รัฐปีนัง ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 28 ต.ค. 2017

จาก Komtar New Asia Travel ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

New Asian Travel
01:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
06:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
06:30
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
11:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
09:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
14:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
10:30
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
15:30
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
12:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
17:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
14:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
19:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
16:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
21:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
19:00
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
00:00
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant
New Asian Travel
23:45
Komtar New Asia Travel, รัฐปีนัง
04:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h
Instant

จาก บัตเตอร์เวอร์ธ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9201
KTM
04:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
08:50
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
Instant
#9211
KTM
06:10
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
10:30
Kuala Lumpur Sentral
4h 20m
Instant
#9113
KTM
07:33
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
11:53
Kuala Lumpur Sentral
4h 20m
Instant
#9203
KTM
13:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
17:35
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
Instant
#9215
KTM
16:05
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
20:25
Kuala Lumpur Sentral
4h 20m
Instant

จาก Penang International Airport ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย เที่ยวบิน

06:10
Penang International Airport
07:10
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6123
AirAsia
06:35
Penang International Airport
07:40
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
07:30
Penang International Airport
08:30
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6111
AirAsia
08:25
Penang International Airport
09:25
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
10:00
Penang International Airport
11:00
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6113
AirAsia
11:25
Penang International Airport
12:25
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6115
AirAsia
13:10
Penang International Airport
14:10
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6125
AirAsia
14:15
Penang International Airport
15:15
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6127
AirAsia
16:35
Penang International Airport
17:35
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6117
AirAsia
17:15
Penang International Airport
18:20
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK9115
AirAsia
17:40
Penang International Airport
18:40
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
17:50
Penang International Airport
18:55
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK6131
AirAsia
18:15
Penang International Airport
19:20
Kuala Lumpur Airport
1h 5m
Instant
#AK6119
AirAsia
19:25
Penang International Airport
20:25
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
20:55
Penang International Airport
21:50
Kuala Lumpur Airport
55m
Instant
#AK6129
AirAsia
21:05
Penang International Airport
22:05
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6137
AirAsia
21:45
Penang International Airport
22:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6133
AirAsia
22:05
Penang International Airport
23:05
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant
#AK6121
AirAsia
23:45
Penang International Airport
00:45
Kuala Lumpur Airport
1h
Instant

จาก Penang International Airport ถึง รัฐสลังงอร์ โดย เที่ยวบิน

08:05
Penang International Airport
09:05
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
09:40
Penang International Airport
10:40
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
12:25
Penang International Airport
13:25
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
13:05
Penang International Airport
14:05
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
17:05
Penang International Airport
18:05
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
20:50
Penang International Airport
21:50
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant
21:50
Penang International Airport
22:50
Sultan Abdul Aziz Shah, รัฐสลังงอร์
1h
Instant

จาก Butterworth ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:30
Butterworth, รัฐปีนัง
05:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
00:30
Butterworth, รัฐปีนัง
05:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
00:40
Butterworth, รัฐปีนัง
05:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
00:40
Butterworth, รัฐปีนัง
05:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
00:40
Butterworth, รัฐปีนัง
05:35
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
00:40
Butterworth, รัฐปีนัง
05:35
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
00:40
Butterworth, รัฐปีนัง
05:45
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
07:30
Butterworth, รัฐปีนัง
12:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:00
Butterworth, รัฐปีนัง
13:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:00
Butterworth, รัฐปีนัง
13:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:00
Butterworth, รัฐปีนัง
13:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:30
Butterworth, รัฐปีนัง
13:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:30
Butterworth, รัฐปีนัง
13:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
08:30
Butterworth, รัฐปีนัง
13:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:00
Butterworth, รัฐปีนัง
14:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:00
Butterworth, รัฐปีนัง
14:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:00
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
09:00
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:10
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:10
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
09:15
Butterworth, รัฐปีนัง
14:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:45
Butterworth, รัฐปีนัง
14:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
09:45
Butterworth, รัฐปีนัง
14:50
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:00
Butterworth, รัฐปีนัง
15:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:00
Butterworth, รัฐปีนัง
15:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:30
Butterworth, รัฐปีนัง
15:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:30
Butterworth, รัฐปีนัง
15:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:30
Butterworth, รัฐปีนัง
15:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:30
Butterworth, รัฐปีนัง
15:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
10:30
Butterworth, รัฐปีนัง
15:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
11:00
Butterworth, รัฐปีนัง
16:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
11:00
Butterworth, รัฐปีนัง
16:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
11:00
Butterworth, รัฐปีนัง
16:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
11:30
Butterworth, รัฐปีนัง
16:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
11:30
Butterworth, รัฐปีนัง
16:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
17:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
17:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
17:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
17:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
12:15
Butterworth, รัฐปีนัง
17:20
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
13:30
Butterworth, รัฐปีนัง
18:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
13:30
Butterworth, รัฐปีนัง
18:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
14:00
Butterworth, รัฐปีนัง
19:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
14:00
Butterworth, รัฐปีนัง
19:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
14:00
Butterworth, รัฐปีนัง
19:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
14:30
Butterworth, รัฐปีนัง
19:50
KLIA, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
14:30
Butterworth, รัฐปีนัง
19:50
KLIA2, กัวลาลัมเปอร์
5h 20m
Instant
15:00
Butterworth, รัฐปีนัง
20:05
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
15:30
Butterworth, รัฐปีนัง
20:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
15:30
Butterworth, รัฐปีนัง
20:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
15:30
Butterworth, รัฐปีนัง
20:35
Terminal Bersepadu Selatan, กัวลาลัมเปอร์
5h 5m
Instant
15:30
Butterworth, รัฐปีนัง
20:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m