50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ปีนังนิวเอเชียทราเวล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

01:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
05:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
01:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
06:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
12:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
14:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
12:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
17:15
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
14:15
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
19:00
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:15
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
19:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
15:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
20:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
15:30
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
20:15
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
22:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 
20:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
00:45
KL Sentral New Asian Travel, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
20:00
ปีนังนิวเอเชียทราเวล
01:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่ารถซันไกไนบอง ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

07:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:50
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
12:50
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:20
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:50
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:20
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
13:50
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
16:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
14:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
10:45
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
15:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
16:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
17:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
19:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:20
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:20
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
20:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
23:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
23:50
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
23:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
22:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
23:30
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:30
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:00
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
02:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
00:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
03:50
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
03:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
03:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
03:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
05:50
TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
05:50
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
04:29
สถานีรถไฟเก่า KTM, กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
04:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถซันไกไนบอง, รัฐปีนัง
04:29
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก บูกิตเมอร์ตายัน ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:30
บูกิตเมอร์ตายัน, รัฐปีนัง
05:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) ถึง กัวลาลัมเปอร์ (KUL) โดย เที่ยวบิน

05:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
06:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง
 
06:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
06:55
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
55นาที
 
#OD2105
06:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง