50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Veronica Residence ถึง กระบี่ โดย รถบัส

18:30
Veronica Residence, กรุงเทพ
13:40
กระบี่
19ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Khao San Songserm ถึง กระบี่ โดย รถบัส

18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
09:00
Krabi Andaman Wave Master
15ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
09:30
Krabi Town Maharaj
15ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Khao San Songserm ถึง กระบี่ โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
10:30
หาดไร่เลย์, กระบี่
16ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Khao San Songserm ถึง อ่าวนาง โดย รถบัส

18:00
Khao San Songserm, กรุงเทพ
10:00
หาดอ่าวนาง
16ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก สายใต้ใหม่ ถึง กระบี่ โดย รถบัส

07:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
19:45
กระบี่
12ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:55
กระบี่
12ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
กระบี่
13ชั่วโมง
18:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:30
กระบี่
13ชั่วโมง
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:30
เหนือคลอง, กระบี่
11ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:25
กระบี่
12ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:30
กระบี่
13ชั่วโมง
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:25
กระบี่
12ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:00
เหนือคลอง, กระบี่
12ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:05
กระบี่
12ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก หัวลำโพง ถึง กระบี่ โดย รถบัส

18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:00
Krabi Town Maharaj
14ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:30
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
15ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:30
Krabi Town Maharaj
14ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:00
Krabi Andaman Wave Master
14ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง กระบี่ โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:30
หาดไร่เลย์, กระบี่
15ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง กระบี่ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:30
หาดไร่เลย์, กระบี่
15ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง อ่าวนาง โดย รถบัส

19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:00
หาดอ่าวนาง
15ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:30
อ่าวนาง
14ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:30
อ่าวนาง
19ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง กระบี่ โดย เที่ยวบิน

06:30
DMK สนามบินดอนเมือง
07:45
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL8150
06:30
DMK สนามบินดอนเมือง
05:05
KBV สนามบินกระบี่
22ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL800
06:45
DMK สนามบินดอนเมือง
07:55
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL802
08:25
DMK สนามบินดอนเมือง
09:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL806
11:15
DMK สนามบินดอนเมือง
12:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL812
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:00
DMK สนามบินดอนเมือง
17:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL814
16:25
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL816
17:35
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
KBV สนามบินกระบี่
22ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL818
23:05
DMK สนามบินดอนเมือง
21:40
KBV สนามบินกระบี่
22ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง กระบี่ โดย เที่ยวบิน

#VZ9344
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:25
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG2243
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ340
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8779
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG241
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2241
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8773
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:45
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5968
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:05
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG251
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8781
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2253
13:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG249
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5972
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2247
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ344
19:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5974
20:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

การเดินทางไปกระบี่

จะเดินทางจากกรุงเทพสู่กระบี่ได้อย่างไร

เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่

กระบี่เป็นจังหวัดชายทะเลทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ของประเทศไทย มีความงดงามที่ไม่เหมือนใครอื่น และเป็นจังหวัดที่มีชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

จังหวัดส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหลายแห่งและสำหรับนักเดินทางที่มีชื่นชอบการปีนผาหิน บริเวณหาดไร่เลย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเอเชีย จังหวัดมีมากกว่า 80 เกาะที่มีชื่อเสียงสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมและการผจญภัยที่พวกเขาเสนอ
 
แนวชายฝั่งอันงดงามที่มีหาดทรายสีขาว ปะการังและพืชพันธุ์เขียวขจี ทำให้กระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงเกาะต่างๆโดยรอบด้วยเรือข้ามฟาก

การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่

สามารถเดินทางจากกรุงเทพสู่กระบี่ได้ทั้งทางรถไฟและรถโดยสาร เพียงแต่จะไม่มีเส้นทางรถไฟที่เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่โดยตรง นั่นหมายความว่าหากต้องการเข้าสู่ตัวเมืองนั้นจำเป็นต้องใช้บริการในส่วนของรถโดยสารต่างๆ เช่น รถบัส รถแท็กซี่ เป็นต้น
หากนักท่องเที่ยวทำการซื้อตั๋วโดยสารร่วม (รถไฟและรถบัส) จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง แต่หากใช้บริการรถบัสจากกรุงเทพโดยตรงจะใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมงเท่านั้น

การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่โดยรถบัส

รถบัสจะให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสถานที่เริ่มต้นเดินทางจะอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) ตั้งอยู่ที่สี่แยกของถนนพุทธมณฑล สาย 1 (Google point https://goo.gl/maps/1UCrES7A7TD2) ให้บริการโดยบริษัทรถบัส Lignite (ลิกไนท์) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง ค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 648 บาท หากเป็นรถประเภท VIP 24 ค่าตั๋วโดยสารจะอยู่ที่ 970 บาท รถโดยสารให้บริการในช่วงเช้าคือเวลา 07.00 น. แต่หากไม่สะดวกใช้บริการในช่วงเช้าก็สามารถใช้บริการในช่วงเย็นได้ ซึ่งให้บริการในเวลา 17.30 น., 19.10 น., 19.20 น., 19.50 น. และ 20.40 น. อีกทั้งบริษัทนี้ยังให้บริการรถโดยสารสู่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกเช่นกัน โดยบริษัทจะตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2

รถบัสจะมีบริการของว่างและผ้าห่มให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งรถบัสจะเป็นรถปรับอากาศ และมีจุดจอดพักสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารหรือซื้อสินค้าต่างๆจากร้านสะดวกซื้อ

รถบัสจากกรุงเทพจะถึงที่หมายในจังหวัดกระบี่คือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดเก่า

การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่โดยรถไฟ

ไม่มีรถไฟสายตรงจากกรุงเทพฯไปกระบี่ แต่สามารถซื้อตั๋วโดยสารร่วมรถไฟไปสุราษฎร์ธานีและรถบัสเชื่อมต่อไปยังกระบี่ได้ รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเดินทางมายังสถานีได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTอย่างง่ายดาย รถไฟที่สะดวกที่สุดคือขบวนรถ # 85 ออกเดินทางเวลา 19.30 น. และเดินทางถึงสุราษฎร์ธานีเวลา 07.10 น. แต่คุณมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย คุณสามารถเลือกห้องนอนชั้นหนึ่งหรือชั้น 2 ซึ่งมีทั้งเครื่องปรับอากาศและมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายสำหรับการเดินทางข้ามคืน ราคาอยู่ที่ 1539 บาท (ชั้น 1) และ 968 บาท (ชั้น 2) ตามลำดับ

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่เมืองพุนพิน และหลังจากถึงสถานีรถไฟแล้วให้ใช้บริการรถบัสเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ต่อไป

การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่โดยสายการบิน

กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในประเทศที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งจำหน่ายในช่วงโปรโมชั่นพิเศษโดยสายการบินใด ๆ ที่ให้บริการเส้นทางดังกล่าว แม้ไม่มีตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจากกรุงเทพไปกระบี่ แต่โดยปกติราคามักจะไม่แพงอย่างที่คิดด้วยราคาเริ่มต้นที่ต่ำเพียง 1,000 บาทต่อเที่ยวต่อคน การเดินทางโดยเครื่องบินช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้มาก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการบินอินโดนีเซียให้บริการเที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติกระบี่จากสนามบินดอนเมือง บริษัทมีเที่ยวบิน 4 เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - กระบี่ต่อวัน: เวลา 6.45 น., 11.50 น., 15.20 น. และ 18.00 น. ราคาตั๋วโดยสารประมาณ 1,025 บาท แต่หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวราคาอาจมีการปรับขึ้นไปถึง 2,000 - 3,000 บาท ตั๋วโดยสารรวมค่าน้ำหนักกระเป๋าที่ไม่เกิน 15 กิโลกรัมแล้ว หากมีน้ำหนักที่มากกว่าที่กำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เคาท์เตอร์ของสายการบิน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานได้โดยใช้รถรับส่งสนามบิน (เส้นทาง A1 และ A2) A1 เริ่มต้นจากสถานีขนส่งหมอชิตและ A2 เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยสามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าอารีย์สะพานควายและสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ราคา 30 บาท) โดยเส้นทาง A1 เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับการจราจรและใช้เวลาตั้งแต่ 60 ถึง 80 นาที ในขณะที่เส้นทาง A2 เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับการจราจรและใช้เวลาตั้งแต่ 40 ถึง 60 นาที

สนามบินนานาชาติกระบี่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ 15 กม. ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามล้านคนต่อปีและกำลังรอการขยายตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ถึงห้าล้านคนต่อปีเร็ว ๆ นี้ มีเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากตามฤดูกาลไปยังสนามบินกระบี่จากยุโรปและจีนแผ่นดินใหญ่และมีเที่ยวบินที่น่าประทับใจระหว่างกระบี่และกรุงเทพฯตลอดจนจุดหมายปลายทางในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งเกาะสมุย

มีรถรับส่งสนามบินปรับอากาศอยู่ระหว่างสนามบินและตัวเมืองกระบี่ (90 บาท) และอ่าวนางและนพรัตน์ธารา (150 บาท) โดยปกติรถรับส่งเหล่านี้จะตรงกับทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาถึง ถ้าไม่ต้องการใช้บริการด้วยเหตุผลบางประการให้ไปหารถสองแถวซึ่งสามารถหาได้ตามถนนสายหลักไปยังสนามบิน มีรถแท็กซี่ (380 บาท)

อ่าวนาง

เดินทางจากตัวเมืองกระบี่เพื่อเข้าสู่อ่าวนาง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านและทิวทัศน์ที่สวยางมราวกับที่เห็นตามโปสการ์ดต่างๆ มีร้านอาหารมากมาย และมีเรือหางยาวบริการสำหรับนักท่องเที่ยว

อ่าวนพรัตน์ธารา

อยู่ห่างจากอ่าวนางประมาณ 3 กิโลเมตร อ่าวนี้สามารถเดินเท้าเปล่าได้หากน้ำลง มีร้านค้ามากมายบริการนักท่องเที่ยว

หาดไร่เลย์

หาดไร่เลย์เป็นสถานที่ที่แน่นอนสำหรับผู้มาเยือนกระบี่ทุกคน ทั้งสองด้านของชายหาด - ตะวันตกและตะวันออก - มีจุดเด่นคือน้ำทะเลใสสะอาดหาดทรายบริสุทธิ์และภูเขาเขียวชอุ่ม

หาดคลองม่วง

ด้านบนของตลาดกระบี่ตั้งอยู่ห่างจากอ่าวนางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่คู่รักหลายๆคู่เดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

หาดทับแขก

ชายหาดที่กว้างใหญ่ สะอาดและเงียบสงบพร้อมทิวทัศน์ของเกาะที่งดงาม เหมาะแก่การรับชมพระอาทิตย์ยามลับตาเป็นอย่างมาก

เดินทางต่อจากจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่จุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับการเดินทางไปเกาะพีพี (บริการเรือข้ามฟาก 2 ถึง 4 ลำต่อวันขึ้นอยู่กับฤดูกาล ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เกาะลันตา (เรือหนึ่งลำต่อวันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และหาดไร่เลย์ (เรือหางยาวให้บริการตลอดทั้งวัน เดินทางประมาณ 45 นาที) นอกจากนี้ยังมีจุดหมายปลายทางเดียวกันจากอ่าวนางซึ่งคุณสามารถใช้บริการเรือเดินทางไปยังภูเก็ต (4 ชั่วโมง) หรือเกาะยาว (45 นาที)

การเดินทางไปรอบๆจังหวัดกระบี่

ตัวเมืองกระบี่มีความสะดวกในการเดินเท้า แต่สำหรับการเดินทางไกล (เช่นวัดถ้ำหรือท่าป้อม) การเดินทางของคุณเองเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดทำให้คุณได้รับอิสรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับแพคเกจทัวร์จากหน่วยงานต่างๆ
 
มอเตอร์ไซด์และสกูตเตอร์ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง มีให้เปิดเช่าตั้งแต่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เช่น Honda Wave หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์แบบใหญ่ เช่น Honda PCX ราคาตั้งแต่ 150 ถึง 300 บาทต่อวันขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกระบี่บางแห่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตรและหากคุณไม่ประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์ คุณอาจต้องการเช่ารถยนต์ ซึ่งมีราคาค่าเช่าประมาณ 1500 - 1800 บาท
 
จักรยาน เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำความคุ้นเคยกับเมือง พบได้ในเกสต์เฮาส์ในกระบี่จำนวนมาก ซึ่งมีราคาค่าเช่าประมาณ 50 บาท - 120 บาท
 
รถสองแถว เดินทางระหว่างเมืองกระบี่สนามบินสถานีขนส่งและชายหาดที่อยู่ใกล้เคียง ราคาขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและตั้งแต่ 50 บาทถึง 100 บาทสำหรับที่นั่งในรถสาธารณะ ถ้าคุณต้องการให้รถบรรทุกทั้งตัวคุณเองเห็นด้วยกับราคาก่อนที่คุณจะลงเรือ

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 26,997 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

15 เม.ย. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
ไม่มีทีวีให้ดู และห้องน้ำยังมีกลิ่นบ้างค่ะ
11 เม.ย. 2019
bus Express, Songserm
★★★★★
Nice bus and they took me in front of my hostel.
7 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★★
No problems
7 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Excellent ????????
5 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Everything was perfect
19 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
I was dreading the journey from Bangkok to krabi but the VIP bus was exceptional! Plenty of room, very comfortable and even included food and drink!
14 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Thanks aside from advertised free checked luggage and some drama entailing all ok
12 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Best bus I ever get to ride. Super comfortable, huge space for yourself and your belongings, AC not to cold, water, fruit juice, snacks.. etc Highly recommend it !
9 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
The bus ended up taking me to Krabi bus station, which was not planned but was easy to get to koh lanta, my second destination for 350 baht. Didn’t realise anything about a stop for food, may have slept through it but was not informed by staff. Multiple unknown stops along the way making the last part of the journey very long. Overall fast enough bus to Krabi, although seats were a bit uncomfortable. Lots of leg space, blankets provided and a roll with water and juice. No plug sockets.
4 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Efficient check in everything on schedule
3 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
The seats were very comfortable and the bus was clean (I didn't check the toiletts). We get a little bottle of water, a pack of kaukau and a pack of bean filled bun and a blanket which doesn't really helped because the air condition was much too cold and has at the beginning too much parfum in it. I know it is often that it is too cold in a bus or an airplane but this was realy colder than everything I knew before and the next day I feel sick. Maybe i should also mention that the driver drived a little bit rough sometimes like it is normal in Thailand and that we arived in time. We made one break for 20 minutes and the lady which drived with us didn't spoke much englisch but it was okay.
3 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
But was 2.5 hours late arriving with a lot of stop offs. If it wasn’t for this I would have rated 4 as the seats were comfy enough and air con very good for an economy bus!
1 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Trip was fine, bus clean and tidy. It would be nice to see the progress of the trip with pit stops. A gps attached to the tv would work.
28 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Short flight from Bangkok to Krabi, but still very uncomfortable. I’m 5’1” and it was tight for me. Very little legroom. No refreshments, but overhead compartments for bags are big and roomy.
27 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Excelente vuelo, buen precio, rapido y sin tanta perdida de tiempo en el aeropuerto.
25 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
everything was ok .. except our lugguage had been available after 25 minutes of waiting time ... two planes came after us and got their luggage before us
23 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Great flight, more leg room than our flight from Australia! Staff are very friendly. The flight ran on time and refreshments can be purchased on board after take off.
21 ก.พ. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Toilet was very dirty, bus was very uncomfortable, we were forced off the bus by rude people half way to buy food from their restaurant, air con was good. Lots of confusion but i did get where i was i was supposed to.
16 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Nice and comfy ride would recommend it to anyone. You have to be more informative to the tourists regarding luggage tagging and other things.apart from that amazing journey. Be at least hour early to the terminal if you are a tourist and it's your first bus journey.
13 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Perfect Wright with Thai Lion
11 ก.พ. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
I had to change 3 times the bus to arrive at Ao Nang. The buses were very poor quality, but I arrived at the time they told me.
6 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Ok
4 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Comfy seats, snack/water and blanket provided.
1 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
It was a good trip: bus clean, good snack, arrived in time. Just a bit to cold because of the AC.
31 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
All was ok.
28 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★☆☆
The TV doesn't work and the individual light also doesn't work...
24 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Transport Co STM
★★★★☆
Very punctual and the bus was good compared to typical Thai transportation. Absolutely a relaxing trip.
20 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Transport Co STM
★★★★★
Really comfy and excellent service. On time at the departure and arrived earlier which allows new to take the earlier connexion! Perfect :)
20 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Very comfortable and very kind hostess
19 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★☆☆
Overall, the trip was fine and the 11hours trip go pretty fast when you take a night bus because the seats offer confort but the smell each time someone was going to the toilet was litterally awful !
19 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Spóźnienie 45 min
18 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Seats were average in comfort. There was no usb charging available. A/c worked well. Water, a snack and blankets were provided. Heard some kind of banging noise in the bus all night. Overall average journey from the point of comfort.
16 ม.ค. 2019
bus Express, Songserm
★★★★☆
This not perfect perfect...This good trip....GOOD FOR PRICE PAYED
16 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Very comfortable & clean with a smooth ride
14 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★☆☆
Almost 1 hour delayed, rest all ok
13 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Booked with 12go, no issues. Airline service and flight was good.
13 ม.ค. 2019
avia Economy, Nok Air
★★★☆☆
The plain left 40 minutes later. I was sitting on the wing, along with 4 other persons. The flight attendants brought lunch to the two wing passengers by my side: without explaining why were the two of them being fed while we weren’t. I thought that was that very rude
10 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
nice and clean bus. got free water, soy milk and cracker. blanket provided. Unfortunately this bus takes the b-roads the last 4-5 hours so it isn't the fastest. But we had no rush so as long as you know it, its fine.
10 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
The trip was okey. The bus is comfortable enough, they give you free water soy milk and a bread, and the dinner included is quite fine.
4 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
10 kg of luggage is not enough.
4 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Economical. Free luggage allowance. Quick trip. Running late and they still made it so we can check baggage.
3 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Really comfortable seats! Good service like food and drinks!
2 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Great service! Snacks, meal and water were provided. A very comfortable overnight trip.
1 ม.ค. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Took the EXPRESS bus to krabi town! Well it was not express direct like stated on the booking form or ticket! Changed bus at 6am and waited an hour outside for second bus. Then had to get off the second buss and wait a furher 30 minutes and then got into a van for the rest of the journey! .
1 ม.ค. 2019
bus Express, Transport Co STM
★★★☆☆
It was an average overnight bus ride. The leg room was smaller than we've experienced on other buses. The only thing that was a bit odd was the gentleman who was passing out all of the snacks and blankets. He seemed quite high strung. He moved really fast, no smiles, and didn't give you a chance to take any of the items from him. They were just put where they went - on the tray table, in your lap. He shook the guy in front of us awake very suddenly and put a blanket in his face. We've traveled throughout Thailand on buses and he was just a bit too much. Morning coffee was a nice touch. Maybe consider having a nut free snack option, too? My husband has an allergy and couldn't eat his.
27 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
The bus needs lot of improvement. Seats broken and old bus. Not too bad but you can improve it.
26 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Good service. Car goes around for a while but yeah still get to Koh Lanta as advertised
26 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Fast and effective
25 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Long journey but the bus was comfortable and I slept almost of time. Water, soda, milk and a snack were served on the road and as always the attendant was really nice.
23 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Bus went broken and we had to wait 2h for a replacement bus
23 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Transport Co STM
★★☆☆☆
Old bus, hard seats and no pillows so impossible to sleep.
23 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
Left and arrived on time. The ride was smooth. Bus clean and well maintained. Blankets provided were clean. Seats recline quite a long way but have an irritating headrest which doesn't stay in position. Plenty of space to stretch out. Would definitely use this service again.
22 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
Comfy seat,air conditioning was okay, it’s good that you provide blacket! I have enjoyed this journey
22 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Comfortable + AC, blankets, water and snacks provided
15 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Worked as expected. Plenty of leg space and blanket and video screen.
8 ธ.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Nice trip, like it
22 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Food was delicious
21 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Everything was ok ✌
18 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Free water and ice tea Also some snacks. Aircondition inside works perfect. Best seats ever
17 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
I am very please with the way I travelled with NOK Air. It’s my fitst flight with thrm. Little delay because of previous flight but very relaxed inboarding en personel. Next time I will travel again with this company.
17 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
No internet, stopped for inclusive food but as none of the staff spoke English we missed out. Lights went out at 9.30pm. and no individual lights worked. Bus stopped just the once for passengers (for the food we missed out on!) but about a dozen other times for the staff without explanation. Otherwise the bus was in food condition and reasonably comfortable.
16 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Totally worth the money!
15 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Good comfort at a low cost, arrived on time after a pleasant trip :)
15 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
Absolutely fine, no problems. Snack a bit odd, small bottle of water & comfortable seats. Not really anything to complain about but nothing to rave about. Good service & gets you where you want safely
10 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
perfect!
10 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
the service are great! specifically the dinner and the girl that help us on the bus.She is very attentive and simpathic
9 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★☆☆
Depart and arrive time was not in time, was late
7 พ.ย. 2018
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Bangkok - Krabi. Everything was fine despite the fact that the bus stank as if the droppings had spread. Also we had 40 minut break at some “restaurant” and its owner was very rude, he kept shouting and did not let us return to the bus! He started to argue with us and he made us to stay outside, despite the fact that the some of passengers have stayed in the bus.
4 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Great comfy reclinable seats. Lights go off as soon as you are out of Bangkok. Would have liked to read a bit but my phone torch was too strong and didn’t want to disturb the other passsangers. They provide you with a snack and various drinks. Toilets aren’t great but do the job. All in all recommend. Easier than the airport protocol. You just need to arrive 30 min before departure. Once in Krabi you have the local open buses to take you to places like Ao Nang for 60 baht (from Bangkok take the bus 511 to the southern terminal for 15 baht only!!)
28 ต.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Friendly service. Safe ride. Provided blankets and water. Comfortable seat.
30 ก.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Everything was great
31 ส.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Air conditioning was really intense so had to ask for blankets. Toilet smell was very strong when the door was opened each time it was used. Journey took 1hr 30minutes more than scheduled. They provided water, soymilk and butter bread.
19 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Impeccable
17 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★☆☆☆
45 minutes too late
15 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
No Problems. Easy. Just in time.
15 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
The trip was great except that there was high pressure at the region of Krabi
30 ก.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Great airport services
11 ก.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Very good ????????
5 ก.ค. 2018
bus Express, Transport Co STM
★★★★☆
just a normal standard bus service from A to B. Nothing to say in cons, nothing in pros
29 มิ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Fast and nice :)
17 มิ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
It was fine. Comfortable enough to sleep a little
16 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
This is what you want. On time. Courteous Staff. Value for money.
6 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Great Experience.
22 พ.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★☆☆
Everything OK, except the plane interior was dirty
15 พ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Great, comfortable seats. Recline quite a bit so sleeping was easy. The air conditioning can be directed away or turned off if you're feeling too cold - wasn't a problem for me. Stopped for 20 mins for a free meal included!
8 พ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Overall, a good trip. You get some bread, soy milk and water at the start. I think we made one stop around midnight but there’s is a bathroom on the bus. The seats are relatively comfortable (I’ve been on worse and been on better), air con worked well and lots of leg room. Bus left and arrived in Krabi on time.
29 เม.ย. 2018
bus VIP 24, Transport Co STM
★★★☆☆
Make sure you leave enough time to get to southern bus terminal - it took us an hour in Bangkok traffic from near Khao San and we were late. When we arrived (in a rush) it was hard to find how to get to the third floor and then find your way through a shopping centre to the ticket offices for check in which are all only marked in Thai. We were glad we had phoned from taxi to say we would be late as although they had told us the bus couldn’t wait, it did and the driver was at the ticket booth when we finally found it. He then led us downstairs to the bus. We were very relieved and grateful for this. The bus itself was not the VIP24 we were expecting after taking the same class from Chiang Mai (best bus EVER) but it was ok. Seats broken but mostly comfortable. Take food as the food in the restaurant we stopped in was disgusting (and we usually eat pretty much anything). Even the Thai people on our table left it. To be fair the food may change daily/weekly but i’d take food just in case. Mostly friendly staff and good drivers. Always felt safe even though we were driving through a bad storm. Would recommend but I think with this company if you pay for just normal VIP you’d get the same bus. We were just grateful to be on the bus after arriving late so were happy with what we got!
28 เม.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★☆
Good and roomy. It would be nice if the foot rest came up higher

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย