ปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น

เดินทางจาก โตเกียว

เดินทางจาก เกียวโต

เดินทางจาก โอซาก้า

เดินทางจาก นาโงยะ

เดินทางจาก ฮิโรชิมะ

เดินทางจาก นาริตะ

เดินทางจาก ฟุกุโอกะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน

เดินทางจาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนาริตะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ

เดินทางจาก โยโกฮามา

เดินทางจาก ชิซูโอกะ

เดินทางจาก ชินโยโกฮามะ

เดินทางจาก มิยางิ

เดินทางจาก ซัปโปโระ

เดินทางจาก Narita Airport Terminal 1

เดินทางจาก ไซตามะ