รัฐปีนัง ไป กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ, รถแท๊กซี่, รถบัส, เที่ยวบิน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Penang New Asia Travel ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

01:00
Penang New Asia Travel
06:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
06:30
Penang New Asia Travel
11:30
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
09:00
Penang New Asia Travel
14:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
10:30
Penang New Asia Travel
15:30
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
12:00
Penang New Asia Travel
17:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
14:00
Penang New Asia Travel
19:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
16:00
Penang New Asia Travel
21:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
19:00
Penang New Asia Travel
00:00
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที
23:45
Penang New Asia Travel
04:45
TBS Kuala Lumpur
5h
รับรหัสการจองทันที

จาก บัตเตอร์เวอร์ธ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9101
KTM
04:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
08:50
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
รับรหัสการจองทันที
#9103
KTM
06:10
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
10:27
Kuala Lumpur Sentral
4h 17m
รับรหัสการจองทันที
#9321
KTM
07:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
11:53
Kuala Lumpur Sentral
4h 23m
รับรหัสการจองทันที
#9421
KTM
08:41
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
13:07
Kuala Lumpur Sentral
4h 26m
รับรหัสการจองทันที
#9121
KTM
15:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
19:52
Kuala Lumpur Sentral
4h 22m
รับรหัสการจองทันที
#9105
KTM
18:00
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
22:05
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
รับรหัสการจองทันที
#9107
KTM
20:00
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
00:15
Kuala Lumpur Sentral
4h 15m
รับรหัสการจองทันที

จาก Sungai Nibong, Penang ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:30
Sungai Nibong, Penang
05:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
01:00
Sungai Nibong, Penang
06:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
07:00
Sungai Nibong, Penang
12:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:00
Sungai Nibong, Penang
13:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:00
Sungai Nibong, Penang
13:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:00
Sungai Nibong, Penang
13:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
10:00
Sungai Nibong, Penang
15:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
Sungai Nibong, Penang
14:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
10:00
Sungai Nibong, Penang
15:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:00
Sungai Nibong, Penang
14:50
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
10:30
Sungai Nibong, Penang
15:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
10:30
Sungai Nibong, Penang
15:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
14:00
Sungai Nibong, Penang
19:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
14:00
Sungai Nibong, Penang
18:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
14:00
Sungai Nibong, Penang
18:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
14:00
Sungai Nibong, Penang
19:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:00
Sungai Nibong, Penang
22:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:00
Sungai Nibong, Penang
22:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:20
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
21:30
Sungai Nibong, Penang
02:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
21:30
Sungai Nibong, Penang
02:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Sungai Nibong, Penang
02:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Sungai Nibong, Penang
02:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Sungai Nibong, Penang
03:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
22:00
Sungai Nibong, Penang
03:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
23:00
Sungai Nibong, Penang
04:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
23:00
Sungai Nibong, Penang
04:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
23:59
Sungai Nibong, Penang
05:04
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
รับรหัสการจองทันที
23:59
Sungai Nibong, Penang
04:54
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
23:59
Sungai Nibong, Penang
04:39
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
รับรหัสการจองทันที

จาก Prangin Mall, Penang ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

08:00
Prangin Mall, Penang
13:10
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
08:00
Prangin Mall, Penang
12:50
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
08:00
Prangin Mall, Penang
13:00
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
09:30
Prangin Mall, Penang
14:25
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
09:30
Prangin Mall, Penang
14:40
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
09:30
Prangin Mall, Penang
14:30
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
13:30
Prangin Mall, Penang
18:30
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
13:30
Prangin Mall, Penang
18:40
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
13:30
Prangin Mall, Penang
18:20
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
15:00
Prangin Mall, Penang
19:50
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที
15:00
Prangin Mall, Penang
20:00
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
15:00
Prangin Mall, Penang
20:10
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
17:00
Prangin Mall, Penang
22:00
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
17:00
Prangin Mall, Penang
22:10
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
17:00
Prangin Mall, Penang
21:55
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
รับรหัสการจองทันที
23:30
Prangin Mall, Penang
04:40
TBS Kuala Lumpur
5h 10m
รับรหัสการจองทันที
23:30
Prangin Mall, Penang
04:30
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
5h
รับรหัสการจองทันที
23:30
Prangin Mall, Penang
04:20
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
รับรหัสการจองทันที

จาก Penang any hotel ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
Penang any hotel
เวลา
Kuala Lumpur any hotel
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Penang any hotel
เวลา
Kuala Lumpur any hotel
5h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Penang Airport ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย เที่ยวบิน

06:00
PEN Penang Airport
07:00
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6123
06:15
PEN Penang Airport
07:20
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#OD2105
06:25
PEN Penang Airport
07:30
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6111
07:10
PEN Penang Airport
08:10
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
09:55
PEN Penang Airport
10:55
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6113
11:20
PEN Penang Airport
12:25
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6141
12:25
PEN Penang Airport
13:30
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6115
13:10
PEN Penang Airport
14:10
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6125
14:05
PEN Penang Airport
15:10
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#OD2107
15:50
PEN Penang Airport
16:50
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6139
16:25
PEN Penang Airport
17:30
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6127
16:40
PEN Penang Airport
17:45
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6117
17:15
PEN Penang Airport
18:20
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
18:05
PEN Penang Airport
19:10
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6131
18:10
PEN Penang Airport
19:15
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6119
19:20
PEN Penang Airport
20:25
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
20:55
PEN Penang Airport
22:00
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6129
21:15
PEN Penang Airport
22:20
KUL Kuala Lumpur Airport
1h 5m
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6137
22:00
PEN Penang Airport
23:00
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 
#AK6133
23:25
PEN Penang Airport
00:25
KUL Kuala Lumpur Airport
1h
รับรหัสการจองทันที
 

จาก