บาหลี ไป Gili Islands

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือปาดังไบ ถึง Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือปาดังไบ, บาหลี
11:15
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
ท่าเรือปาดังไบ, บาหลี
15:15
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือปาดังใบ ถึง Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:20
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:15
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:30
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:30
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:30
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:15
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
ท่าเรือกิลีเมโน, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
10:45
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:00
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:15
ท่าเรือกิลีเมโน, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:00
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:45
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:45
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:30
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
2ชั่วโมง
ทันที 
 
11:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:15
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:20
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:50
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:45
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:30
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:30
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:45
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:00
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:15
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:15
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:15
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:00
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:00
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:00
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าเรือปาดังใบ ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

12:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:45
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าเรือหาดซานูร์ ถึง Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือหาดซานูร์
13:00
ท่าเรือกิลีเมโน, Gili Islands
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:30
ท่าเรือหาดซานูร์
13:15
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:30
ท่าเรือหาดซานูร์
13:30
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
4ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าเรือสีรันกัน ถึง Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
11:30
ท่าเรือกิลีเมโน, Gili Islands
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
11:30
ท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
11:30
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าเรือสีรันกัน ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
10:30
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:45
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
13:15
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก เซรันกัน เพียร์ กิลี เก็ตอเวย์ ถึง Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
เซรันกัน เพียร์ กิลี เก็ตอเวย์, บาหลี
11:30
สะพานท่าเรือกิลีตราวันกัน, Gili Islands
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
09:00
เซรันกัน เพียร์ กิลี เก็ตอเวย์, บาหลี
12:00
สะพานท่าเรือกิลีแอร์, Gili Islands
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 

เวลา บาหลี ถึง Gili Islands

เวลา บาหลี ถึง Gili Islands
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Hijau Holiday Boat Ferry 09:00 – 11:15IDR 385,689
Patagonia Express Ferry 09:00 – 11:20IDR 514,250
Semaya One Speedboat 09:00 – 11:15IDR 253,000
Wahana Gili Ocean Speedboat 09:00 – 10:45IDR 313,500
Eka Jaya Fast Boat Speedboat 09:00 – 10:45IDR 286,000
Seatech Fast Boat Speedboat 09:00 – 10:45IDR 258,500
Putri Island fast boat Speedboat 09:15 – 10:45IDR 258,500
Scoot Fast Cruises Speedboat 09:30 – 13:00IDR 616,000
Bluewater Express Speedboat 08:00 – 10:30IDR 770,000
Gili Getaway High Speed Ferry 09:00 – 11:30IDR 710,000
Eka Jaya Fast Boat Speedboat 10:30 – 12:15IDR 286,000
Hijau Holiday Boat Ferry 13:00 – 15:15IDR 385,689

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก บาหลี ถึง Gili Islands

4.3
4 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
25%
4
75%
3
0%
2
0%
1
0%
AS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Eka Jaya Fast Boat, 5 ธ.ค. 2019
Very good service from hotel pick up to drop this is the only recommended service anyone should take. Avoid other agencies.

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

เดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islandsอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก บาหลี ไกลจาก Gili Islands แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก บาหลี ไป Gili Islands เป็นระยะทาง 125 ไมล์ส (200 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 58 ไมล์ส (93 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย IDR 253,003 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก บาหลี ไป Gili Islands 45 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง บาหลี และ Gili Islands โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก บาหลี ไป Gili Islands มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก บาหลี ไป Gili Islands เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 1008 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก บาหลี ไป Gili Islands ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.