50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:15
หัวหิน
4h 15m
คืนเงิน
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
18:45
หัวหิน
4h
คืนเงิน

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง หัวหิน โดย รถบัส

08:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
13:20
Hua Hin Bus Station
5h
14:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
19:20
Hua Hin Bus Station
5h

จาก ท่ารถหมอชิต ถึง หัวหิน โดย รถตู้

05:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
09:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
06:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
10:30
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
08:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
12:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
10:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
14:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
12:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
16:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
14:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
18:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
16:00
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
20:00
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที
17:30
ท่ารถหมอชิต, กรุงเทพ
21:30
Hua Hin 51 Alley
4h
รับรหัสการจองทันที

จาก Ekkamai ถึง หัวหิน โดย รถตู้+รถแท๊กซี่ ตั๋วร่วม

05:00
Ekkamai, กรุงเทพ
09:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
07:00
Ekkamai, กรุงเทพ
11:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
09:00
Ekkamai, กรุงเทพ
13:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
12:00
Ekkamai, กรุงเทพ
16:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
15:00
Ekkamai, กรุงเทพ
19:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
17:00
Ekkamai, กรุงเทพ
21:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที

จาก Ekkamai ถึง หัวหิน โดย รถตู้

06:00
Ekkamai, กรุงเทพ
10:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
08:00
Ekkamai, กรุงเทพ
12:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
10:00
Ekkamai, กรุงเทพ
14:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
16:00
Ekkamai, กรุงเทพ
20:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที
18:00
Ekkamai, กรุงเทพ
22:00
หัวหิน
4h
รับรหัสการจองทันที

จาก Khaosan Tara Travel ถึง หัวหิน โดย รถบัส

10:30
Khaosan Tara Travel, กรุงเทพ
15:00
Hua Hin Bus Station
4h 30m
16:00
Khaosan Tara Travel, กรุงเทพ
20:30
Hua Hin Bus Station
4h 30m

จาก กรุงเทพ ถึง หัวหิน โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 58m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
2h 20m
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
หัวหิน
3h 30m
รับรหัสการจองทันที คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง หัวหิน โดย รถตู้

06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:00
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที
10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
13:30
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:00
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:00
หัวหิน
3h
รับรหัสการจองทันที

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี ถึง ปราณบุรี โดย รถตู้

06:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
09:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
08:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
11:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
09:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
12:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
10:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
14:14
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
12:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
15:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
14:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
17:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
16:00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
19:44
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที
17:30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี, กรุงเทพ
21:14
ปราณบุรี
3h 44m
รับรหัสการจองทันที

จาก ธนบุรี ถึง หัวหิน โดย รถไฟ

07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
11:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
23:10
หัวหิน
3h 40m
คืนเงิน

การเดินทางไปหัวหินจากกรุงเทพฯ

ระหว่างกรุงเทพฯ และหัวหิน มีระยะทางประมาณ 200 กม. หากต้องการเดินทางไปยังที่นั่น สามารถเดินทางโดยรถบัส, รสตู้, รถแท็กซี่หรือรถไฟ หากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจรที่หนาแน่นบนเส้นทาง รถบัส ส่วนใหญ่ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ และสถานีขนส่งเอกมัย โดยรถบัสมีค่าโดยสารประมาณ 200 - 300 บาท รวมถึงมีบริการขนส่งโดยตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังหัวหิน (ราคา 340 บาท) รถตู้ ราคาเกือบจะใกล้เคียงกับรถบัสขนาดใหญ่แต่สามารถทำเวลาได้เร็วกว่าเล็กน้อย แท็กซี่ เรทเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาท และรองรับการจองแบบหมู่คณะ โดยมีรถตู้รองรับสำหรับกลุ่มผู้โดยสารตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป (3,000 บาท) เมื่อพิจารณาจาก รถไฟ คุณจะอยู่ใกล้กับใจกลางตัวเมืองหัวหิน รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงในกรุงเทพฯ และใช้เวลา 4 ชั่วโมงมายังหัวหิน ด้วยที่นั่งชั้น 2 ราคา 200 บาท คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับตั๋วรถไฟนอน และมีค่าใช้จ่ายน้อยมากสำหรับเบาะนั่งชั้น 3

หัวหินถือเป็นรีสอร์ทอย่างเป็นทางการแห่งแรกๆ ของทะเลไทย หัวหินมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี เชื่อมต่อกับเมืองหลวงด้วยรถไฟ รถบัส และมีรถตู้ที่วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังหัวหินทุกวัน หากคุณกำลังพิจารณาการเดินทางโดยรถบัส โปรดทราบว่าการเดินทางบนท้องถนนจากกรุงเทพฯ ไปหัวหินจะไม่ราบรื่นนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นวันศุกร์ และเช้าวันเสาร์ ผู้คนมักเดินทางออกไปในเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และทุกคนจะมุ่งหน้ากลับบ้านกันในช่วงเย็นวันอาทิตย์ จากหัวหินสู่กรุงเทพฯ ตามลำดับ

หมายเหตุ คุณสามารถไปยังหัวหินจากสนามบินสุวรรณภูมิ (/ th / การเดินทาง / สุวรรณภูมิสนามบิน / หัวหิน) ในกรุงเทพฯ ได้โดยตรง Bell Travel ผู้ประกอบการรถบัส VIP 24 ที่นั่ง ซึ่งเดินทางจากสนามบินไปยังหัวหิน มีรถบัส 7 รอบต่อวัน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง เริ่มจาก 07.30 น. และรถรอบสุดท้ายออกเวลา 19.30 น. รถจะออกจากประตู 8 ในชั้นที่ 1 และใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงที่จะมาถึงยังสถานีขนส่งหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างซอยเพชรเกษม 96 และ 98

จากกรุงเทพไปหัวหิน โดยรถบัส

มีทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถตู้มุ่งหน้าไปหัวหินจากสถานที่แตกต่างกันในกรุงเทพฯ ในทุกวัน รถบัสขนาดใหญ่จำนวนมากออกจากสถานีขนส่งสายใต้ในกรุงเทพสายใต้ใหม่ มีความแน่นอน แต่ใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

วิธีที่ง่าย เร็ว และถูกที่สุด ที่จะไปยังหัวหิน โดยรถตู้ 12go.asia แนะนำ Malee Travel รถตู้ของ Malee Travel**ซึ่งออกจากด้านใต้ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพฯ คุณสามารถเดินทางไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรถไฟฟ้า BTS มุ่งหน้าไปตามถนนพญาไท สถานีรถตู้ของมาลีจะอยู่ทางด้านขวาของคุณ บริเวณด้านหลังป้ายรถเมล์