50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟกลางเจนไน ถึง เดลี โดย รถไฟ

05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
22:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 17ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
22:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 17ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
22:15
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 17ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
23:00
นิวเดลี
1วัน 17ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
23:00
นิวเดลี
1วัน 17ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
23:00
นิวเดลี
1วัน 17ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10:40
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10:40
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:05
สถานีรถไฟกลางเจนไน
10:40
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:30
นิวเดลี
1วัน 11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:30
นิวเดลี
1วัน 11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:30
นิวเดลี
1วัน 11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:30
นิวเดลี
1วัน 11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:15
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:05
นิวเดลี
1วัน 9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:05
นิวเดลี
1วัน 9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:05
นิวเดลี
1วัน 9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
07:05
นิวเดลี
1วัน 9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:42
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:42
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:42
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
22:00
สถานีรถไฟกลางเจนไน
06:42
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 

จาก เจนไนเอ็กมอร์ ถึง เดลี โดย รถไฟ

09:05
เจนไนเอ็กมอร์
18:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:05
เจนไนเอ็กมอร์
18:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:05
เจนไนเอ็กมอร์
18:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:05
เจนไนเอ็กมอร์
18:00
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
1วัน 8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:55
เจนไนเอ็กมอร์
02:10
นิวเดลี
1วัน 13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:55
เจนไนเอ็กมอร์
02:10
นิวเดลี
1วัน 13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:55
เจนไนเอ็กมอร์
02:10
นิวเดลี
1วัน 13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเจนไน (MAA) ถึง เดลี (DEL) โดย เที่ยวบิน

#6E2622
00:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
02:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2622
00:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
03:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2125
01:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
04:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2125
01:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
04:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2652
04:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E2652
05:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
07:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AI440
06:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
08:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E5007
06:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E2976
06:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E5007
06:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#UK832
06:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SG104
07:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#UK832
07:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SG8104
07:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
09:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2394
08:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI143
08:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:35
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E2394
08:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
11:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AI430
09:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:00
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E2487
10:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E5002
10:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
13:45
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SG106
13:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
15:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SG106
13:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
16:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E2698
15:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E2588
15:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
18:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI539
17:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
19:50
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2907
17:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:05
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#6E2907
17:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:05
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#UK834
17:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
20:10
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E2029
18:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:15
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2029
18:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2752
18:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
21:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E2752
19:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:25
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#6E2752
19:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
22:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SG108
20:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E5005
20:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:40
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AI43
21:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UK838
21:05
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
23:55
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#SG108
21:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
00:20
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#6E2704
22:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
01:30
DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เจนไน ถึง เดลี

IC
รถไฟ #12651 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 7 ส.ค. 2019
The train departed punctual but arrived almost an hour later to the destination. I and my husband got food poisoning from the train food. There were no new blankets for the pillows when we got it. The cleaning staff doesn’t clean very well. The upper bed is too cold with air conditioning. The sits are confortable. We saw a rat walking in the floor. The toilets were ok.
NY
รถไฟ #12621 ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 12 ก.ค. 2019
Easy to book with and train is was I look like I'm the picture
4.0
3 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
67%
4
0%
3
0%
2
33%
1
0%

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 6,623 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 1,020 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เจนไน ถึง เดลี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 1096 ไมล์ (1762 กิโลเมตร) จาก เจนไน ไปยัง เดลี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 1094 ไมล์ (1760 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เจนไน ไป เดลี?

ถ้าคุณเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 จนถึง 36 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 1,020 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 6,623 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เจนไน ไป เดลี:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 1,020 บาท จนถึง INR 5,700 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 4,303 บาท จนถึง INR 6,623 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เจนไน ไปที่ เดลี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง เดลี มีไฟลท์ประมาณ 21 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 20 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เจนไน ไปยัง เดลี มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เจนไน ไปยัง เดลี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เจนไน ไปยัง เดลี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เจนไน ไป เดลี ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 4,303 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เจนไน ไปยัง เดลี Air India (Air India), Air Vistara (Air Vistara), IndiGo (IndiGo), SpiceJet (SpiceJet)

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เจนไน ไปยัง เดลี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เจนไน ไปยัง เดลี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: