รัฐปีนัง ปลายทาง กัวลาลัมเปอร์ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 24 มี.ค. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก บัตเตอร์เวอร์ธ ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถไฟ

#9101
KTM
04:45
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
08:50
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
Instant
#9103
KTM
06:10
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
10:27
Kuala Lumpur Sentral
4h 17m
Instant
#9321
KTM
07:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
11:53
Kuala Lumpur Sentral
4h 23m
Instant
#9421
KTM
08:41
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
13:07
Kuala Lumpur Sentral
4h 26m
Instant
#9121
KTM
15:30
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
19:52
Kuala Lumpur Sentral
4h 22m
Instant
#9105
KTM
18:00
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
22:05
Kuala Lumpur Sentral
4h 5m
Instant
#9107
KTM
20:00
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
00:15
Kuala Lumpur Sentral
4h 15m
Instant

จาก Penang New Asia Travel ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

New Asian Travel
01:00
Penang New Asia Travel
06:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
06:30
Penang New Asia Travel
11:30
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
09:00
Penang New Asia Travel
14:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
10:30
Penang New Asia Travel
15:30
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
12:00
Penang New Asia Travel
17:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
14:00
Penang New Asia Travel
19:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
16:00
Penang New Asia Travel
21:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
19:00
Penang New Asia Travel
00:00
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant
New Asian Travel
23:45
Penang New Asia Travel
04:45
TBS Kuala Lumpur
5h
Instant

จาก Sungai Nibong, Penang ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:30
Sungai Nibong, Penang
05:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
00:30
Sungai Nibong, Penang
05:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
00:30
Sungai Nibong, Penang
05:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
00:30
Sungai Nibong, Penang
05:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
01:00
Sungai Nibong, Penang
06:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
01:00
Sungai Nibong, Penang
06:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
01:00
Sungai Nibong, Penang
05:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
01:00
Sungai Nibong, Penang
05:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
07:00
Sungai Nibong, Penang
12:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
07:00
Sungai Nibong, Penang
12:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
07:00
Sungai Nibong, Penang
11:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
07:00
Sungai Nibong, Penang
11:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
07:15
Sungai Nibong, Penang
11:55
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
07:15
Sungai Nibong, Penang
12:20
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
07:15
Sungai Nibong, Penang
12:10
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
07:15
Sungai Nibong, Penang
12:20
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:00
Sungai Nibong, Penang
13:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:00
Sungai Nibong, Penang
12:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
08:00
Sungai Nibong, Penang
13:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:00
Sungai Nibong, Penang
12:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
08:30
Sungai Nibong, Penang
13:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
09:00
Sungai Nibong, Penang
14:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
09:00
Sungai Nibong, Penang
14:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
09:00
Sungai Nibong, Penang
13:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
09:00
Sungai Nibong, Penang
13:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
09:30
Sungai Nibong, Penang
14:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
09:30
Sungai Nibong, Penang
14:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
09:30
Sungai Nibong, Penang
14:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
09:30
Sungai Nibong, Penang
14:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
10:00
Sungai Nibong, Penang
14:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
10:00
Sungai Nibong, Penang
14:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
10:00
Sungai Nibong, Penang
15:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:00
Sungai Nibong, Penang
15:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:00
Sungai Nibong, Penang
14:50
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
10:30
Sungai Nibong, Penang
15:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:30
Sungai Nibong, Penang
15:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:45
Sungai Nibong, Penang
15:50
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:45
Sungai Nibong, Penang
15:40
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
10:45
Sungai Nibong, Penang
15:50
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
10:45
Sungai Nibong, Penang
15:25
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
11:00
Sungai Nibong, Penang
15:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
11:00
Sungai Nibong, Penang
16:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
11:00
Sungai Nibong, Penang
16:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
11:00
Sungai Nibong, Penang
15:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
11:30
Sungai Nibong, Penang
16:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
12:00
Sungai Nibong, Penang
16:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
12:00
Sungai Nibong, Penang
17:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
12:00
Sungai Nibong, Penang
17:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
12:00
Sungai Nibong, Penang
16:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
12:30
Sungai Nibong, Penang
17:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
12:30
Sungai Nibong, Penang
17:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
12:30
Sungai Nibong, Penang
17:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
12:30
Sungai Nibong, Penang
17:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
13:30
Sungai Nibong, Penang
18:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
13:30
Sungai Nibong, Penang
18:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
13:30
Sungai Nibong, Penang
18:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
13:30
Sungai Nibong, Penang
18:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
14:00
Sungai Nibong, Penang
18:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
14:00
Sungai Nibong, Penang
18:40
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
14:00
Sungai Nibong, Penang
19:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
14:00
Sungai Nibong, Penang
19:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
14:45
Sungai Nibong, Penang
19:40
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
14:45
Sungai Nibong, Penang
19:25
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
14:45
Sungai Nibong, Penang
19:50
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
14:45
Sungai Nibong, Penang
19:50
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
15:30
Sungai Nibong, Penang
20:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
16:30
Sungai Nibong, Penang
21:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
16:30
Sungai Nibong, Penang
21:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
16:30
Sungai Nibong, Penang
21:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
16:30
Sungai Nibong, Penang
21:10
Hentian Duta, กัวลาลัมเปอร์
4h 40m
Instant
17:00
Sungai Nibong, Penang
21:55
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
17:00
Sungai Nibong, Penang
22:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
17:00
Sungai Nibong, Penang
22:05
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant
17:00
Sungai Nibong, Penang
21:50
One Utama, กัวลาลัมเปอร์
4h 50m
Instant
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:25
KL Sentral, กัวลาลัมเปอร์
4h 55m
Instant
17:30
Sungai Nibong, Penang
22:35
TBS Kuala Lumpur
5h 5m
Instant