50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าจอดเรือเฟอรี่ปีนัง ไป ลังกาวี ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:30
ท่าจอดเรือเฟอรี่ปีนัง
11:31
กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี
3ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
14:00
ท่าจอดเรือเฟอรี่ปีนัง
17:01
กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี
3ชั่วโมง 1นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (PEN) ไป ลังกาวี (LGK) ด้วย เที่ยวบิน

#OD2105
06:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD2105
06:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#MH1137 #MH1432
06:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 1h 30m
Kuala Lumpur Airport
10:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#OD1171
06:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
07:30
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#MH1137 #MH1436
06:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 5h 55m
Kuala Lumpur Airport
14:35
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
8ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1151
07:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
08:50
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#MH5373 #MH5360
08:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 3h 55m
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#OD1153
08:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1181
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1151
08:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6241
09:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
09:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#OD1165
09:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6241
09:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#OD1151
09:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD2101
09:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD2101
09:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6241
09:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
10:30
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#MH5377 #MH5360
10:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 2h
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD2101
10:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
11:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#OD1163
11:10
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6246
11:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6246
12:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
12:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#OD1165
12:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#FY2452
12:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#MH1145 #MH1446
12:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 1h 30m
Kuala Lumpur Airport
16:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AK6241
13:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
13:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#AK6248
14:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
15:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6241
15:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6246
15:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#MH1149 #MH1432
15:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 16h 40m
Kuala Lumpur Airport
10:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AK6248
15:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
16:30
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6242
16:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
17:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#AK6242
17:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
18:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#AK6246
17:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
18:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#AK6241
17:40
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
18:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6246
18:00
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
18:35
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
35นาที
ทันที 
 
#AK6246
19:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:30
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#AK6241
20:05
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
20:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
40นาที
ทันที 
 
#MH5397 #MH5360
20:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 15h 30m
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR478
20:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 20h 40m
Singapore Airport
20:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
23ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR476
20:45
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 17h 35m
Singapore Airport
17:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
20ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR476
20:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 17h 25m
Singapore Airport
17:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
20ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR474
20:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 10h 20m
Singapore Airport
10:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MH5399 #FY1578
21:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 14h 40m
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
16ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#FY1445 #FY1578
21:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 14h 40m
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
16ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MH5399 #MH5360
21:20
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 14h 40m
Sultan Abdul Aziz Shah
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
16ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR474
21:25
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9h 45m
Singapore Airport
10:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#FY1445 #FY1578
21:50
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 13h 40m
Sultan Abdul Aziz Shah
13:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#3K678 #TR478
21:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 18h 40m
Singapore Airport
19:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
21ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#3K678 #TR474
21:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 9h 20m
Singapore Airport
10:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#3K678 #TR476
21:55
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 13h 5m
Singapore Airport
13:50
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR474
22:30
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 8h 45m
Singapore Airport
10:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MI355 #TR476
22:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 12h 30m
Singapore Airport
13:50
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SQ5355 #TR478
22:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 18h 5m
Singapore Airport
19:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
20ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SQ5355 #TR476
22:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 12h 30m
Singapore Airport
13:50
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SQ5355 #TR474
22:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 8h 45m
Singapore Airport
10:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TR429 #TR476
22:35
PEN ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
Stop 15h 50m
Singapore Airport
17:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
18ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ปีนัง ถึง ลังกาวี

JF
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 16 ก.พ. 2020
Short flight, nice staff and one flight agent have a sexy voice maybe for the Valentine day
IA
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 10 ก.พ. 2020
The ac was too fast there was no staff in the ferry to talk to and the way they’ve Threw the baggage was absurd. I flew back to pennag. I didn’t want to catch the ferry again
AN
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 31 ม.ค. 2020
Once we got our ticket, things went smoothly. They loaded us over a 30 minute period. People directing the loading were nice and helpful. The layout surprised us but once we got over the surprise, seating was OK, like tight economy class on an airplane. We were at the back with no windows. The boat did speed along at a good clip. We would take the boat again.
CE
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 30 ม.ค. 2020
An easy journey to and from Penang and Langkawi.
BA
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 29 ม.ค. 2020
No help for disabled passengers on disembarking at Langkawi Also. Steps to seat
KO
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 26 ม.ค. 2020
I haven't been to ferry that forces people to sit on their seats. Window view was blurry. The duration delayed 30 minutes.
DP
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 17 ม.ค. 2020
Was quick boarding and a fast trip would recommend
MY
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 8 ม.ค. 2020
Good
PH
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 6 ม.ค. 2020
There is not a whole lot of (good) information at the terminal regarding where to get tickets, where to enter, etc. I think the booking/boarding process can be improved. The ferry trip was fine. It was raining and kind of choppy. For the price and considering the limited options...I really can't complain, it was an acceptable experience
MS
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 20 ธ.ค. 2019
Comfortable, easy ride. Ferry looks like it’s done a few trips but was fine. Make sure you go to the same port as the cruise ships at Swettenham pier.
KY
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 14 ธ.ค. 2019
It was super shaky, that close to vomit.....????
AB
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 28 พ.ย. 2019
Price of the tickets was 140 RM, we got charged 8€ extra for what?
JL
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 26 พ.ย. 2019
It wasn't clear which ferry terminal we should travel from.
PS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Firefly, 16 พ.ย. 2019
Check in was friendly and efficient. Flight was on time and comfortable and the price was very reasonable.
TJ
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 9 พ.ย. 2019
Best boat trip I’ve had. Went super quick! Smooth crossing. Super quick check-in. Highly recommend.
HL
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 13 ต.ค. 2019
Over all the experience was okay, boat was quick getting to langkawi. Although you couldn’t really get up and walk around and you can’t see out of the windows which sucked. It’s more the boarding procedure/knowing where to be and when that was the issue. We were just issued random tickets with no other information on an email. There is no previous information given on what the address is of the jetty that the ferry is leaving from. We went to 3 different jetty’s before finding the one we needed and were only helped by police officers we asked, there were literally no other staff around. For the record it’s the Bali berlepas departure hall and it’s the large pink building on the bend. Across from the clock tower there is a large gate, they open this 90 minutes before departure and you just go through a series of waiting areas until you are told to get on the boat. Take snacks because there isn’t any!
UR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 8 ก.ย. 2019
Very efficient and helpful staff.
CF
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 26 ส.ค. 2019
The ferry was taking off 1hour later then planned. We waited 2,5 hours in the hall with 100 other people. We had seats in the first row, which is not good. The tides were high and it was super scary to see the waves crashing next to you after a super high tide. Our seat was under an escape route, so water was coming in. We didn't see anyone from the stuff inside to ask, if this is normal. If you get sick easily, never take this ride. At least vomit bags are provided and needed! That's the second star.
TB
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 25 ส.ค. 2019
Was told to arrive 90 minutes before departure, which is ridiculous seeing it was an 8.30 am departure, I emailed them and they said, ok at least 45 before, the boat is far from super fast, the a/c was freezing, I ended up with a head cold for the rest of my holiday, the safety announcement was so loud you had to put your hands over your ears, nothing to do for the 2.45 min trip which took 3.15 minutes and seas were calm, catch a plane people, if you have to travel on the ferry take a book or something, no tv working .
NA
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 22 ส.ค. 2019
Arriving 90 minutes before departure is unnecessary, it only takes a moment to check in and then there is so much waiting around in a terminal with nothing to do. When on the ferry, the front section was so hot, no air con, so it was making passengers very uncomfortable. We moved to the back where there were empty seats and air con which was much better, even though the air con was extremely cold. I gave 3 stars because the price was good and the ferry arrived 1 hour ahead of schedule.
YI
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 20 ส.ค. 2019
Staff and service is Excellent.on Time Departure.smooth sailing and Facilities on Board Good. Worth for value and Excellent view
GK
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 20 ส.ค. 2019
Journey went smooth and we arrived on time. Nice tidy ship.
GL
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 10 ส.ค. 2019
Having travelled on ferries in HK, the Philippines, Seattle, Venice, Rio de Janero, Bangkok, India, Thailand down country, NYC, Copenhagen, Stockholm, Vancouver, Portland and some other places I've probably forgotten and, additionally been an officer in the navy, it is not fair for me to pass judgement on yesterday's trip from Penang to Langkawi, as I can't be unbias in my appraisal because in all the previous mentioned trips, I was able to look out and walkaround and not cooped up in a too small seat with no leg room in the lower forward area with the windows blocked out with something like white paint. Nevertheless, I made it thru with conversations with fellow travelers. It would be nice for the snack shop to have some healthy alternatives to sugar, oil and salt and also having an employee brief the boarding proceedure while waiting would be a plus. Cheers
JM
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 10 ส.ค. 2019
Goed georganiseerd, op tijd vertrokken, zitplaatsen toebedeeld gekregen-> scheelt weer in het zoeken naar een plaats tezamen met de andere toeristen. Bagage snel afgeleverd en terug gekregen. Zee was rustig dus kalme overtocht. Geen zeezieke medepasssagiers, komt de geur ten goede.
EV
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, AirAsia, 4 ส.ค. 2019
Small delay, but other than that, excellent trip
CJ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Firefly, 3 ส.ค. 2019
Checken went quick. The aircraft was nicely on time, and the crew was friendly. We also arrived on time.
KL
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 26 ก.ค. 2019
There was not a single issue. Fast. Pleasant.
SA
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Super Fast Ferry Ventures, 25 ก.ค. 2019
the ferry needs better Organisation
3.3
160 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
24%
4
28%
3
22%
2
9%
1
17%

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

เดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวีอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก ปีนัง ไกลจาก ลังกาวี แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ปีนัง ไป ลังกาวี เป็นระยะทาง 107 ไมล์ส (171 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 83 ไมล์ส (132 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี ใช้เวลา 17 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MYR 90.52 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก ปีนัง ไป ลังกาวี ให้บริการ 19 เที่ยวต่อวัน
เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก ปีนัง ไป ลังกาวี 2 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ปีนัง และ ลังกาวี โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก ปีนัง ไป ลังกาวี มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เที่ยวบินจาก ปีนัง ไป ลังกาวี

การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถเป็นเวลานาน หากบินภายในประเทศ จะใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินที่เปิดให้บริการอาจจะไม่ได้มีรองรับในทุกจังหวัด หากจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไป ไม่มีสนามบินคุณอาจจะต้องเลือกการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางทุกครั้งควรวางแผนและตรวจสอบตารางบิน ปีนัง ลังกาวี หรือ ตารางเที่ยวบิน ปีนัง ลังกาวี ให้เรียบร้อยก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลาเที่ยวบิน ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น

  • การจองตั๋วเครื่องบิน ปีนัง ลังกาวี หากคุณต้องการได้โปรโมชั่นราคาที่ดีและถูกที่สุด แนะนำให้คุณทำการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางหลายๆวัน ในปัจจุบันมีบริการระบบจองตั๋วออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ โดยการเช็คเที่ยวบิน ปีนัง ลังกาวี ในวันและเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้เลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในแบบที่คุณชอบ ทั้งง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเหนื่อยค้นหาทีละเว็บให้เมื่อยมือ เพราะ 12โก ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน ปีนัง ลังกาวี จะเริ่มต้นที่ MYR 91.00 ไปจนถึง MYR 755.00 ราคาของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือคลาสที่นั่งที่คุณเลือก นี้ยังรวมไปถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากคุณอยากได้ตั๋วที่ดีและราคาถูกแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าหลายๆวัน โดยคุณสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ปีนัง ลังกาวี ได้จากข้อมูลด้านบน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก ปีนัง ไป ลังกาวี เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 516 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก ปีนัง ไป ลังกาวี ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.