50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Akihabara ถึง Kyoto โดย รถบัส

22:50
Akihabara, Tokyo
06:20
Kyoto Yodobashi Main Entrance
7ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Ikebukuro Sunshine Terminal ถึง Kyoto โดย รถบัส

21:30
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
07:30
JR Kyoto Hachijo Exit
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
07:30
JR Kyoto Hachijo Exit
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:20
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:50
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:50
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:50
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:40
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:10
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:20
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:20
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:30
Kyoto Station Hachijo Exit
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:50
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก JR Oji South Exit ถึง Kyoto โดย รถบัส

22:25
JR Oji South Exit, Tokyo
07:30
Kyoto VIP Lounge
9ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:50
JR Oji South Exit, Tokyo
06:50
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:00
JR Oji South Exit, Tokyo
06:40
Kyoto VIP Lounge
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Marunouchi Kajibashi Parking ถึง Kyoto โดย รถบัส

00:00
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
08:20
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:10
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
07:50
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:20
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
04:50
JR Kyoto Hachijo Exit
7ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:10
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
05:40
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:40
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
06:30
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:20
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
07:30
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
06:40
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:40
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
06:00
Kyoto Station Hachijo Exit
6ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Osaki Station West Gate ถึง Kyoto โดย รถบัส

22:05
Osaki Station West Gate, Tokyo
04:50
JR Kyoto Hachijo Exit
6ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Shinjuku Expressway Terminal ถึง Kyoto โดย รถบัส

00:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
08:20
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
17:15
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:10
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
18:45
Nagaokakyo Nishiyama Tennozan, Kyoto
9ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:05
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:40
Kyoto Station Bus Stop No 4
8ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:10
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:00
Kyoto Station Hachijo
7ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:10
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:00
Kyoto Station Hachijo
7ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:25
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:05
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:10
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:20
Kyoto Yodobashi Main Entrance
8ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:15
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:00
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:55
Kyoto Station Hachijo
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:55
Kyoto Station Hachijo
7ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:55
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:35
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:55
Gion Shijo Station, Kyoto
8ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:35
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:20
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:35
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:40
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:00
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:40
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:05
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
07:05
Kyoto Station Bus Stop No 4
8ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:05
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:00
Kyoto Station Hachijo Exit
6ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:05
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
07:05
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:05
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
07:05
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:25
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:30
Kyoto Station Hachijo Exit
6ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:30
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
23:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:40
Kyoto VIP Lounge
7ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo ถึง Kyoto โดย รถบัส

21:30
Tokyo
05:55
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:10
Tokyo
05:20
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:15
Tokyo
06:00
Kyoto VIP Lounge
7ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:00
Tokyo
07:25
Kyoto VIP Lounge
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
Tokyo
06:50
Kyoto VIP Lounge
7ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo DisneySea ถึง Kyoto โดย รถบัส

21:45
Tokyo DisneySea, Chiba
07:05
JR Kyoto Hachijo Exit
9ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Tokyo DisneySea, Chiba
07:05
Kyoto Station Bus Stop No 4
9ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Tokyo DisneySea, Chiba
06:10
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:00
Tokyo DisneySea, Chiba
07:05
Kyoto Station Bus Stop No 4
9ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:15
Tokyo DisneySea, Chiba
06:20
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
Tokyo DisneySea, Chiba
06:50
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo Disneyland Bus Terminal ถึง Kyoto โดย รถบัส

20:15
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:55
JR Kyoto Hachijo Exit
9ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:15
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:55
JR Kyoto Hachijo Exit
9ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:15
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:55
JR Kyoto Hachijo Exit
9ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:25
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Tokyo Disneyland Bus Terminal
05:50
JR Kyoto Hachijo Exit
8ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:30
Tokyo Disneyland Bus Terminal
06:55
Gion Shijo Station, Kyoto
9ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Tokyo Disneyland Bus Terminal
06:30
Kyoto Station Hachijo Exit
8ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Tokyo Disneyland Bus Terminal
08:10
Kyoto Station Bus Stop No 4
10ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Tokyo Disneyland Bus Terminal
06:10
Kyoto Station Bus Stop No 4
8ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Tokyo Disneyland Bus Terminal
08:10
Kyoto Station Bus Stop No 4
10ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
Tokyo Disneyland Bus Terminal
06:10
Kyoto Station Hachijo Exit
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo ถึง Kyoto โดย รถไฟ

06:00
Tokyo
08:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
06:30
Tokyo
08:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
07:00
Tokyo
09:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
07:30
Tokyo
09:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
08:00
Tokyo
10:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
08:30
Tokyo
10:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
09:00
Tokyo
11:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
09:30
Tokyo
11:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
10:00
Tokyo
12:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
10:30
Tokyo
12:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
11:00
Tokyo
13:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
11:30
Tokyo
13:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
12:00
Tokyo
14:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
12:30
Tokyo
14:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
13:00
Tokyo
15:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
13:30
Tokyo
15:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
14:00
Tokyo
16:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
14:30
Tokyo
16:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
15:00
Tokyo
17:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
15:30
Tokyo
17:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
16:00
Tokyo
18:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
16:30
Tokyo
18:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
17:00
Tokyo
19:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
17:30
Tokyo
19:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
18:00
Tokyo
20:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
18:30
Tokyo
20:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
19:00
Tokyo
21:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
19:30
Tokyo
21:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
20:00
Tokyo
22:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
20:30
Tokyo
22:50
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที
21:00
Tokyo
23:20
Kyoto
2ชั่วโมง 20นาที

จาก Shinagawa ถึง Kyoto โดย รถไฟ

07:00
Shinagawa, Tokyo
09:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
09:00
Shinagawa, Tokyo
11:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
11:00
Shinagawa, Tokyo
13:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
13:00
Shinagawa, Tokyo
15:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
15:00
Shinagawa, Tokyo
17:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
17:00
Shinagawa, Tokyo
19:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
19:00
Shinagawa, Tokyo
21:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
20:30
Shinagawa, Tokyo
22:40
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที
21:00
Shinagawa, Tokyo
23:10
Kyoto
2ชั่วโมง 10นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

จะเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถไฟ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ JPY 16,959 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ JPY 2,132 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Tokyo ถึง Kyoto?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 324 ไมล์ (521 กิโลเมตร) จาก Tokyo ไปยัง Kyoto. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 281 ไมล์ (451 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Tokyo ไป Kyoto?

ถ้าคุณเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 11 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Sanei Kotsu KB Liner KB5: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ JPY 2,132 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ JPY 16,959 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Kyoto:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ JPY 2,132 บาท จนถึง JPY 16,422 บาท;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ JPY 16,959 บาท จนถึง JPY 16,959 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Tokyo ไปที่ Kyoto กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 00:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 59 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 40 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Tokyo ไปยัง Kyoto มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Tokyo ไปยัง Kyoto มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Kyoto ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก Tokyo ไปยัง Kyoto จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Kyoto

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Tokyo ไปยัง Kyoto แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 741 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
  • 259 เลือกเดินทางด้วยรถบัส