ปลายทางยอดนิยมในอินโดนีเซีย

เดินทางจาก ท่าเรือปาดังไบ

เดินทางจาก สะพานท่าเรือกิลีแอร์

เดินทางจาก บาหลี

เดินทางจาก ท่าเรือสีรันกัน

เดินทางจาก เด็นปาซาร์

เดินทางจาก นูซาเปอนีดา

เดินทางจาก สตูลังลาอุต อินโดนีเซีย

เดินทางจาก ท่าเรือกิลีเมโน

เดินทางจาก จาการ์ตา

เดินทางจาก ท่าเรือหาดซานูร์

เดินทางจาก สะพานท่าเรือกิลีตราวันกัน

เดินทางจาก บาหลีตะวันออก

เดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร

เดินทางจาก คูตา

เดินทางจาก เดนปาซาร์

เดินทางจาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา

เดินทางจาก ท่าเรือปาดังใบ

เดินทางจาก นุสา เล็มโบงัน