กรุงเทพ ปลายทาง หัวหิน @ รถไฟ, รถตู้ 4 เม.ย. 2017

40 การเดินทาง (THB 180 — 11,000)

จาก ธนบุรี ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

#255
การรถไฟแห่งประเทศไทย
07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
11:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน
#177
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
23:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
฿ 402
× 2 = ฿ 804
16 ที่นั่งว่าง

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง หัวหิน โดย รถตู้

M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
05:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
07:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
05:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
08:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
08:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
06:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
07:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
07:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
10:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
08:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
09:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
11:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
11:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
12:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
13:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
13:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
16:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
14:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
15:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
15:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
18:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
16:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
17:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
18:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
20:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
18:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:29
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:59
หัวหิน
2h 59m
Instant
฿ 180
× 2 = ฿ 360
10 ที่นั่งว่าง

จาก กรุงเทพ ถึง หัวหิน โดย รถแท๊กซี่

Hua Hin Cars
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Hua Hin, หัวหิน
3h
คืนเงิน
฿ 2,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
Instant คืนเงิน
฿ 2,950
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
฿ 11,000
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
฿ 3,220
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
฿ 9,900
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Hua Hin Cars
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Hua Hin, หัวหิน
2h 25m
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
฿ 2,990
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง หัวหิน ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - หัวหิน ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h ด้วยรถไฟ, รถตู้, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 145 กม. ผ่าน 37 สถานี จนถึงสถานีปลายทางหัวหิน โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 6 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - หัวหิน เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, มาลี อนุสาวรีย์ชัย, Hua Hin Cars, Glassflower, เบล ทรานสปอร์ต, มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 180 (US $ 5.23) โดยมาลี อนุสาวรีย์ชัย (ใช้เวลา 2h 59m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 11,000 (US $ 319.58) โดยเบล ทรานสปอร์ต (ใช้เวลา 3h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย