About 12Go Asia

12go.asia คือ

12go.asia เราเป็นกลุ่มบริษัท ที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสิงคโปร์ และสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบของเราโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ อันหมายถึงระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน การให้บริการจองที่พัก การให้บริการจองแพ็คเก็จเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยขณะนี้เราสามารถให้บริการแล้วใน 9 ภาษาและ 20 สกุลเงิน ครอบคลุมในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในส่วนของระบบขนส่งทางภาคพื้น และครอบคลุมเกือบทั่วโลกในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร เรามีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งประมาณ 303 ราย และมากกว่า 2,451 สถานี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณอาจเห็น [ครอบคลุม] ของเรา (http://12go.asia/en/coverage)
แนวคิดหลักเบื้องหลังการทำงานของเราคือการจัดทำ e-ticketing ที่โปร่งใสและง่ายสำหรับการเดินทางระยะกลางและระยะทางไกล รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินเรือที่เป็นไปได้ทั้งหมดเช่น เรือข้ามฟาก, รถบัส, รถไฟและ รถตู้โดยสาร

ภารกิจของเรา

คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยจะมีการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เราต้องการช่วยเหลือทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและทำธุรกิจโดยผ่านการสำรองตั๋วออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประเภทรถโดยสาร เรือเฟอร์รี่

เราทำอะไรบ้าง

เราพัฒนาระบบการออกตั๋วออนไลน์หลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นมนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับผู้โดยสาร ผู้ประกอบการและตัวแทนทั่วประเทศ ซึ่งรองรับหลากหลายภาษาและสกุลเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ความครอบคลุม

เป้าหมายของเราคือการได้เชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโดยสารด้วยสายการบินภายใต้ลักษณะตั๋วโดยสารประเภทเดียวกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงพยายามดำเนินการติดต่อกับคู่ค้าหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Our actual coverage

หุ้นส่วนทางการค้าของเรา

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของเราคือ การทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการกันร่วมมือกันเพื่อให้สร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาการบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะแข่งขันกันเอง

ทีมงานเรา

เรามีทีมงานมากกว่า 40 คน ที่ร่วมกันทำงานในโครงการนี้ มีทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์จากธุรกิจที่ต่างกันทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น

Media references

สำนักงาน

สำนักงานที่สิงคโปร์: 12Go Asia Pte. Ltd Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building Singapore 0418581

สำนักงานที่ไทย: บริษัท 12โก (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารดีโอบี ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500 ](https://maps.google.com/maps?q=13.7376709,100.5163824)