เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

ข้อมูลในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรานั้น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งมีสำคัญต่อลูกค้าอย่างมาก โดยทางวันทูโกต้องการที่จะแสดงข้อมูลที่มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

เราพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการค้นหาเส้นทาง ตารางเวลา และทำการซื้อตั๋วโดยสารต่างๆในการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้เรายังให้บริการข้อมูลการเดินทางอื่นๆอีกด้วย ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการ กดปุ่มสถานที่ หรือสถานีนั้นๆ

ในข้อมูลด้านนี้ คุณจะพบกับคำว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา" และ วันทูโก คำเหล่านี้หมายถึง "12go.asia"
ส่วนในคำว่า "คุณ" นั้น หมายถึง "ลูกค้า" ที่มีความสำคัญกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าที่สำรองหรือซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของเราและผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของเราในช่องทางอื่นๆ

หากคุณตกลงจะใช้บริการในเว็บไซต์ของเราแล้วนั้น นั่นหมายถึงคุณตกลงและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการทุกอย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา คุณสามารถใช้วิธีการซื้อตั๋วโดยสารโดยวิธีแบบเดิมได้โดยการไปซื้อตั๋วโดยสารเหล่านั้นได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรืออาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับคุณโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถาณการณ์และมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

12go.asia เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ให้บริการการขนส่งเอง แต่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 400 แห่ง ทั้งรถบัสโดยสาร เรือโดยสาร รถตู้โดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า จีน ลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ศรีลังกา นิวซีแลนด์ และอินเดีย

เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในเว็บไซต์ของเราจะแสดงเส้นทาง เวลาการเดินทาง รูปภาพของยานพาหนะ และราคาที่เป็นธรรม เพื่อเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจในการซื้อตั๋วโดยสารของคุณ

ความรับผิดชอบของ 12go.asia

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วโดยสารทันทีที่การชำระเงินสำเร็จ หากคุณไม่ได้รับเอกสารใบเสร็จหรือเอกสารการจองภายในระยะเวลา 1 วันหลังทำการจอง กรุณาติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเรา
 • การสำรองตั๋วรถไฟจะแตกต่างจากการสำรองตั๋วโดยสารชนิดอื่นๆ หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแสดงเอกสารใบเสร็จการสำรองตั๋วโดยสารของคุณ คุณจะต้องรอเอกสารยืนยันตั๋วโดยสารอย่างน้อย 12 ชม. หลังทำการจอง ทางเราจะส่งเอกสารยืนยันเลขที่นั่งไปยังอีเมลของคุณ หลังจากที่เราทำการซื้อตั๋วโดยสารให้คุณเรียบร้อยแล้ว
 • คุณสามารถใช้เอกสารยืนยันการจองของเราเพื่อเดินทางหรือไปเช็คอินเปลี่ยนตั๋วโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการนั้นๆ
 • กรณีของตั๋วรถไฟ คุณสามารถเลือกรับตั๋วรถไฟที่ออฟฟิศของเรา (ตั้งอยู่ที่ตึก DOB ชั้น 1 ตรงกันข้ามสถานีรถไฟหัวลำโพง) หรือเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติม เพื่อให้เราดำเนินส่งตั๋วรถไฟไปที่ที่อยู่ของคุณ หรือส่งไปที่ห้องสัมภาระในสถานีรถไฟต้นทางที่คุณจะเดินทางได้ (เราไม่สามารถส่งตั๋วรถไฟไปให้ยังเกาะต่างๆได้ เนื่องจากเป็นนโยบายการป้องกันการสูญหายของตั๋วโดยสาร)

สิ่งที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของ 12go.asia (กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ)

 • ตารางเวลาเดินรถบนหน้าเว็บไซต์เรา เป็นตารางเวลาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ หากพวกเขาไม่สามารถออกเดินทางตรงตามเวลา หรือเดินทางถึงปลายทางล่าช้า เราไม่สามารถกำเนินการใดๆได้ คุณจะต้องติดต่อกับผู้ประกอบการเอง
 • หากพนักงานของผู้ประกอบการขนส่งกระทำการหรือพูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ ในเบอร์ที่แจ้งไว้ในตั๋วโดยสารของคุณ
 • หากที่นั่งหรือยานพาหนะ ที่คุณได้ใช้บริการไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ
 • หากผู้ประกอบการยกเลิกการเดินทางของคุณ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผลอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นหากมีพายุ เรือโดยสารไม่สามารถออกเดินทางได้นั้น เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของตัวคุณเอง
 • หากกระเป๋าเดินทางของคุณได้รับความเสียหาย หรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง หรือของมีค่าของคุณหายไป กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการโดยทันที
 • ถ้าคุณไปยังจุดขึ้นรถโดยสารผิดจุด (โปรดสังเกตุตรงแผนที่ในเอกสารยืนยันการสำรองตั๋วโดยสารทุกใบ ที่จะหาตำแหน่งที่แน่นอนของจุดขึ้นรถของคุณ)
 • หากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นรถและ/หรือการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ หรือส่งรถไปรับคุณ เพื่อที่จะนำคุณไปยังจุดที่ออกเดินทาง กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ

ข้อควรปฏิบัติ

 • ในตั๋วโดยสารของคุณจะมีกำหนดเวลาออกเดินทางที่ชัดเจน กรุณาเดินทางมาถึงที่จุดขึ้นรถ ก่อนเวลาที่รถออก อย่างน้อย 30 นาที
 • คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนตั๋วโดยสารของคุณเป็นตั๋วฉบับจริงที่เคาน์เตอร์ผู้ประกอบการ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการนั้นๆ) สำหรับผู้ประกอบการบางราย คุณสามารถแสดง E-Ticket ของทางเราจากทางโทรศัพท์ได้ แต่ในบางกรณีคุณจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารการจองเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรพนักงานของบริษัท หรือหนังสือเดินทาง ที่แสดงข้อมูลประจำตัวและรูปภาพที่ชัดเจน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่แลกตั๋วเดินทาง หากคุณไม่แสดงเอกสารดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางขึ้นรถ เรือ หรือเครื่องบิน
 • ที่จุดขึ้นรถอาจจะมีเคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคุณอาจจะใช้เวลาในการหาจุดขึ้นรถที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามรถจะไม่ออกก่อนเวลาที่ได้ระบุไว้ในตั๋วโดยสารแน่นอน
 • อาจเกิดความล่าช้าในการเดินทางถึงสถานีปลายทางในบางกรณี
 • โปรดระวังเรื่องเวลาระหว่างสถานี รวมถึงเวลาที่คุณจะใช้ในการขึ้นรถแท็กซี่ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อความแน่ใจว่าคุณจะมีเวลาเพียงพอสำหรับในกรณีที่บางอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่คุณคาดหวัง
 • หากคุณต้องมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนยานพาหนะหรือเปลี่ยนประเภทของที่นั่ง เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญบางประการ ทาง 12go.asia จะคืนเงินค่าส่วนต่างในอัตราค่าโดยสารให้คุณ หากคุณติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเดินทาง คุณจะต้องแสดงหลักฐานรายละเอียดและภาพถ่ายที่ชัดเจน สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปภาพมักจะเป็นหลักฐานที่ช่วยให้การตรวจสอบง่ายขึ้น (BTW : กรุณาส่งภาพที่ดีที่สุดจากการเดินทางของคุณ - คุณอาจจะชนะรางวัล)

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋วโดยสาร:

 • สำหรับตั๋วโดยสารออนไลน์ ที่จองผ่าน 12go.asia ในบางรายการสามารถยกเลิกได้ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการยกเลิกที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการนั้นๆ
 • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋วโดยสาร กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรา (support@12go.asia) อย่างน้อย 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนการเดินทาง โดยคุณสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางและเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางให้ครบถ้วน
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารนั้น จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ใบละ 160 บาท หากคุณไม่แน่ใจวันเวลาที่คุณจะเดินทาง เราแนะนำให้คุณเลือกจ่าย Flexible date ในขึ้นตอนการสำรองตั๋วโดยสาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาท ต่อใบ คุณจะสามารถเลือกเปลี่ยนวันและเวลาที่เดินทางได้ 1 ครั้ง หากการเดินทางในรอบเวลาหรือวันนั้นๆ ยังมีที่นั่งว่าง หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ลูกค้าที่ทำการชำระเงินผ่านบัญชี PayPal จะได้รับเงินคืนเข้าไปในบัญชี PayPal นั้นทันทีที่มีการยกเลิกหรือคืนเงิน แต่ถ้าหากคุณทำการชำระเงินผ่านบัญชีเครดิตของธนาคาร เราจะทำการคืนเงินให้คุณทันที เงินจะถูกส่งกลับเข้าไปในบัญชีบัตรเครดิตของคุณ ภายใน 30-45 วันทำการ โดยซึ่งขึ้นอยู่นโยบายการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
  -ในกรณีที่เราไม่สามารถสำรองที่นั่งของตั๋วรถไฟให้คุณได้ เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟก่อนได้รับการยืนยันการจอง คุณจะได้รับเงินคืน 80% ของราคาตั๋วจริง ไม่รวมค่าธรรมเนียม หากคุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟหลังได้รับการยืนยันการจองแล้ว คุณจะได้รับเงินคืน 50% ของราคาตั๋วจริง ไม่รวมค่าธรรมเนียม แต่คุณจำเป็นที่จะต้องแจ้งเราอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง หากคุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟ ในระยะเวลาน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง คุณจะต้องเดินทางมารับตั๋วรถไฟฉบับจริง เพื่อติดต่อขอยกเลิกตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟด้วยตัวคุณเอง (ในการยกเลิกตั๋วเดินทางที่สถานีรถไฟ คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่)
 • หากคุณเดินทางมารับตั๋วจากทางเราแล้ว เราไม่สามารถดำเนินการใดๆกับตั๋วรถไฟฉบับนั้น คุณสามารถดำเนินการติดต่อที่ได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านเพื่อทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางด้วยตัวเอง
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารประเภทอื่นๆนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิกของแต่ละผู้ประกอบการที่คุณทำการสำรองที่นั่ง และทางเราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการใดๆได้ หลังจากคุณทำการสำรองที่นั่งสำเร็จแล้ว ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของคุณให้แน่ชัด ก่อนดำเนินการชำระเงิน ผู้ประกอบการบางรายไม่มีนโยบายการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารได้ ซึ่งกรณีนี้ อเราไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือคุณได้ตามนโยบาย
 • ในกรณีที่คุณได้รับเอกสารยืนยันการจองล่าช้า หรือไม่ได้รับเอกสารยืนยันการจอง อันเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคบางประการ เช่นไม่ได้รับอีเมล, ข้อความทางโทรศัพท์ หรือคุณได้กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง การุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อให้ถูกต้อง เนื่องจากในระบบของเราจะยังคงแสดงสถานะของตั๋วโดยสารว่า "การจองสำเร็จ"
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน

12Go Europe Ltd.
1 Arch Makarios III Avenue, Office M4, Lakatamia, 2324, Nicosia, Cyprus.