50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สะพานท่าเรือเซบู 1 ถึง มะนิลา โดย เรือเฟอร์รี่

2GO
01:30
สะพานท่าเรือเซบู 1
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
สะพานท่าเรือเซบู 1
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
สะพานท่าเรือเซบู 1
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
สะพานท่าเรือเซบู 1
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
สะพานท่าเรือเซบู 1
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
สะพานท่าเรือเซบู 1
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าเรือเซบู 6 ถึง มะนิลา โดย เรือเฟอร์รี่

2GO
01:30
ท่าเรือเซบู 6
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
ท่าเรือเซบู 6
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
ท่าเรือเซบู 6
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
ท่าเรือเซบู 6
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
01:30
ท่าเรือเซบู 6
00:30
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
ท่าเรือเซบู 6
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
ท่าเรือเซบู 6
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
ท่าเรือเซบู 6
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
ท่าเรือเซบู 6
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
11:00
ท่าเรือเซบู 6
10:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
ท่าเรือเซบู 6
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
ท่าเรือเซบู 6
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
ท่าเรือเซบู 6
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
ท่าเรือเซบู 6
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
13:00
ท่าเรือเซบู 6
12:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
ท่าเรือเซบู 6
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
ท่าเรือเซบู 6
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
ท่าเรือเซบู 6
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
ท่าเรือเซบู 6
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 
2GO
23:00
ท่าเรือเซบู 6
22:00
ท่าเรือมะนิลาเหนือ 4
23ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานมัคตานเซบู (CEB) ถึง มะนิลา (MNL) โดย เที่ยวบิน

#5J580
00:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
02:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J580
00:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
02:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J590
01:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
03:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J590
01:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
03:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DG6506
02:45
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
04:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
03:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
04:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
03:40
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
04:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#5J564
05:45
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
07:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J564
05:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
07:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
07:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:10
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
07:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
06:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
07:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J552
06:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
08:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
08:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J552
07:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
07:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J562
08:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:25
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
08:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
09:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#5J562
08:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
10:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J568
09:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
11:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J568
10:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
11:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
12:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J576
10:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
12:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
12:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
13:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J554
12:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
14:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:40
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
13:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:45
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
14:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
14:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#5J566
13:05
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
14:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J566
13:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
14:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:10
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
15:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
15:40
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J554
15:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
17:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J582
15:40
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
17:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:00
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
18:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:15
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
18:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
17:40
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
19:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
19:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#5J570
18:30
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
20:00
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J570
18:35
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
20:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#5J556
19:20
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
20:50
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
19:50
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
21:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:55
CEB ท่าอากาศยานมัคตานเซบู
21:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#Z2768