50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่ารถเมลากา เซนทรัล ถึง กัวลาลัมเปอร์ โดย รถบัส

00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
03:15
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
03:15
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
03:15
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
02:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
00:15
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
02:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
06:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
05:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
06:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
05:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
06:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
05:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
06:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
05:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
06:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
07:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
10:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
12:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
17:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
14:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
16:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
19:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
19:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
19:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
18:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
20:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์