กรุงเทพ ปลายทาง หัวหิน @ รถไฟ, รถบัส, รถตู้ 27 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

#257
การรถไฟแห่งประเทศไทย
08:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
หัวหิน
4h 10m
คืนเงิน
#43
การรถไฟแห่งประเทศไทย
08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:29
หัวหิน
3h 24m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:45
หัวหิน
4h
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:45
หัวหิน
4h
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
หัวหิน
4h
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
หัวหิน
4h
คืนเงิน
#45
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:13
หัวหิน
4h 3m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:10
หัวหิน
4h
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:10
หัวหิน
4h 35m
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:10
หัวหิน
4h 35m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:10
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:10
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#83
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:10
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:55
หัวหิน
4h 20m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:55
หัวหิน
4h 20m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:55
หัวหิน
4h 20m
คืนเงิน
#173
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:55
หัวหิน
4h 20m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#167
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:35
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#85.1
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:29
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:34
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#85
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
หัวหิน
4h 5m
คืนเงิน
#39
การรถไฟแห่งประเทศไทย
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:20
หัวหิน
3h 30m
คืนเงิน
#41
การรถไฟแห่งประเทศไทย
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:20
หัวหิน
3h 30m
คืนเงิน

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง หัวหิน โดย รถบัส

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด
14:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
19:20
Hua Hin Bus Station
5h

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง หัวหิน โดย รถตู้

บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
05:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
09:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
06:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
10:30
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
12:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
14:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
16:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
20:00
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant
บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต
17:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
21:30
Hua Hin 51 Alley
4h
Instant

จาก Ekkamai ถึง หัวหิน โดย รถตู้+รถแท๊กซี่ ตั๋วร่วม

ณ.เณรการเดินรถ
05:00
Ekkamai, กรุงเทพ
09:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
07:00
Ekkamai, กรุงเทพ
11:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
09:00
Ekkamai, กรุงเทพ
13:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
15:00
Ekkamai, กรุงเทพ
19:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
17:00
Ekkamai, กรุงเทพ
21:00
หัวหิน
4h
Instant

จาก Ekkamai ถึง หัวหิน โดย รถตู้

ณ.เณรการเดินรถ
06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
10:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
12:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
14:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
16:00
Ekkamai, กรุงเทพ
20:00
หัวหิน
4h
Instant
ณ.เณรการเดินรถ
18:00
Ekkamai, กรุงเทพ
22:00
หัวหิน
4h
Instant

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง หัวหิน โดย รถตู้

M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
หัวหิน
3h
Instant
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:30
หัวหิน
3h
Instant
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
หัวหิน
3h
Instant
M
มาลี อนุสาวรีย์ชัย
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
หัวหิน
3h
Instant

จาก กรุงเทพ ถึง หัวหิน โดย รถแท๊กซี่

เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เบล ทรานสปอร์ต
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Hua Hin Cars
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
เอ็มซีซี แวน
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Hua Hin Cars
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Hua Hin Cars
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h 30m
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h 30m
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ทีมฮอลิเดย์
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ธนบุรี ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

#255
การรถไฟแห่งประเทศไทย
07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
11:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน
#177
การรถไฟแห่งประเทศไทย
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
23:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง หัวหิน ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - หัวหิน ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 44m ด้วยรถไฟ, รถบัส, รถตู้, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 145 กม. ผ่าน 73 สถานี จนถึงสถานีปลายทางหัวหิน โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 11 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - หัวหิน เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 22:50 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, บริษัท เทพสมบัติ จำกัด, บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต, ณ.เณรการเดินรถ , มาลี อนุสาวรีย์ชัย, เบล ทรานสปอร์ต, Hua Hin Cars, เอ็มซีซี แวน, Glassflower, Magic Balloon Co LTD, ทีมฮอลิเดย์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ด้วยรถตู้ ในราคา ฿ 180 (US $ 5.77) โดยMalee Van (ใช้เวลา 3h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 38,500 (US $ 1,234.77) โดยGlassflower (ใช้เวลา 3h 30m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - หัวหิน ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย