เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

ข้อมูลในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรานั้น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งมีสำคัญต่อลูกค้าอย่างมาก โดยทางวันทูโกต้องการที่จะแสดงข้อมูลที่มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

เราพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการค้นหาเส้นทาง ตารางเวลา และทำการซื้อตั๋วโดยสารต่างๆในการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้เรายังให้บริการข้อมูลการเดินทางอื่นๆอีกด้วย ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการ กดคลิก ที่ชื่อสถานที่ หรือสถานีนั้นๆ

ในข้อมูลด้านนี้ คุณจะพบกับคำว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา" และ วันทูโก คำเหล่านี้หมายถึง "12go.asia"
ส่วนในคำว่า "คุณ" นั้น หมายถึง "ลูกค้า" ที่มีความสำคัญกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าที่สำรองหรือซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของเราและผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของเราในช่องทางอื่นๆ

หากคุณตกลงจะใช้บริการในเว็บไซต์ของเราแล้วนั้น นั่นหมายถึงคุณตกลงและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการทุกอย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา คุณสามารถใช้วิธีการซื้อตั๋วโดยสารโดยวิธีแบบเดิมๆได้ด้วยการไปซื้อตั๋วโดยสารเหล่านั้นได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยตรง ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรืออาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับคุณโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถาณการณ์และมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

12go.asia เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ให้บริการการขนส่งเอง แต่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 400 แห่ง ทั้งรถบัสโดยสาร เรือโดยสาร รถตู้โดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า และอินเดีย

เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในเว็บไซต์ของเราจะแสดงเส้นทาง เวลาการเดินทาง รูปภาพของยานพาหนะ และราคาที่เป็นธรรม เพื่อเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจในการซื้อตั๋วโดยสารของคุณ

ความรับผิดชอบของ 12go.asia

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วโดยสารส่วนมากทันทีที่การชำระเงินสำเร็จ หากคุณไม่ได้รับเอกสารใบเสร็จหรือเอกสารการจองภายในระยะเวลา 1 วันหลังทำการจอง กรุณาติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเรา
 • การสำรองตั๋วรถไฟจะแตกต่างจากการสำรองตั๋วโดยสารชนิดอื่นๆ หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแสดงเอกสารใบเสร็จการสำรองตั๋วโดยสารของคุณ คุณจะต้องรอเอกสารยืนยันตั๋วโดยสารอย่างน้อย 12 ชม. หลังทำการจอง ทางเราจะส่งเอกสารยืนยันเลขที่นั่งไปยังอีเมลของคุณ หลังจากที่เราทำการซื้อตั๋วโดยสารให้คุณเรียบร้อยแล้ว
 • คุณสามารถใช้เอกสารยืนยันการจองของเราเพื่อเดินทางหรือไปเช็คอินเปลี่ยนตั๋วโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการนั้นๆ
 • กรณีของตั๋วรถไฟ คุณสามารถเลือกรับตั๋วรถไฟที่ออฟฟิศของเรา (ตั้งอยู่ที่ตึก DOB ชั้น 1 ตรงกันข้ามสถานีรถไฟหัวลำโพง) หรือเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติม เพื่อให้เราดำเนินส่งตั๋วรถไฟไปที่ที่อยู่ของคุณ หรือส่งไปที่ห้องสัมภาระในสถานีรถไฟต้นทางที่คุณจะเดินทางได้ (เราไม่สามารถส่งตั๋วรถไฟไปให้ยังเกาะต่างๆได้ เนื่องจากเป็นนโยบายการป้องกันการสูญหายของตั๋วโดยสาร)

สิ่งที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของ 12go.asia (กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ)

 • ตารางเวลาเดินรถบนหน้าเว็บไซต์เรา เป็นตารางเวลาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ หากพวกเขาไม่ออกเดินทางตรงตามเวลา หรือเดินทางถึงปลายทางไม่ตรงตามตารางเวลา เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ คุณจะต้องติดต่อกับผู้ประกอบการเอง
 • หากพนักงานของผู้ประกอบการขนส่งกระทำการหรือพูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ ในเบอร์ที่แจ้งไว้ในตั๋วโดยสารของคุณ
 • หากที่นั่งหรือยานพาหนะ ที่คุณได้ใช้บริการไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ
 • หากผู้ประกอบการยกเลิกการเดินทางของคุณ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผลอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นหากมีพายุ เรือโดยสารไม่สามารถออกเดินทางได้นั้น นั่นก็คือเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 • หากกระเป๋าเดินทางของคุณได้รับความเสียหาย หรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง หรือของมีค่าของคุณหายไป กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ
 • ถ้าคุณไปยังจุดขึ้นรถโดยสารผิดจุด (โปรดดูแผนที่ เรามีให้ในเอกสารยืนยันการสำรองตั๋วโดยสารทุกใบ ที่จะหาตำแหน่งที่แน่นอนของจุดขึ้นรถของคุณ)
 • หากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นรถและ/หรือการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ หรือส่งรถไปรับคุณ เพื่อที่จะนำคุณไปยังจุดที่ออกเดินทาง กรุณาแจ้งที่สำนักงานของผู้ประกอบการ

หน้าที่ลูกค้า

 • ในตั๋วโดยสารของคุณจะมีกำหนดเวลาออกเดินทางที่ชัดเจน กรุณาเดินทางมาถึงที่จุดขึ้นรถ ก่อนเวลาที่รถออก อย่างน้อย 30 นาที
 • คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนตั๋วโดยสารของคุณเป็นตั๋วฉบับจริงที่เคาน์เตอร์ผู้ประกอบการ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการนั้นๆ) สำหรับผู้ประกอบการบางราย คุณสามารถแสดง E-Ticket ของทางเราจากทางโทรศัพท์ได้ แต่ในบางกรณีคุณอาจจะต้องปริ้นเอกสารการจองเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรพนักงานของบริษัท หรือหนังสือเดินทาง ที่แสดงข้อมูลประจำตัวและรูปภาพที่ชัดเจน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่แลกตั๋วเดินทาง หากคุณไม่แสดงเอกสารดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางขึ้นรถ เรือ หรือเครื่องบิน
 • ที่จุดขึ้นรถอาจจะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก ดังนั้นคุณอาจต้องใช้เวลาในการหาจุดขึ้นรถที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามรถจะไม่ออกก่อนเวลาที่ได้ระบุไว้ในตั๋วโดยสารแน่นอน
 • อาจเกิดความล่าช้าในการเดินทางถึงสถานีปลายทางในบางกรณี
 • โปรดระวังเรื่องเวลาระหว่างสถานี รวมถึงเวลาที่คุณจะใช้ในการขึ้นรถแท็กซี่ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อความแน่ใจว่าคุณจะมีเวลาเพียงพอสำหรับในกรณีที่บางอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่คุณคาดหวัง
 • หากคุณต้องมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนยานพาหนะหรือเปลี่ยนชั้นของยานพาหนะ เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญบางประการ ทาง 12go.asia จะคืนเงินค่าส่วนต่างในอัตราค่าโดยสารให้คุณ หากคุณติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเดินทาง คุณจะต้องแสดงหลักฐานรายละเอียดและภาพถ่ายที่แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้น และทำไม ภาพมักจะช่วยทำให้การพิสูจน์ง่ายขึ้น (BTW : กรุณาส่งภาพที่ดีที่สุดจากการเดินทางของคุณ - คุณอาจจะชนะรางวัล)

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋วโดยสาร:

 • สำหรับตั๋วโดยสารออนไลน์ ที่จองผ่าน 12go.asia ในบางรายการสามารถยกเลิกได้ ซึ่งระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการ
 • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋วโดยสาร กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา (support@12go.asia) อย่างน้อย 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนเดินทาง โดยแจ้งรายละเอียดการเดินทางและเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางอย่างครบถ้วน
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารนั้น จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ใบละ 160 บาท หากคุณไม่แน่ใจวันเวลาที่คุณจะเดินทาง เราแนะนำให้คุณเลือกจ่าย Flexible date ในขึ้นตอนการสำรองตั๋วโดยสาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาท ต่อใบ คุณจะสามารถเลือกเปลี่ยนวันและเวลาที่เดินทางได้ 1 ครั้ง หากการเดินทางในรอบเวลาหรือวันนั้นๆ ยังมีที่นั่งว่าง
 • ลูกค้าที่ทำการชำระเงินผ่านบัญชี PayPal จะได้รับเงินคืนเข้าไปในบัญชี PayPal นั้นทันทีที่มีการยกเลิกหรือคืนเงิน แต่ถ้าหากคุณทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เราจะทำการคืนเงินให้คุณทันที เงินจะถูกส่งกลับเข้าไปในบัญชีบัตรเครดิตของคุณ ภายใน 30-45 วันทำการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลำดับตอนการดำเนินของธนาคารของคุณ
  -ในกรณีที่เราไม่สามารถสำรองตั๋วรถไฟให้คุณได้ เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการด้วย ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟก่อนได้รับการยืนยันการจอง คุณจะได้รับเงินคืน 80% ของราคาตั๋วจริง ไม่รวมค่าธรรมเนียม หากคุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟหลังได้รับการยืนยันการจองแล้ว คุณจะได้รับเงินคืน 50% ของราคาตั๋วจริง ไม่รวมค่าธรรมเนียม แต่คุณจำเป็นที่จะต้องแจ้งเราอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง หากคุณต้องการยกเลิกตั๋วรถไฟ ในระยะเวลาน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง คุณจะต้องเดินทางมารับตั๋วรถไฟฉบับจริง แล้วไม่ติดต่อขอยกเลิกตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟด้วยตัวคุณเอง (ในการยกเลิกตั๋วเดินทางที่สถานีรถไฟ คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่)
 • หากคุณรับตั๋วรถไฟจากทางเราไปแล้ว เราจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้คุณได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง คุณสามารถจัดการได้เองโดยการติดต่อที่สถานีรถไฟใกล้บ้านคุณ
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารประเภทอื่นๆนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิก ขอคืนเงิน ของบริษัทผู้ให้บริการที่คุณทำการซื้อตั๋วโดยสารด้วย แต่ทางเราจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการใดๆทั้งสิ้น หลังจากคุณทำการซื้อตั๋วโดยสารสำเร็จแล้ว เพราะฉนั้นแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของคุณให้แน่ชัดเสียก่อนที่จะทำการชำระเงิน ผู้ประกอบการบางรายไม่มีนโยบายการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารได้ ซึ่งกรณีนี้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ในกรณีที่คุณได้รับเอกสารยืนยันการจองล่าช้า หรือไม่ได้รับเอกสารยืนยันการจอง อันเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค เช่นไม่ได้รับอีเมล, ข้อความทางโทรศัพท์ หรือคุณได้กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง ในระบบของเราจะยังคงแสดงสถานะของตั๋วโดยสารว่า "การจองสำเร็จ" กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน