50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
10:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
11:45
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:45
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

11:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

00:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
02:20
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
00:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
02:25
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:10
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
08:15
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
06:15
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
08:20
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
09:25
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
09:30
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:20
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
10:25
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
10:35
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:35
เมลากาเซ็นทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์
11:40
มาโคห์ทา เมดิคัล เซ็นเตอร์, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที