ปลายทางยอดนิยมในเนปาล

เดินทางจาก กาฐมาณฑุ

เดินทางจาก โปขรา

เดินทางจาก ไพราวะ

เดินทางจาก ท่าอากาศยานตรีภูวาน

เดินทางจาก Gongabu Bus Park

เดินทางจาก Kalanki Bus Stop

เดินทางจาก Pokhara

เดินทางจาก Bhairahawa Bus Park

เดินทางจาก Koteshwor

เดินทางจาก เซ็นทรัล

เดินทางจาก Tourist Bus Park

เส้นทางอื่น