ปลายทางยอดนิยมในเนปาล

เดินทางจาก โปขรา

เดินทางจาก กาฐมาณฑุ

เดินทางจาก ไพราวะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานตรีภูวาน

เดินทางจาก Kathmandu

เดินทางจาก Kalanki Bus Stop

เดินทางจาก ซารัวฮา

เดินทางจาก Bhairahawa Bus Park

เดินทางจาก Tourist Bus Park

เดินทางจาก เซ็นทรัล

เดินทางจาก Koteshwor

เดินทางจาก Lumbini Bus Park

เดินทางจาก Kathmandu Hotel Transfer

เส้นทางอื่น