จังหวัดเสียมราฐ ปลายทาง พระวิหาร @ รถบัส 27 พ.ย. 2017

จาก Siem Reap AVT ถึง พระวิหาร โดย รถบัส

AVT
08:00
Siem Reap AVT
11:15
Preah Vihear City
3h 15m
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ