50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

06:30
เชียงใหม่
20:12
ดอนเมือง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
06:30
เชียงใหม่
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:50
เชียงใหม่
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
08:50
เชียงใหม่
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
15:30
เชียงใหม่
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
17:00
เชียงใหม่
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

10:00
เชียงใหม่
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:00
เชียงใหม่
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:15
เชียงใหม่
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:30
เชียงใหม่
06:25
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:00
เชียงใหม่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

07:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
18:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:45
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:00
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:30
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:50
สถานีรถโดยสารเชียงใหม่ 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก สนามบินเชียงใหม่ (CNX) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2177
06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG5722
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5947
06:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VZ9119
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#VZ101
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG7047
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5704
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VZ117
09:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG103
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5949
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5716
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG105
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2159
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2105
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VZ103
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#TG5951
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG224
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG2161
12:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG2153
13:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#VZ105
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG907
14:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG8723
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5724
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG5953
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#TG2157
15:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
#TG111
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที