50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพ ด้วย รถไฟ

08:50
เชียงใหม่
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
08:50
เชียงใหม่
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก เชียงใหม่ 2 ไป กรุงเทพ ด้วย รถบัส

07:30
เชียงใหม่ 2
16:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
10:00
เชียงใหม่ 2
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
ทันที 
10:10
เชียงใหม่ 2
20:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
ทันที 
10:10
เชียงใหม่ 2
20:40
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:30
เชียงใหม่ 2
05:30
หมอชิต, กรุงเทพ
13ชั่วโมง
ทันที 
18:00
เชียงใหม่ 2
03:00
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
18:40
เชียงใหม่ 2
03:40
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
18:40
เชียงใหม่ 2
04:10
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
เชียงใหม่ 2
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:10
เชียงใหม่ 2
04:40
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:10
เชียงใหม่ 2
04:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
20:00
เชียงใหม่ 2
05:30
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
เชียงใหม่ 2
05:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
9ชั่วโมง
ทันที 
20:05
เชียงใหม่ 2
06:35
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:05
เชียงใหม่ 2
06:05
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
ทันที 
20:30
เชียงใหม่ 2
05:00
หมอชิต, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
เชียงใหม่ 2
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
ทันที 
07:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
18:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:00
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:45
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:50
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 13, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก สนามบินเชียงใหม่ (CNX) ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

06:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL523
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL525
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SL523
07:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL523
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
08:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
#SL507
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL507
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL507
11:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
12:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#SL511
12:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL509
13:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
13:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL509
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที