50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ฮานอย SSB ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

18:30
ฮานอย SSB
09:00
Hue SSB
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก Ha Noi Full Moon Party Tour ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

17:30
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
05:50
Hung Thanh Travel , เถื่อเทียน-เหว้
12ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ฮานอย ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถไฟ

06:00
HNO ฮานอย
19:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
06:00
HNO ฮานอย
19:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
06:00
HNO ฮานอย
19:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
22:30
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
22:30
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
22:30
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
08:32
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
08:32
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
08:32
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
08:25
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:25
HNO ฮานอย
08:25
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
20:00
HNO ฮานอย
09:34
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 34นาที
20:00
HNO ฮานอย
09:34
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 34นาที
20:00
HNO ฮานอย
09:41
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 
20:00
HNO ฮานอย
09:41
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 
20:00
HNO ฮานอย
09:41
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 41นาที
คืนเงิน 
 
20:45
HNO ฮานอย
10:13
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
20:45
HNO ฮานอย
10:13
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
20:45
HNO ฮานอย
10:13
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
11:20
HUE เถื่อเทียน-เหว้
13ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:20
HNO ฮานอย
10:54
HUE เถื่อเทียน-เหว้
12ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
10:54
HUE เถื่อเทียน-เหว้
12ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
10:54
HUE เถื่อเทียน-เหว้
12ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
10:54
HUE เถื่อเทียน-เหว้
12ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 

จาก สถานีฮานอยนุกนาม ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถบัส

07:00
สถานีฮานอยนุกนาม
19:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
สถานีฮานอยนุกนาม
01:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
สถานีฮานอยนุกนาม
08:30
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
สถานีฮานอยนุกนาม
10:00
สถานีรถประจำทางเปียนามฮิว
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย (HAN) ถึง เถื่อเทียน-เหว้ (HUI) โดย เที่ยวบิน

07:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:15
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:15
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ569
10:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
11:40
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
15:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
16:20
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ567
16:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
17:10
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
17:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
18:55
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
19:45
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:55
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
20:10
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
20:30
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ565
20:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
21:10
HUI ท่าอากาศยานฟู้บ่าย, เถื่อเทียน-เหว้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก เกียบบัต ถึง เถื่อเทียน-เหว้ โดย รถไฟ

14:41
GBA เกียบบัต, ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
14:41
GBA เกียบบัต, ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
14:41
GBA เกียบบัต, ฮานอย
04:56
HUE เถื่อเทียน-เหว้
14ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 

เวลา ฮานอย ถึง เถื่อเทียน-เหว้

เวลา ฮานอย ถึง เถื่อเทียน-เหว้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Vietnam Railways Class II Sleeper AC 06:00 – 19:56VND 1,424k
Vietnam Railways Class II AC 08:50 – 22:30VND 1,193k
VietJet Air Economy #VJ56910:30 – 11:40VND 1,243k
Hoang Long Standard AC 13:00 – 01:30VND 2,365k
Vietnam Railways VIP Sleeper 14:25 – 04:56VND 1,355k
Grouptour Semi Sleeper 18:30 – 09:00VND 350k
Vietnam Railways Class II Sleeper AC 19:25 – 08:32VND 1,484k
Livitrans Express VIP Sleeper 4x 19:25 – 08:25VND 1,620k
Vietnam Airlines Economy #VN754918:30 – 19:45VND 2,427k
Laman Express VIP Sleeper 4x 20:00 – 09:34VND 1,950k
Violette Express Train VIP Sleeper 4x 22:20 – 11:20VND 1,630k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ฮานอย ถึง เถื่อเทียน-เหว้

3.4
1071 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
23%
4
31%
3
22%
2
12%
1
13%
JM
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Hoang Long, 21 ม.ค. 2020
From what we heard about this bus company it was really OK. We probably got lucky. Bus was only half full, so we got space and we had only hour delay (on 13h trip it is a huge success in my mind). The staff were not friendly but they did their job.
BK
4
รถไฟ #SE1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Violette Express Train, 19 ม.ค. 2020
No sope to wash hands. Toilet could be more clean p
BM
5
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 16 ม.ค. 2020
Well worth the extra money over a normal car. Top-notch service and comfortable beds. Train on time.
JD
5
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 15 ม.ค. 2020
Wonderful service at check-in desk and room was well presented, the journey very comfortable and coffee delivered whilst still in bed, unbelievable. Thankyou Laman
KC
3
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 11 ม.ค. 2020
Train was really noisy and line very bumpy. Good food and drinks snacks provided. Toilet was not pleasant
AL
4
รถไฟ #SE19 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Vietnam Railways, 11 ม.ค. 2020
The whole journey went very smoothly from check in desk at the Mango Hotel, been given a complimentary drink and escorted to our cabin, complimentary drinks and snacks in cabin, the beds were comfortable enough we managed to get a few hours sleep and the train arrived in Hue a little early. The train staff were very polite also, overall a very enjoyable journey.
PS
4
รถไฟ #SE19 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 10 ม.ค. 2020
The train is clean, they provide the hot water.
CD
4
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 10 ม.ค. 2020
Trip was exactly as expected
AG
5
รถไฟ #SE1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 9 ม.ค. 2020
Perfect tom mini, perfect Service. A Great experience.
JC
4
รถไฟ #SE3 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 8 ม.ค. 2020
Pleasantly surprised - Cabin was clean and bedding felt fresh. Fun experience on the overnight train.
EM
2
รถไฟ #SE3 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 7 ม.ค. 2020
Wagon bed, bed clothes, bathroom and restaurant very dirty.
WH
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Vietnam Airlines, 5 ม.ค. 2020
Great Airline. Easy Check in
DD
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Hoang Long, 4 ม.ค. 2020
The journey went smoothly and the drivers were very friendly. It only would be nice if we would have been informed at the bus station in Hanoi that the bus was on its way, but an hour late.
NS
5
รถไฟ #SE1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 31 ธ.ค. 2019
Bit stuffy in 1st class, but as expected
GT
3
รถไฟ #SE1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Violette Express Train, 29 ธ.ค. 2019
Very nous train, very hard to fallo a sleep
LM
4
รถไฟ #SE1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 27 ธ.ค. 2019
All fine easy booking good train all on time
ZC
3
รถไฟ #SE1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 21 ธ.ค. 2019
Our coach did not exist and had to wait a short while why we were allocated another one. Room basic but had what we needed - beds functional, AC and USB ports worked. Toilet ok - better than I was expecting. Train noises but managed some sleep.
LP
4
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 20 ธ.ค. 2019
We had our own cabin for four people. The bottom bunk is low and it was hard to get a medium suitcase underneath it. The upper storage shelf will easily hold four small carry on bags. There is an attendant for each car. All beverages and snacks in the cabin are included (no extra charge) the smell of cigarette smoke comes through the door. The air conditioning turns on and off randomly so that it’s ether very cold or muggy. The beds include pillows and thick blankets. We traveled with our two boys ages 10 & 12 and they enjoyed it. We arrived in Hue on time. Thanks,
PB
5
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 18 ธ.ค. 2019
Fantastic
LG
5
รถไฟ #SE19 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 16 ธ.ค. 2019
Check in smooth efficient, pleasant surprise to have complimentary drinks an snacks provided. Train journey was comfortable and interesting as far as catching a sleeper train in Asia can be. We enjoyed our experience.

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

จะเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถไฟ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ VND 3,275,008 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ VND 588,006 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก ฮานอย ถึง เถื่อเทียน-เหว้?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 452 ไมล์ (726 กิโลเมตร) จาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 342 ไมล์ (550 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้?

ถ้าคุณเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 15 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Vietnam Railways (Đường Sắt Việt Nam): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ VND 588,006 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ VND 3,275,008 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ VND 495,005 บาท จนถึง VND 695,174 บาท;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ VND 588,006 บาท จนถึง VND 3,275,008 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ VND 806,200 บาท จนถึง VND 2,435,796 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก ฮานอย ไปที่ เถื่อเทียน-เหว้ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 26 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ มีไฟลท์ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 21:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 5 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ฮานอย ไป เถื่อเทียน-เหว้ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ VND 806,200 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ VietJet Air, Vietnam Airlines (เวียดนาม แิอร์ไลน์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ฮานอย ไปยัง เถื่อเทียน-เหว้ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 97% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 4% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 3% เลือกนั่งเครื่องบิน.