเสียมเรียบ ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

07:45
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
13:05
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:45
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
14:05
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:45
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
15:05
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:30
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
17:50
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:30
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
19:50
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
22:30
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
03:50
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:00
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
04:20
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:30
สถานีขนส่งเสียมเรียบ
04:50
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

07:30
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
13:30
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
15:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
11:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
17:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
20:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Siem Reap Boarding Pont 3 ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

06:30
Siem Reap Boarding Pont 3
12:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
Siem Reap Boarding Pont 3
13:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:30
Siem Reap Boarding Pont 3
13:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
Siem Reap Boarding Pont 3
14:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
Siem Reap Boarding Pont 3
14:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
Siem Reap Boarding Pont 3
15:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
Siem Reap Boarding Pont 3
15:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Siem Reap Boarding Pont 3
16:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:30
Siem Reap Boarding Pont 3
16:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
11:30
Siem Reap Boarding Pont 3
17:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
12:45
Siem Reap Boarding Pont 3
18:45
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
13:30
Siem Reap Boarding Pont 3
19:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Siem Reap Boarding Pont 3
20:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
15:00
Siem Reap Boarding Pont 3
21:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
Siem Reap Boarding Pont 3
22:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
17:00
Siem Reap Boarding Pont 3
23:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
Siem Reap Boarding Pont 3
00:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Siem Reap Borey ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

07:00
Siem Reap Borey
13:00
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
Siem Reap Borey
14:30
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:00
Siem Reap Borey
16:00
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
12:15
Siem Reap Borey
17:15
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
5ชั่วโมง
ทันที 
13:30
Siem Reap Borey
19:30
Mey Hong Bus Station, พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Siem Reap Bus Terminal ไป พนมเปญ ด้วย รถบัส

05:30
Siem Reap Bus Terminal
12:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
06:30
Siem Reap Bus Terminal
13:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
07:30
Siem Reap Bus Terminal
14:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
08:30
Siem Reap Bus Terminal
15:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
09:30
Siem Reap Bus Terminal
16:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
09:30
Siem Reap Bus Terminal
16:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
10:30
Siem Reap Bus Terminal
17:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
11:00
Siem Reap Bus Terminal
18:00
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
12:30
Siem Reap Bus Terminal
19:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
12:30
Siem Reap Bus Terminal
19:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
13:30
Siem Reap Bus Terminal
20:30
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Siem Reap Bus Terminal
21:00
Psar Thmey, พนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 

จาก Siem Reap Airport ไป พนมเปญ ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
ท่าอากาศยานพนมเปญ
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
ท่าอากาศยานพนมเปญ
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
ท่าอากาศยานพนมเปญ
3ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Siem Reap Airport
เวลา
โรงแรมใดก็ได้ในพนมเปญ
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ (REP) ไป พนมเปญ (PNH) ด้วย เที่ยวบิน

06:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
07:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
08:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
08:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
09:20
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
40นาที
ทันที 
 
09:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
 
#TG2589 #EK370
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 8h 50m
Suvarnabhumi Airport
21:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 8h 50m
Suvarnabhumi Airport
21:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
 
#SQ5001 #SQ5008
10:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 20m
Singapore Airport
18:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
7ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
#K6808 #VN920
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 40m
Ho Chi Minh Airport
16:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VN3818 #VN920
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 40m
Ho Chi Minh Airport
16:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG7087 #TG584
13:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 45m
Suvarnabhumi Airport
19:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
 
#TG7063 #EK370
15:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 35m
Suvarnabhumi Airport
20:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#3K602 #SQ5004
15:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 25m
Singapore Airport
08:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
16ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SQ5025 #SQ5004
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 25m
Singapore Airport
08:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
 
#K6133 #LQ908
17:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 40m
Sihanoukville Airport
20:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VN812 #VN920
18:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 19h 55m
Ho Chi Minh Airport
16:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
22ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN812 #VN3853
18:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 45m
Ho Chi Minh Airport
09:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
15ชั่วโมง
ทันที 
 
#VN812 #K6813
18:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 45m
Ho Chi Minh Airport
09:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ