50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

06:30
เชียงใหม่
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
08:50
เชียงใหม่
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
 คืนเงิน
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 55นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน

จาก Chiang Mai Railway Station ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

18:30
Chiang Mai Railway Station
05:30
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:00
Chiang Mai Railway Station
06:00
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
19:30
Chiang Mai Railway Station
06:30
12GO office, กรุงเทพ
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

10:00
เชียงใหม่
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
10:00
เชียงใหม่
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
19:15
เชียงใหม่
06:10
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:15
เชียงใหม่
06:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:30
เชียงใหม่
06:25
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:55
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
20:00
เชียงใหม่
06:55
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Chiang Mai Bus Terminal 3 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

07:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
10:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
20:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
18:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
04:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
19:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
04:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 50นาที
19:45
Chiang Mai Bus Terminal 3
05:45
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
20:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:30
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
21:50
Chiang Mai Bus Terminal 3
07:50
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
10ชั่วโมง

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง Suvarnabhumi Airport โดย เที่ยวบิน

06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2177
06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ101
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ117
08:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG103
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5949
10:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG105
10:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ103
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2153
13:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG224
13:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG907
14:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8723
15:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ105
16:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG216
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5955
16:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG617
17:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ107
17:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ123
17:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
18:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ109x
18:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5957
19:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG117
19:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
20:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ109
19:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
21:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ113
19:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
21:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG222
20:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG121
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
22:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
21:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ121
22:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ119
22:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ115
23:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
00:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย เที่ยวบิน

#SL525
06:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:05
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL505
07:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:20
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL519
07:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
08:50
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:00
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL523
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:10
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7105
08:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
10:00
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL507
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
11:50
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL503
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
12:05
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
13:40
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL509
12:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
14:05
DMK สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที