ปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น

เดินทางจาก โตเกียว

เดินทางจาก เกียวโต

เดินทางจาก โอซาก้า

เดินทางจาก นาโงยะ

เดินทางจาก ฮิโรชิมะ

เดินทางจาก ฟุกุโอกะ

เดินทางจาก นาริตะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนาริตะ

เดินทางจาก โยโกฮามา

เดินทางจาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ

เดินทางจาก ไซตามะ

เดินทางจาก ชิซูโอกะ

เดินทางจาก ซัปโปโระ

เดินทางจาก มิยางิ

เดินทางจาก นากาโนะ

เดินทางจาก ชิบะ

เดินทางจาก โทยามะ