50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง อัคระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:00
นิวเดลี
05:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
05:15
นิวเดลี
08:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:15
นิวเดลี
08:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:15
นิวเดลี
08:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:15
นิวเดลี
08:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:00
นิวเดลี
07:57
อัคระ คันทท์
1ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
06:00
นิวเดลี
07:57
อัคระ คันทท์
1ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
06:45
นิวเดลี
09:32
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
06:45
นิวเดลี
09:32
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
07:10
นิวเดลี
11:50
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:10
นิวเดลี
12:47
ป้อมอัครา
5ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
07:10
นิวเดลี
11:50
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:10
นิวเดลี
12:47
ป้อมอัครา
5ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
08:10
นิวเดลี
11:15
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:10
นิวเดลี
11:15
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:10
นิวเดลี
11:15
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:15
นิวเดลี
13:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:15
นิวเดลี
13:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:15
นิวเดลี
13:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
11:10
นิวเดลี
13:40
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:10
นิวเดลี
13:40
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:10
นิวเดลี
13:40
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:25
นิวเดลี
13:55
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:25
นิวเดลี
13:55
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:25
นิวเดลี
13:55
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลี
16:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลี
16:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:20
นิวเดลี
16:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:30
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:30
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:30
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
18:02
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
17:00
นิวเดลี
20:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:25
นิวเดลี
20:03
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
17:25
นิวเดลี
20:03
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
17:25
นิวเดลี
20:03
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
17:25
นิวเดลี
20:03
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
22:10
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
22:10
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
22:10
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
22:10
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
18:40
นิวเดลี
21:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:40
นิวเดลี
21:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:40
นิวเดลี
21:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:40
นิวเดลี
21:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:05
นิวเดลี
22:35
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
นิวเดลี
22:35
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:05
นิวเดลี
22:35
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:15
นิวเดลี
22:20
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:15
นิวเดลี
22:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:15
นิวเดลี
22:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:15
นิวเดลี
22:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:15
นิวเดลี
22:30
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:45
นิวเดลี
00:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:45
นิวเดลี
00:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:45
นิวเดลี
00:30
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:15
นิวเดลี
23:43
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
21:15
นิวเดลี
23:43
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
21:15
นิวเดลี
23:43
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
21:15
นิวเดลี
23:43
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
22:30
นิวเดลี
01:00
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:30
นิวเดลี
01:00
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:30
นิวเดลี
01:00
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:30
นิวเดลี
01:00
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:35
นิวเดลี
02:25
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:35
นิวเดลี
02:25
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:35
นิวเดลี
02:25
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:45
นิวเดลี
02:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:45
นิวเดลี
02:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:45
นิวเดลี
02:10
อัคระ คันทท์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน