เชียงใหม่ ปลายทาง กรุงเทพ @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 23 พ.ย. 2017

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

#102
การรถไฟแห่งประเทศไทย
06:30
เชียงใหม่
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14h 40m
คืนเงิน
#8
การรถไฟแห่งประเทศไทย
08:50
เชียงใหม่
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10h 35m
คืนเงิน
#52
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13h 55m
คืนเงิน
#52
การรถไฟแห่งประเทศไทย
15:30
เชียงใหม่
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13h 55m
คืนเงิน
#14
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13h 15m
คืนเงิน
#14
การรถไฟแห่งประเทศไทย
17:00
เชียงใหม่
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13h 15m
คืนเงิน
#10
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12h 50m
คืนเงิน
#10
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12h 50m
คืนเงิน
#10
การรถไฟแห่งประเทศไทย
18:00
เชียงใหม่
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12h 50m
คืนเงิน

จาก เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

บางกอกบัสไลน์
10:00
เชียงใหม่
21:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
10:00
เชียงใหม่
21:00
หมอชิต, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
18:35
เชียงใหม่
05:35
หมอชิต, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
18:35
เชียงใหม่
05:35
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
19:15
เชียงใหม่
06:45
หมอชิต, กรุงเทพ
11h 30m
Instant
บางกอกบัสไลน์
19:15
เชียงใหม่
06:35
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11h 20m
Instant
บุษราคัมทัวร์
19:30
เชียงใหม่
05:40
หมอชิต, กรุงเทพ
10h 10m
Instant
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
19:30
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
11h 30m
Instant
บางกอกบัสไลน์
20:00
เชียงใหม่
07:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
20:00
เชียงใหม่
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
11h
Instant
บางกอกบัสไลน์
20:00
เชียงใหม่
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
11h 30m
Instant
บางกอกบัสไลน์
20:00
เชียงใหม่
07:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
11h 20m
Instant

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง Don Mueang Airport โดย เที่ยวบิน

#SL527
06:10
สนามบินเชียงใหม่
07:25
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#SL525
06:50
สนามบินเชียงใหม่
08:05
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#FD3417
แอร์เอเชีย
07:25
สนามบินเชียงใหม่
08:25
สนามบินดอนเมือง
1h
Instant
#DD8301
นกแิอร์
07:45
สนามบินเชียงใหม่
08:50
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#SL523
08:00
สนามบินเชียงใหม่
09:10
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant 15kg
#FD3438
แอร์เอเชีย
08:20
สนามบินเชียงใหม่
09:25
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant
#DD8303
นกแิอร์
08:30
สนามบินเชียงใหม่
09:35
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#SL507
10:15
สนามบินเชียงใหม่
11:30
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#FD3444
แอร์เอเชีย
10:25
สนามบินเชียงใหม่
11:40
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#DD8307
นกแิอร์
10:45
สนามบินเชียงใหม่
11:50
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#SL509
11:40
สนามบินเชียงใหม่
12:55
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#FD3436
แอร์เอเชีย
12:15
สนามบินเชียงใหม่
13:30
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#DD8311
นกแิอร์
12:30
สนามบินเชียงใหม่
13:40
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant 15kg
#FD3448
แอร์เอเชีย
13:25
สนามบินเชียงใหม่
14:35
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant
#SL511
13:30
สนามบินเชียงใหม่
14:45
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#FD3442
แอร์เอเชีย
14:15
สนามบินเชียงใหม่
15:30
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#DD8313
นกแิอร์
14:25
สนามบินเชียงใหม่
15:30
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#DD8315
นกแิอร์
15:25
สนามบินเชียงใหม่
16:30
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#FD3434
แอร์เอเชีย
15:30
สนามบินเชียงใหม่
16:45
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#SL513
15:45
สนามบินเชียงใหม่
17:00
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#FD3446
แอร์เอเชีย
16:35
สนามบินเชียงใหม่
17:50
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#SL515
17:10
สนามบินเชียงใหม่
18:30
สนามบินดอนเมือง
1h 20m
Instant 15kg
#FD3432
แอร์เอเชีย
17:30
สนามบินเชียงใหม่
18:45
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#SL517
18:05
สนามบินเชียงใหม่
19:20
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#DD8319
นกแิอร์
18:10
สนามบินเชียงใหม่
19:15
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#FD3440
แอร์เอเชีย
18:45
สนามบินเชียงใหม่
20:00
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant
#DD8317
นกแิอร์
19:15
สนามบินเชียงใหม่
20:15
สนามบินดอนเมือง
1h
Instant 15kg
#DD6409
นกแิอร์
19:40
สนามบินเชียงใหม่
20:45
สนามบินดอนเมือง
1h 5m
Instant 15kg
#SL519
20:45
สนามบินเชียงใหม่
22:05
สนามบินดอนเมือง
1h 20m
Instant 15kg
#DD8325
นกแิอร์
21:10
สนามบินเชียงใหม่
22:20
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant 15kg
#FD3426
แอร์เอเชีย
21:15
สนามบินเชียงใหม่
22:45
สนามบินดอนเมือง
1h 30m
Instant
#SL521
22:00
สนามบินเชียงใหม่
23:15
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant 15kg
#DD8327
นกแิอร์
22:10
สนามบินเชียงใหม่
23:20
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant 15kg
#FD3428
แอร์เอเชีย
22:20
สนามบินเชียงใหม่
23:45
สนามบินดอนเมือง
1h 25m
Instant
#FD3430
แอร์เอเชีย
23:05
สนามบินเชียงใหม่
00:15
สนามบินดอนเมือง
1h 10m
Instant
#FD3420
แอร์เอเชีย
23:40
สนามบินเชียงใหม่
00:55
สนามบินดอนเมือง
1h 15m
Instant

จาก สนามบินเชียงใหม่ ถึง Suvarnabhumi Airport โดย เที่ยวบิน

#TG2177
06:15
สนามบินเชียงใหม่
07:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 15m
Instant
#PG222
บางกอกแอร์เวย์
06:55
สนามบินเชียงใหม่
08:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#PG216
บางกอกแอร์เวย์
10:00
สนามบินเชียงใหม่
11:20
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG103
10:05
สนามบินเชียงใหม่
11:25
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG105
10:40
สนามบินเชียงใหม่
11:55
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 15m
Instant
#PG224
บางกอกแอร์เวย์
11:45
สนามบินเชียงใหม่
13:05
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG2161
12:20
สนามบินเชียงใหม่
13:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 10m
Instant
#PG907
บางกอกแอร์เวย์
14:10
สนามบินเชียงใหม่
15:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG111
15:20
สนามบินเชียงใหม่
16:35
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 15m
Instant
#TG2169
15:40
สนามบินเชียงใหม่
16:55
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 15m
Instant
#TG617
17:05
สนามบินเชียงใหม่
18:15
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 10m
Instant
#PG226
บางกอกแอร์เวย์
17:15
สนามบินเชียงใหม่
18:35
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG2165
17:25
สนามบินเชียงใหม่
18:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 15m
Instant
#PG220
บางกอกแอร์เวย์
19:10
สนามบินเชียงใหม่
20:30
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG117
19:20
สนามบินเชียงใหม่
20:40
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#TG121
20:50
สนามบินเชียงใหม่
22:10
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant
#PG228
บางกอกแอร์เวย์
21:40
สนามบินเชียงใหม่
23:00
สนามบินสุวรรณภูมิ
1h 20m
Instant

จาก เมืองเชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถแท๊กซี่

PGS
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Glassflower
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h
Instant คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
เมืองเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ โดย รถแท๊กซี่

Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
Magic Balloon Co LTD
อื่นๆ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
เวลา
กรุงเทพ
9h 40m
คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

วันเดย์ทริป @ Bangkok


Grand Palace and Wat Po with transfer to restaurant, 9 seater van.
฿ 1,840
5h
PGS
Grand Palace and Wat Po with transfer to restaurant, 9 seater van. 00:00
Thai Massage Experience Training and Ascetic self-Stretching (Rue-si Datton) Course - 2 day
฿ 8,500
2d 1h
Watpo Thai Traditional Massage School
Thai Massage Experience Training and Ascetic self-Stretching (Rue-si Datton) Course - 2 day 08:00
Thai Massage Experience Training and Ascetic self-Stretching (Rue-si Datton) Course - 1 day
฿ 5,500
8h
Watpo Thai Traditional Massage School
Thai Massage Experience Training and Ascetic self-Stretching (Rue-si Datton) Course - 1 day

การเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯ

การเดินทางกลับกรุงเทพฯจากเชียงใหม่

การเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯทางบกนั้นง่ายและเดินทางเพียงต่อเดียว มีรถไฟโดยตรงหลายขบวนซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟสายเหนือโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เชื่อมต่อเชียงใหม่ไปยังสถานีรถไฟหัวลำโพงในกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางอีกมากมายที่เดินทางสู่เมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศ ออกจากสถานีขนส่งอาเขตตลอดทั้งวัน หากคุณเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยทางหลวง 11 และเปลี่ยนเป็นทางหลวงที่ลำปาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยวิธีใด การเดินทางนี้จะใช้เวลาราวๆ 9-14 ชั่วโมง

จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯด้วยรถประจำทาง

รถประจำทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯออกเดินทางอยู่ตลอดทั้งวัน เส้นทางนี้ถูกให้บริการโดยผู้ประกอบการจากหลายๆบริษัท คุณจึงมีทางเลือกและชนิดของรถประจำทางมากมายให้เลือกเดินทาง รถโดยสารใช้เวลาร่วม10ชั่วโมงในการเดินทางไปยังเมืองหลวง มีจุดจอดพักตามปั๊มน้ำมันใหญ่ๆหลายจุดบนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยร้านสะดวกอย่าง 7/11, Jiffy, ร้านกาแฟ Amazon และอื่นๆ บนรถโดยสารเองก็มีสุขาหรือจะสะดวกเข้าที่ปั๊มน้ำมันก็ได้เช่นกัน

รถโดยสารจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนส่งอาเขต ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเก่าราวๆ 3 กิโลเมตร คุณสามารถไปท่ารถอาเขตด้วยรถตุ๊กตุ๊กหรือสองแถว ในตัวเมืองเชียงใหม่เองก็มีท่ารถประจำทางเช่นกัน ซึ่งสามารถต่อรถสองแถวไปได้

ในกรุงเทพฯ รถประจำทางจะมาถึงท่ารถสายเหนือ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โปรดทราบว่าสถานีขนส่งฯตั้งอยู่ในแถบชานเมือง หากคุณมาถึงกรุงเทพฯในช่วงค่ำ เช่นนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 7โมงเช้าถึง 5โมงเย็น ราคา 634 บาท หรือ บางกอกบัสไลน์ 10.30น. ถึง 20.30น. ราคา551บาท ทางที่ดีควรสำรองห้องพักให้เรียบร้อย เพราะคุณคงไม่อยากเดินหาที่พักดีๆสำหรับค้างคืนในเวลาค่ำๆมืดๆแน่นอน

มีรถโดยสารประจำทางออกจากเชียงใหม่ช่วงเวลาระหว่าง 6 โมง ถึง 2 ทุ่ม โดยที่รถโดยสารจะถึงกรุงเทพฯ ราวๆ 4.30-6.00น. ในตอนเช้า รถที่ให้บริการในรอบเวลานี้ประกอบไปด้วย บางกอก บัสไลน์ ออกเดินทาง 18.35น. (ถึงที่หมายเวลา 4.35น.), 19.15น.(ถึง 05.40น.), 20.00น. (ถึง 6.00น.และ 6.25น.) ด้วยราคา 551 บาท, 643 บาท, 857 บาท และ 551 บาท และรอบ 19.30น. (ถึงเวลา 5.55น.) ลิกไนต์ ทัวร์ ราคา 643 บาท ตั๋วที่ราคาแพงที่สุดคือรถประเภท VIP24 ซึ่งมีเพียง 3 ที่นั่งต่อหนึ่งแถว ขณะที่รถโดยสารทั่วไปจะมี4ที่นั่งต่อแแถว แน่นอนว่ารถ VIP24 กว้างขวางกว่ามาก ตั๋วโดยสารที่ถูกที่สุดคือรถมาตรฐานซึ่งถือว่าพอใช้ได้ แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อย หากเป็นรถประเภท VIP ที่มีราคาสูงกว่า ก็จะเสนอบริการและความสะดวกสบายที่มากกว่าด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีรถ VIP36 โดยไทยศรีราม ออกจากตัวเมืองเก่า เชียงใหม่และวิ่งตรงไปยังถนนข้าวสารในกรุงเทพฯ ค่าโดยสารกับรถประจำทางนี้ราคา 650 บาท ขอแนะนำให้ทำการจองแบบล่วงหน้า เนื่องจากรถโดยสารนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักอยู่บนถนนข้าวสารในกรุงเทพฯ

จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯด้วยรถไฟ

รถไฟสายเหนือ ที่ซึ่งเชื่อมต่อเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ เป็นสายที่ถือว่ามีผู้ใช้บริการมากที่สุดในเครือข่ายทางรถไฟ รถไฟจะออกจากสถานีตลอดทั้งวันพร้อมกับทางเลือกมากมายที่จะนำพาคุณจากเมืองหลวงแห่งภาคเหนือนี้ไปยังกรุงเทพฯ การเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลาราวๆ 11-14 ชั่วโมง บางทีก็อาจจะราบรื่นหรืออาจจะเป็นฝันร้ายในการเดินทาง ขึ้นอยู่กับตั๋วที่คุณสำรองไว้ ฉะนั้นก่อนคุณจะตัดสินใจซื้อตั๋ว ลองตรวจตราเพื่อความแน่ใจดูอีกทีว่า ตั๋วที่คุณต้องการเดินทางนั้น เป็นที่นั่งประเภทใด

หมายเหตุ โปรดทราบว่า แม้จะเป็นรถไฟโดยสารชั้นที่ 1 ห้องโดยสารจะไม่ใช่ห้องใหม่นัก แต่เพียงสะอาดและสะดวกสบายกว่า การบริการอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยหรืออาจจะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯคือรถประเภทนอนทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เบาะนอนในรถไฟไทยนั้นกว้างขวาง และมีม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับการเดินทางไกล รถไฟที่สะดวกสบายที่สุดคือขบวน14 เวลา 5 โมง และ ขบวน 10 ซึ่งเป็นขบวนใหม่ เวลา 6 โมง โดยเดินทางไปยังสถานีสุดสายในกรุงเทพฯ สถานีหัวลำโพง ตั๋วรถนอนชั้นสองอยู่ที่ราคา 1,131-1,291บาท และตั๋วนอนชั้น 1 ซึ่งเป็นชั้นที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในราคา 1,753-1,903 บาท

รถไฟขบวนที่ 10 คือทางเลือกที่เป็นที่นิยมสำหรับการเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯ ประกอบด้วยรถนอนชั้น 2 และตู้นอนสำหรับสุภาพสตรี ในราคาเดียวกันที่ 1,291 บาท และตู้นอนโดยสารชั้น 1 ราคา 1,903 บาทที่จะถึงหัวลำโพงในเวลา 6.50 น.

อีกรถไฟโดยสารแบบตู้นอน ขบวน 52 ออกจากเชียงใหม่เวลา 15.30 น. และถึงเมืองหลวงในเวลา 5.25 น. รอบเวลานี้ค่อนข้างสะดวก หากแต่ราคาที่ต่ำกว่าก็ถือว่าสมเหตุสมผล ราคา 1,071 บาท

เกร็ดเล็กน้อย หากคุณหวังว่าจะได้ที่กว้างขวางขึ้นหน่อยสำหรับตู้นอน ให้บุคเป็นเตียงล่าง ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเตียงบนเกือบเท่าตัว หากคุณเดินทางกับเด็กเล็ก เตียงล่างนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

รถไฟเช้าสองขบวน ได้แก่ขบวน 102 ตอน 6.30น. และ ขบวน 8 เวลา 8.50น. ให้บริการเป็นที่นั่งเท่านั้น ขบวน 102 คือขบวนที่ช้าที่สุด (จากเชียงใหม่มากรุงเทพฯใช้เวลาถึง15ชั่วโมง!) และยังถูกที่สุดด้วยราคา 591 บาท แต่มีเฉพาะตู้นั่งพัดลมเท่านั้น และเราไม่แนะนำให้เลือกขบวนนี้หากคุณยังมีทางเลือกอื่น

ขบวนที่ 8 เป็นขบวนที่เร็วที่สุดระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเพียง 10 ชั่วโมงครึ่ง ขบวนนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ที่จัดได้ว่าน่าพอใจ โดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางวันที่ที่จะทำให้คุณมองเห็นทัศนียภาพของต่างจังหวัดในแสงอาทิตย์ ทั้งยังได้มองผู้โดยสารอื่นๆได้ด้วย

เกร็ดเล็กน้อย

ตามกฎแล้ว มักจะมีตู้เสบียงบนรถไฟ แต่เพื่อความสะดวกแก่ผู้โดยสาร แน่นอน โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยแล้ว มีรถเข็นขายอาหาร ขนมต่างมาไม่เคยขาด แต่จงรู้ว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯด้วยเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพฯที่ราคาถูกจนน่าประหลาดใจเปิดให้บริการโดยหลากหลายสายการบินราคาประหยัด จึงกลายเป็นที่จับตามองจากผู้ประกอบการรถบัสและการรถไฟ ทั้งยังร่นระยะเวลาเดินทางจาก 12 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ซึ่งสายการบินราคาประหยัดนี้ก็ทำได้ดีทีเดียว

สายการบินชั้นประหยัดที่ร่วมบริการในเส้นทางนี้ล่าสุดนั้นคือ