ปลายทางยอดนิยมใน

เดินทางจาก บาหลี

เดินทางจาก Sanur area

เดินทางจาก ท่าเรือหาดซานูร์

เดินทางจาก นูซาเพนิดา

เดินทางจาก จาการ์ตา

เดินทางจาก สถานีเมงวี

เดินทางจาก นูซาเลมบังกัน

เดินทางจาก ท่าเรือปาดังไบ

เดินทางจาก ลอมบอก

เดินทางจาก กิลีตราวางัน

เดินทางจาก ซานูร์

เดินทางจาก ยกยาการ์ตา

เดินทางจาก บาตัม

เดินทางจาก สุราบายา

เดินทางจาก กูตา

เดินทางจาก สตูลังลาอุต อินโดนีเซีย

เดินทางจาก เดนปาซาร์

เดินทางจาก หาดซานูร์