50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือปาดังใบ ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:25
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:00
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:00
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:00
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:00
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
09:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
11:15
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:00
Senggigi pier, ลอมบอก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
12:30
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
11:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:25
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
12:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
13:45
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
14:55
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
13:00
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:00
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:15
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:15
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:30
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:30
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
ท่าเรือปาดังใบ, บาหลี
15:30
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
2ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าเรือหาดซานูร์ ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

09:30
ท่าเรือหาดซานูร์
12:30
Senggigi pier, ลอมบอก
3ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าเรือสีรันกัน ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
11:30
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
10:30
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:45
ท่าเรือสีรันกัน, บาหลี
13:15
Teluk Kode Pier, ลอมบอก
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก เซรันกัน เพียร์ กิลี เก็ตอเวย์ ถึง ลอมบอก โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
เซรันกัน เพียร์ กิลี เก็ตอเวย์, บาหลี
12:15
ท่าเรือบังซัล, ลอมบอก
3ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 

จาก สถานีเมงวี ถึง ลอมบอก โดย รถบัส

08:00
สถานีเมงวี, บาหลี
15:00
Pelabuhan Lembar, ลอมบอก
7ชั่วโมง
ทันที 
19:30
สถานีเมงวี, บาหลี
02:30
Pelabuhan Lembar, ลอมบอก
7ชั่วโมง
ทันที 

จาก สนามบินงูระห์ไร ถึง ลอมบอก โดย เที่ยวบิน

#JT11
07:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
07:25
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT561
07:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
07:45
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT35
08:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
08:25
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#IW1888
08:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
08:30
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
#JT805
08:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
08:50
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT31
09:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
09:45
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
09:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:10
LOP Lombok International Airport
45นาที
ทันที 
 
09:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:10
LOP Lombok International Airport
45นาที
ทันที 
 
#JT3931
10:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:55
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT828
10:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:00
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
#JT17
10:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:15
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
10:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:35
LOP Lombok International Airport
45นาที
ทันที 
 
#JT746
11:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:45
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
11:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
12:20
LOP Lombok International Airport
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#IW1820
11:25
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
11:55
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
#JT924
11:45
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
12:10
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT29
11:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
12:15
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#IW1830
12:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
13:20
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
#JT923
12:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
13:15
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT905
13:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
14:00
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT41
13:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
14:15
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT961
15:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
16:05
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#IW1850
18:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
19:00
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
#JT740
18:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
19:05
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#IW1803
18:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
19:25
LOP Lombok International Airport
30นาที
ทันที 
 
19:20
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
20:10
LOP Lombok International Airport
50นาที
ทันที 
 
19:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
20:20
LOP Lombok International Airport
50นาที
ทันที 
 
20:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
21:35
LOP Lombok International Airport
45นาที
ทันที 
 
#JT19
22:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
22:55
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 
#JT39
23:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
00:15
LOP Lombok International Airport
25นาที
ทันที 
 

เวลา บาหลี ถึง ลอมบอก

เวลา บาหลี ถึง ลอมบอก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air Economy #JT1107:00 – 07:25IDR 396,656
Scoot Fast Cruises Speedboat 09:30 – 12:30IDR 616,000
Tiara Mas Express 08:00 – 15:00IDR 231,413
Lion Air Economy #JT3508:00 – 08:25IDR 396,656
Wings Air Economy #IW188808:00 – 08:30IDR 416,245
Golden Queen Fast Boat Speedboat 10:30 – 12:00IDR 451,000
Bluewater Express Speedboat 12:15 – 13:45IDR 726,000
Lion Air Economy #JT96115:40 – 16:05IDR 396,656
Dunia Mas Express 19:30 – 02:30IDR 231,413
Garuda Indonesia Economy #GA43620:50 – 21:35IDR 733,561
Lion Air Economy #JT1922:30 – 22:55IDR 396,656

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก บาหลี ถึง ลอมบอก

2.8
9 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
33%
4
0%
3
11%
2
22%
1
33%
JH
2
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Lion Air, 7 พ.ย. 2019
Although it was written on the ticket that 1piece of baggage with max. 20kg is for free, the checkin insisted that I have to pay 20euros for my bag. Why: the ticket was bought through an agency (12asia) and not at lion directly. Poor communication?
ML
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Putri Island fast boat, 16 ส.ค. 2019
It is very disorganized. The boat left more than 2 hours late. It was extremely difficult to figure out where you should be on a crowded dock with passengers for half a dozen ferries all milling about and no one to point you in the right direction.the boat is old and dirty and calling apart. The only good thing I can say is that I did get to the island.
HS
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Eka Jaya Fast Boat, 10 มี.ค. 2019
Wrong information off travel time. Bali lombok is not 2,5hour. But 5.00 hour.

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

จะเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส
  • เรือเฟอร์รี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ IDR 770,000 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ IDR 231,414 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก บาหลี ถึง ลอมบอก?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 218 ไมล์ (350 กิโลเมตร) จาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 73 ไมล์ (116 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก บาหลี ไป ลอมบอก?

ถ้าคุณเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Tiara Mas: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ IDR 231,414 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ - a one-way เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ IDR 770,000 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก บาหลี ไป ลอมบอก:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ IDR 231,414 บาท จนถึง IDR 231,414 บาท;
  • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ IDR 253,004 บาท จนถึง IDR 770,000 บาท.
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ IDR 254,492 บาท จนถึง IDR 733,560 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก บาหลี ไปที่ ลอมบอก กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก มีไฟลท์ประมาณ 27 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 19:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 2 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก บาหลี ไป ลอมบอก ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ IDR 254,492 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Lion Air, Wings Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก บาหลี ไปยัง ลอมบอก แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส