เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของเรา

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของเรา นี่คือส่วนหนึ่งที่สำคัญของการให้บริการ โดยเราต้องการที่จะให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

เราพัฒนาและจัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาเส้นทาง ตารางเวลา และทำการซื้อตั๋วโดยสารต่างๆ สำหรับการขนส่งสาธารณะที่สะดวกและง่าย ให้บริการในการค้นข้อมูลการเดินทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการ กดคลิ๊ก ที่ชื่อสถานที่ หรือสถานีนั้นๆ

12go.asia ให้คุณสามารถจองบริการขนส่งสาธารณะ เมื่อคุณพบคำว่า "พวกเรา" "เรา", "ของเรา" และ "12go.asia"

คำว่า "คุณ" หมายถึง ลูกค้าที่มีความสำคัญกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การจองตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซด์ของเรา หนึ่งในตัวแทนของเรา หรือผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ของเราหรือในลักษณะอื่นใด

หากคุณเข้าใช้บริการเว็บไซด์ของเรา คุณต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเราก่อน และความผูกพันธ์ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา คุณยังสามารถใช้วิธีการซื้อตั๋วโดยสารโดยวิธีแบบเดิมๆ ด้วยการไปซื้อตั๋วล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรืออาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับคุณโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อสถาณการณ์และมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

12go.asia เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งรถบัสโดยสาร เรือโดยสาร รถตู้โดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์ เราจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ ไม่ใช่องค์กรการกุศล หรือเจ้าของธุรกิจยานพาหนะ หรือผู้ให้บริการขนส่ง

เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการ แสดงเส้นทาง เวลา ภาพบางส่วนของยานพาหนะ ที่คุณสามารถคาดหวังกับการเดินทางและราคาที่เป็นธรรม

เราแนะนำให้คุณเลือกบริการรถโดยสารที่คุณมีความคุ้นเคย และมีบริการที่คุณรู้สึกสะดวกสบาย โปรดทราบว่าระบบการขนส่งสาธารณะ ในเอเชียอาจจะแตกต่างจากประสบการณ์ที่คุณเคยได้รับจากประเทศของคุณ

ความรับผิดชอบของ 12go.asia

 • เราจะดำเนินการนำส่งตั๋วโดยสารให้คุณ หลังจากที่คุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยตั๋วโดยสารนั้นได้รับการยอมรับและอนุญาตจากบริษัทที่ให้บริการขนส่ง
 • หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกตั๋วโดยสาร อาจจะมีค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ หากต้องการยกเลิกจะต้องทำภายใน 72 ชั่วโมงหรือมากกว่า ก่อนเวลาออกเดินทางจึงสามารถคืนเงิน 50% ของราคาตั๋ว (ขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิก คืนเงิน ของบริษัทผู้ให้บริการที่คุณทำการซื้อตั๋วโดยสารด้วย) แต่จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น ทางที่ดีควรจะตรวจสอบเวลาออกเดินทาง และวันที่ของคุณให้แน่ชัดเสียก่อนที่จะทำการชำระเงิน ผู้ประกอบการบางรายไม่คืนเงินทั้งหมด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วได้ ทั้งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • เราจะให้การช่วยเหลือ ให้ข้อมูลในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือปัญหาใด ๆ ตามที่เราเห็นสมควร

สิ่งที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของ 12go.asia (กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ) : (สิ่งที่เราไม่ทำ)

 • ตารางเวลาเดินรถของเรา เป็นตารางเวลาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ถ้าพวกเขาไม่ออกหรือถึงปลายทางไม่ตรงตามตารางเวลา เราไม่สามารถทำอะไรได้ คุณจะต้องติดต่อกับผู้ประกอบการเอง
 • หากพนักงานของผู้ประกอบการขนส่งกระทำการหรือพูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ กรุณาแจ้งที่สำนักงานผู้ให้บริการ ในเบอร์ที่แจ้งไว้ในตั๋วโดยสารของคุณ
 • หากที่นั่งหรือยานพาหนะจากผู้ให้บริการจัดหาให้ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ กรุณาแจ้งที่สำนักงานผู้ให้บริการ
 • หากผู้ประกอบการยกเลิกการเดินทางของคุณ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุผลหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นหากมีพายุ เรือโดยสารอาจไม่สามารถออกเดินทางได้ แต่นี่คือเพื่อความปลอดภัยของคุณ
 • หากกระเป๋าเดินทางของคุณได้รับความเสียหาย หรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง หรือของมีค่าของคุณหายไป กรุณาแจ้งที่สำนักงานผู้ให้บริการ
 • ถ้าคุณไปยังจุดขึ้นรถโดยสารผิดจุด (โปรดดูแผนที่ เรามีให้ในทุกตั๋วทุกใบ ที่จะหาตำแหน่งที่แน่นอนของจุดขึ้นรถของคุณ)
 • หากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นและ / หรือการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ หรือส่งรถไปรับคุณ เพื่อที่จะนำคุณไปยังจุดที่ออกเดินทาง กรุณาแจ้งที่สำนักงานผู้ให้บริการ
 1. ในตั๋วของคุณมีกำหนดเวลาออกเดินทางที่ชัดเจนเป็นเวลาที่เราได้รับจากผู้ประกอบการ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องมาถึงที่จุดขึ้นรถ ก่อนเวลาที่รถจะออก
 2. คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนตั๋วของคุณเป็นตั๋วฉบับจริง ที่เค้าเตอร์ผู้ประกอบการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละราย
 3. ที่จุดขึ้นรถอาจจะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก ดังนั้นคุณอาจต้องใช้เวลาในการหาจุดขึ้นรถที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามรถจะไม่ออกก่อนเวลาที่ได้ระบุไว้ในตั๋วแน่นอน
 4. เวลาถึงปลายทางได้รับจากผู้ประกอบการ แต่ในบางกรณีเป็นการคำนาณเวลาเมื่อไม่มีข้อมูล โปรดทราบว่ามีเหตุผลหลายประการที่อาจชะลอการเดินทางของคุณได้
 5. โปรดระวังเรื่องเวลาระหว่างสถานี เวลานี้ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ และไม่รวมถึงเวลาที่คุณจะใช้ในการขี้นรถแท็กซี่ในการจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อความแน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอสำหรับในกรณีที่บางอย่างไม่ได้ไปเป็นอย่างราบรื่นตามที่คุณคาดหวัง

หน้าที่ลูกค้าคือ:

 • ต้องเปลี่ยนตั๋วที่ได้จากเรา ที่เค้าเตอร์ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละเจ้า บางครั้งบางเจ้าอาจจะต้องปริ้นใบจองเพื่อไปแสดง บางเจ้าอาจจะแค่โชว์รายการจองจากมือถือก็พอ
 • ที่จุดออกรถ มีผู้ประกอบการจำนวนมาก คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินหาผู้ประกอบการที่ถูกต้องของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมาทันเวลาที่จะเปลี่ยนตั๋วโดยสารของคุณที่เค้าเตอร์ผู้ประกอบการ หรือในกรณีผู้ประกอบการบางรายไม่ต้องทำการแลกเปลี่ยนตั๋ว
 • ส่วนใหญ่อาจคุณจะต้องแสดงตัวตนของคุณ (ดังนั้นโปรดดำเนินการและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรพนักงานของบริษัท หรือหนังสือเดินทาง) ผู้ประกอบการมักจะยอมรับทุกอย่างที่มีชื่อและภาพและถ้าการพิสูจน์ตัวตนของคุณล้มเหลว อาจจะจบลงที่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถ เรือ หรือเครื่องบิน
 • การเปลี่ยนยานพาหนะ: ผู้ประกอบการอาจจะต้องเปลี่ยนยานพาหนะ หรือเปลี่ยนชั้นของยานพาหนะ เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญบางอย่าง และในกรณีเช่นนี้ 12go.asia จะคืนเงินส่วนต่างในอัตราค่าโดยสารให้คุณ ถ้าคุณติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมง ของการมาถึงของคุณ ด้วยภาพถ่ายที่มีรายละเอียดที่แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้น และทำไม ภาพมักจะช่วยทำให้การพิสูจน์ง่ายขึ้น (BTW : กรุณาส่งภาพที่ดีที่สุดจากการเดินทางของคุณ - คุณอาจจะชนะรางวัล)
 • นโยบายการยกเลิกตั๋วโดยสาร: หากคุณอ่านข้อความข้างต้นไม่หมด หรือข้ามมาอ่านจุดนี้เลยอาจจะมีปัญหา ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เราพยายามที่จะทำมันให้ออกมาดีที่สุด สำหรับตั๋วโดยสารออนไลน์ ที่จองผ่าน 12go.asia สามารถยกเลิกได้ โปรดทราบว่าขั้นตอน ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละผู้ประกอบการแต่ละราย
 • คุณควรติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา (support@12go.asia) ทันที และให้รายละเอียดที่สมบูรณ์รวมทั้งเหตุผล ว่าทำไมคุณถึงมีการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วโดยสารของคุณ เงินไม่สามารถโอนกลับไปยังบัญชีของคุณ แต่จะได้รับการคืนเงินในบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานของคุณใน 12go.asia ซึ่งคุณสามารถใช้ในการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ครั้งต่อไปได้ และคูปองนี้สามารถใช้ได้ไม่นานหลังจากที่ทำการยกเลิก
 • ผู้ประกอบบการส่วนใหญ่อนุญาตให้ยกเลิกตั๋วได้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ผู้ประกอบการบางรายจะคิดค่าธรรมเนียม 80 บาทต่อที่นั่ง บางรายอาจจะคิดเป็นเปอร์เซนต์จากราคาตั๋วโดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะบอกคุณเองว่าตั๋วของคุณอยู่ในกรณีใด แต่ถ้าระยะเวลาการขอเปลี่ยนตั๋วโดยสารน้อยกว่า 48 ชั่วโมง คุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • ในกรณีที่ได้รับการยืนยันการจองตั๋วของคุณเกิดการล่าช้า หรือล้มเหลว อันเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคไม่ได้รับอีเมลล์หรือข้อความทางโทรศัพท์ อันเนื่องจากอีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากตัวคุณเอง ตั๋วจะได้รับการพิจารณาว่า "จอง" ตราบเท่าที่ตั๋วยังแสดงอยู่ในฐานข้อมูลของ 12go.asia กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลล์ที่ใช้ในการจอง และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับทางเรา เพื่อเราสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน