ปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น

เดินทางจาก เกียวโต

เดินทางจาก โอซาก้า

เดินทางจาก นาโงยะ

เดินทางจาก ฟุกุโอกะ

เดินทางจาก โยโกฮามา

เดินทางจาก ไซตามะ

เดินทางจาก ฮิโรชิมะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนาริตะ

เดินทางจาก ไอจิ

เดินทางจาก คานางาวะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เดินทางจาก ชิซูโอกะ

เดินทางจาก เซ็นได

เดินทางจาก โอกายามะ

เดินทางจาก โทยามะ