50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4 ถึง ปูเวร์โตปรินเซซา โดย เรือเฟอร์รี่

2GO
15:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
13:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
15:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
13:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
15:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
13:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
22ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
01:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน 6ชั่วโมง
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
19:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน
ทันที 
2GO
19:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
01:00
ท่าเรือปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน 6ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก (CRK) ถึง ปูเวร์โตปรินเซซา โดย เที่ยวบิน

#PR835 #PR2347
06:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 2h 45m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#PR835 #5J229
06:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 3h 5m
Mactan Cebu Airport
11:35
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
06:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
07:50
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J607 #PR2347
08:20
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 23h 40m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน 2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J607 #PR2347
09:10
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 22h 50m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1วัน 1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:55
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
11:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J265
10:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
11:25
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J265
10:15
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
11:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:20
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
11:50
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J157 #PR2353
12:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 3h
Mactan Cebu Airport
18:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:45
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
15:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J725 #5J261
18:00
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 18h 35m
Iloilo Mandurriao Airport
15:05
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
21ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#5J609 #PR2347
19:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 13h 10m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
15ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#5J609 #5J227
19:30
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 9h 30m
Mactan Cebu Airport
07:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J609 #PR2347
21:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 11h
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J609 #5J227
21:40
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 7h 20m
Mactan Cebu Airport
07:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
10ชั่วโมง
ทันที 
 
#5J609 #5J227
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 5h 35m
Mactan Cebu Airport
08:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J609 #5J225
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 14h 25m
Mactan Cebu Airport
16:50
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
17ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J609 #PR2347
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 8h 15m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#5J609 #5J229
23:35
CRK ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก, ปัมปังกา
Stop 12h 15m
Mactan Cebu Airport
14:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานมะนิลา (MNL) ถึง ปูเวร์โตปรินเซซา โดย เที่ยวบิน

#5J641
04:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
05:45
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J635
04:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
05:50
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
05:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:25
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
05:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
06:55
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J635
05:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:20
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
05:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#PR1845 #PR2347
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 1h 55m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J561 #5J229
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 50m
Mactan Cebu Airport
11:35
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J561 #PR2347
06:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 30m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#5J635
06:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
07:45
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#PR1845 #PR2347
06:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 2h 25m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
06:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J637
07:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:45
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J567 #5J229
07:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 1h 30m
Mactan Cebu Airport
11:35
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
08:55
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J643
10:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
11:35
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J643
11:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
13:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
13:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
13:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
15:05
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
13:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
15:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J639
14:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
16:05
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J647
14:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
16:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#5J639
16:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
18:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
17:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
19:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
19:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J559 #PR2347
18:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 13h 40m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
16ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
19:20
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J645
18:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
20:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J641
19:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
21:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J573 #5J227
21:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 7h 35m
Mactan Cebu Airport
07:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J637
21:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
23:15
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J467 #5J261
22:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 13h 55m
Iloilo Mandurriao Airport
14:45
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
16ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#PR1869 #5J227
22:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 6h 15m
Mactan Cebu Airport
07:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
8ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#PR1869 #PR2347
22:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 9h 55m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J589 #5J225
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 15h
Mactan Cebu Airport
16:50
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
17ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#5J589 #PR2347
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 8h 50m
Mactan Cebu Airport
10:30
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J589 #5J229
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 12h 50m
Mactan Cebu Airport
14:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
15ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#5J589 #5J227
23:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 6h 10m
Mactan Cebu Airport
08:00
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
9ชั่วโมง
ทันที 
 
#5J589 #5J227
23:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 5h 25m
Mactan Cebu Airport
07:40
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
8ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J589 #PR2347
23:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 9h 5m
Mactan Cebu Airport
11:10
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#5J467 #5J261
23:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
Stop 12h 50m
Iloilo Mandurriao Airport
15:05
PPS สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา
15ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก มะนิลา ถึง ปาลาวัน

FF
เรือเฟอร์รี่ Super Value Class, 2GO, 14 ก.ค. 2019
Very good..
2.6
7 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
14%
4
14%
3
29%
2
0%
1
43%

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์

เดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวันอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก มะนิลา ไกลจาก ปาลาวัน แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน เป็นระยะทาง 485 ไมล์ส (779 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 373 ไมล์ส (600 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน ใช้เวลา 27 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย PHP 787 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน ให้บริการ 18 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง มะนิลา และ ปาลาวัน โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก มะนิลา ไป ปาลาวัน มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก มะนิลา ไปยัง ปาลาวัน
    Cebu Pacific, Philippine Airlines, Philippines AirAsia.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก มะนิลา ไป ปาลาวัน เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 518 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก มะนิลา ไป ปาลาวัน ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.