ปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น

เดินทางจาก โตเกียว

เดินทางจาก โอซาก้า

เดินทางจาก เกียวโต

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนาริตะ

เดินทางจาก นาโงยะ

เดินทางจาก ซัปโปโระ

เดินทางจาก ฮิโรชิมะ

เดินทางจาก ฟุกุโอกะ

เดินทางจาก คานาซาวะ

เดินทางจาก Takayama

เดินทางจาก Hakone

เดินทางจาก โคเบะ

เดินทางจาก ชินโอซาก้า

เดินทางจาก โยโกฮามา

เดินทางจาก โอดาวาระ

เดินทางจาก ฮาโกดาเตะ

เดินทางจาก ฮาคุบะ

เดินทางจาก เซ็นได