About 12Go Asia

12go.asia คือ

12go.asia เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบของเราโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ อันหมายถึงระบบการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน การให้บริการจองที่พัก รวมถึงการให้บริการจองแพ็คเก็จเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมด 8 ประเทศ คือประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในส่วนของระบบขนส่งทางภาคพื้น และครอบคลุมการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารหลากหลายเส้นทางทั่วโลก เรามีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 400 ราย และมากกว่า 2,900 กว่าสถานีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจของเรา

คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยจะมีการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เราต้องการช่วยเหลือทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและทำธุรกิจ ในการสำรองตั๋วโดยสารออนไลน์ ครอบคลุมการเดินทางทุกรูปแบบ ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

เราทำอะไรบ้าง

เราพัฒนาระบบการออกตั๋วโดยสารออนไลน์หลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการและตัวแทนทั่วประเทศ ซึ่งรองรับ 9 ภาษาและ 20 สกุลเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ความครอบคลุม

เป้าหมายสูงสุดของเราคือการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีทีมงานที่มีการจัดการและติดต่อกับผู้ให้บริการจากหลากหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียโดยมี
และเรามีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

Our actual coverage

พันธมิตรของเรา

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของเราคือ การทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการเข้าร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาการบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะแข่งขันกันเอง

ทีมงานของเรา

Join us!

เรามีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญจากธุรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในมุมมองต่างๆได้มากขึ้น รวมถึงเรายังมีทีมงานที่ร่วมงานกับเราอีกมากกว่า 70 คน เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Management

Alexey Abolmasov

CEO

Chanittha Changsanam

CFO

Guido Neil

COO

Eugene Oleinik

CTO

Media references

สำนักงาน

สำนักงานที่สิงคโปร์: 12Go Asia Pte. Ltd Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building Singapore 0418581

สำนักงานที่ไทย: บริษัท 12โก (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารดีโอบี ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500 ](https://maps.google.com/maps?q=13.7376709,100.5163824)