พนมเปญ ปลายทาง บัตดัมบาง @ รถบัส 23 พ.ย. 2017

จาก Phnom Penh Virak Buntham olympic ถึง บัตดัมบาง โดย รถบัส

Viraj Buntham
04:00
Phnom Penh Virak Buntham olympic
09:00
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
06:30
Phnom Penh Virak Buntham olympic
11:30
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
07:00
Phnom Penh Virak Buntham olympic
12:00
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
08:00
Phnom Penh Virak Buntham olympic
13:00
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
09:00
Phnom Penh Virak Buntham olympic
14:00
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
13:30
Phnom Penh Virak Buntham olympic
18:30
Battambang Virakbuntham
5h
Viraj Buntham
16:30
Phnom Penh Virak Buntham olympic
21:30
Battambang Virakbuntham
5h

จาก Phnom Penh Thero Express ถึง บัตดัมบาง โดย รถบัส

05:00
Phnom Penh Thero Express
10:00
Battambang Thero Express
5h
07:00
Phnom Penh Thero Express
12:00
Battambang Thero Express
5h
08:00
Phnom Penh Thero Express
13:00
Battambang Thero Express
5h
14:30
Phnom Penh Thero Express
19:30
Battambang Thero Express
5h
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ