กรุงเทพ ปลายทาง หาดใหญ่ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 4 เม.ย. 2017

63 การเดินทาง (THB 704 — 2,606)

จาก หัวลำโพง ถึง หาดใหญ่ โดย รถไฟ

#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:55
หาดใหญ่
16h 55m
คืนเงิน
#171
การรถไฟแห่งประเทศไทย
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
05:55
หาดใหญ่
16h 55m
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:35
หาดใหญ่
15h 50m
คืนเงิน
#31
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:35
หาดใหญ่
15h 50m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:20
หาดใหญ่
16h 10m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:20
หาดใหญ่
16h 10m
คืนเงิน
#37
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:20
หาดใหญ่
16h 10m
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:15
หาดใหญ่
17h 40m
คืนเงิน
#169
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:15
หาดใหญ่
17h 40m
คืนเงิน
#41
การรถไฟแห่งประเทศไทย
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:35
หาดใหญ่
13h 45m
คืนเงิน

จาก สายใต้ใหม่ ถึง หาดใหญ่ โดย รถบัส

สยามเดินรถ
06:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
20:00
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
07:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
20:30
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 1,085
× 2 = ฿ 2,170
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
07:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
21:20
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
08:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
21:50
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
15:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:20
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
16:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
05:40
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
16:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:20
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
06:50
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:10
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
17:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:00
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 1,085
× 2 = ฿ 2,170
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
17:40
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:10
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
18:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:50
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
18:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
07:40
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 1,085
× 2 = ฿ 2,170
? ที่นั่งว่าง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
18:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:10
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
18:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
08:40
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
20:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:50
หาดใหญ่
14h 50m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
20:10
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
09:40
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 1,085
× 2 = ฿ 2,170
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:00
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
20:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:40
หาดใหญ่
13h 50m
Instant
฿ 704
× 2 = ฿ 1,408
? ที่นั่งว่าง
สยามเดินรถ
20:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
10:20
หาดใหญ่
13h 30m
Instant
฿ 821
× 2 = ฿ 1,642
? ที่นั่งว่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง หาดใหญ่ โดย เที่ยวบิน

#DD7102
นกแิอร์
06:00
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
07:25
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,227
× 2 = ฿ 4,454
  ที่นั่งว่าง
#FD3102
แอร์เอเชีย
06:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
08:15
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 2,606
× 2 = ฿ 5,212
  ที่นั่งว่าง
#SL702
07:45
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
08:55
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 2,031
× 2 = ฿ 4,062
  ที่นั่งว่าง
#FD3116
แอร์เอเชีย
08:00
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
09:35
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 1,527
× 2 = ฿ 3,054
  ที่นั่งว่าง
#DD7104
นกแิอร์
09:20
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
10:45
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,026
× 2 = ฿ 4,052
  ที่นั่งว่าง
#FD3104
แอร์เอเชีย
09:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
11:25
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 2,322
× 2 = ฿ 4,644
  ที่นั่งว่าง
#SL706
09:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
11:00
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#FD3118
แอร์เอเชีย
10:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
11:45
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 1,944
× 2 = ฿ 3,888
  ที่นั่งว่าง
#DD7106
นกแิอร์
10:40
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
12:05
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 1,391
× 2 = ฿ 2,782
  ที่นั่งว่าง
#SL708
10:55
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
12:05
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#FD3106
แอร์เอเชีย
12:15
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
13:50
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 2,322
× 2 = ฿ 4,644
  ที่นั่งว่าง
#SL710
12:30
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
13:40
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#DD7108
นกแิอร์
13:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
14:35
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,227
× 2 = ฿ 4,454
  ที่นั่งว่าง
#SL712
13:30
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
14:40
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,175
× 2 = ฿ 2,350
  ที่นั่งว่าง
#FD3108
แอร์เอเชีย
14:10
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
15:45
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 2,322
× 2 = ฿ 4,644
  ที่นั่งว่าง
#SL714
14:45
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
15:55
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#DD7112
นกแิอร์
15:25
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
16:50
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,026
× 2 = ฿ 4,052
  ที่นั่งว่าง
#FD3114
แอร์เอเชีย
15:35
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
17:10
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 1,944
× 2 = ฿ 3,888
  ที่นั่งว่าง
#SL718
16:55
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
18:05
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#DD7114
นกแิอร์
17:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
18:30
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 2,026
× 2 = ฿ 4,052
  ที่นั่งว่าง
#FD3110
แอร์เอเชีย
17:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
19:25
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 1,944
× 2 = ฿ 3,888
  ที่นั่งว่าง
#SL722
18:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
20:00
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,841
× 2 = ฿ 3,682
  ที่นั่งว่าง
#SL724
19:50
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
21:00
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 2,031
× 2 = ฿ 4,062
  ที่นั่งว่าง
#FD3112
แอร์เอเชีย
20:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
21:40
สนามบินหาดใหญ่
1h 35m
Instant
฿ 1,944
× 2 = ฿ 3,888
  ที่นั่งว่าง
#DD7116
นกแิอร์
20:35
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
22:00
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 15kg
฿ 1,391
× 2 = ฿ 2,782
  ที่นั่งว่าง
#SL726
21:05
สนามบินดอนเมือง, Don Mueang Airport
22:15
สนามบินหาดใหญ่
1h 10m
Instant 15kg
฿ 1,175
× 2 = ฿ 2,350
  ที่นั่งว่าง

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง หาดใหญ่ โดย เที่ยวบิน

#WE259
ไทยสมายล์
06:15
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
07:40
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,533
× 2 = ฿ 5,066
  ที่นั่งว่าง
#WE269
ไทยสมายล์
08:20
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
09:45
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,533
× 2 = ฿ 5,066
  ที่นั่งว่าง
#WE261
ไทยสมายล์
11:30
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
12:55
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,533
× 2 = ฿ 5,066
  ที่นั่งว่าง
#WE265
ไทยสมายล์
13:55
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
15:20
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,533
× 2 = ฿ 5,066
  ที่นั่งว่าง
#WE263
ไทยสมายล์
16:20
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
17:45
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,533
× 2 = ฿ 5,066
  ที่นั่งว่าง
#WE267
ไทยสมายล์
18:35
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
20:00
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,311
× 2 = ฿ 4,622
  ที่นั่งว่าง
#WE231
ไทยสมายล์
19:30
สนามบินสุวรรณภูมิ, Suvarnabhumi Airport
20:55
สนามบินหาดใหญ่
1h 25m
Instant 20kg
฿ 2,311
× 2 = ฿ 4,622
  ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก กรุงเทพ ถึง หาดใหญ่ ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน กรุงเทพ - หาดใหญ่ ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 6h 2m ด้วยรถบัส, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 749 กม. ผ่าน 53 สถานี จนถึงสถานีปลายทางหาดใหญ่ โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 6 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางกรุงเทพ - หาดใหญ่ เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 06:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 21:05 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ - หาดใหญ่ ได้แก่ สยามเดินรถ, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์, นกแิอร์, แอร์เอเชีย, , ไทยสมายล์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากกรุงเทพ - หาดใหญ่ ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 704 (US $ 20.45) โดยสยามเดินรถ (ใช้เวลา 13h 50m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 2,606 (US $ 75.71) โดยแอร์เอเชีย (ใช้เวลา 1h 35m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากกรุงเทพ - หาดใหญ่ ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากกรุงเทพ - หาดใหญ่ ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย